Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Září:

Startuje vzdělávací kurzarbeit po česku (HN)

Jeden až tři dny v týdnu jim pak bude stát proplácet sto procent mzdy po dobu půl roku, výjimečně i po celý rok. Konkrétní podmínky ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejní dnes.

Klíč k získání dotací je ve vzdělávacích kurzech, které musí zaměstnavatelé zajistit v době, kdy nebudou mít dostatek zakázek.

"Firma musí v žádosti o dotaci předložit takové kurzy, které budou mít význam nejen pro ni, ale i pro zaměstnance. To, že si zlepší znalosti ve své stávající profesi, pokládáme za minimum. Ideál je, aby se naučil zacházet s dalšími technologiemi a pomohl získat firmě další zakázky a sám dosáhl třeba i na vyšší plat," popisuje Jiří Vaňásek, ředitel odboru ministerstva práce a sociálních věcí, který má českou verzi kurzarbeitu na starosti.

Navíc budou úředníci posuzovat cenu kurzů, která nesmí překročit obvyklou výši v regionu. Poměr těchto dvou faktorů – účelnosti a ceny – pak bude nejzásadnější kritériem pro získání peněz. Součástí posuzování bude i potenciál firmy obnovit svoji výrobu v plné šíři během šesti měsíců, po které bude dotaci čerpat. K tomu patří i její význam na regionálním trhu a konkurenceschopnost odvětví, v němž podniká. A právě v tom vidí podnikatelé problém.

"Úředník nedokáže plně posoudit byznysové záležitosti. Neví, jestli se například jedná o dobrou firmu, která se několikrát dostala sama z potíží," říká Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Sám podmínky kurzarbeitu s ministerstvem vyjednával. Jeho návrh, aby jednotlivé průmyslové svazy nominovaly zástupce, kteří by se přímo podíleli na rozhodování o dotacích, však nebyl vyslyšen.

"Hlavní slovo budou mít krajské pobočky Úřadu práce, ty nejlépe znají situaci v regionu," oponuje Vaňásek. "Každá krajská pobočka Úřadu práce má k dispozici poradenský sbor složený ze zástupců zaměstnavatelů, odborů, organizací zdravotně postižených a samosprávy. Ti úředníkům v rozhodování kvalifikovaně poradí," dodává mluvčí ministerstva práce Viktorie Plívová.

Jenže tyto expertní skupiny zatím vznikly jen v některých krajích a jejich složení je tajné.

"Nemyslím si, že by bylo k něčemu dobré, aby jména těch lidí byla známá. Veškerou zodpovědnost nese vždycky ředitel krajské pobočky Úřadu práce," dodává Vaňásek.

Čtyři sta milionů, které chce ministerstvo rozdělit v první vlně kurzarbeitu od letošního září do srpna příštího roku, ale pochází z evropských fondů. "Jsou to evropské peníze a vše by tedy mělo být transparentní. Nevidím jediný důvod, aby jména těch lidí byla utajovaná," uzavírá Juříček.

„Ideál je, aby se zaměstnanec naučil v kurzech zacházet s dalšími technologiemi a pomohl získat firmě další zakázky“, řekl Jiří Vaňásek z MPSV.

Pomoc pro firmy v potížích:

400 MILIONŮ KORUN
Suma, kterou pošle vláda firmám, aby nemusely propouštět. V další fázi je ministerstvo připraveno poslat dalších 400 milionů korun.

Kritéria přidělení státního příspěvku (procenta udávají důležitost)

20 %
Význam daného podniku v regionu (nejedná se pouze o to, jak je firma veliká – rozhodující je komplexní dopad na regionální trh práce)

10 %
Konkurenceschopnost odvětví (posuzuje se, zda je účelné podpořit podnik v daném odvětví)

20 %
Zhodnocení schopnosti obnovit výrobu (posuzuje se potenciál podniku na obnovení výroby po uplynutí 6 měsíců, např. předpoklad získání nových zakázek)

20 %
Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance (dopad vzdělávání na rozvoj podniku, upevnění pozice zaměstnance a na jeho další uplatnitelnost na trhu práce)

30 %
Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku (posuzuje se efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků)

Další podmínky

20 až 60 %
Meziroční pokles výroby, který je podmínkou pro získání příspěvku.

Bez Prahy

Firmy z Prahy nemají na podporu nárok, protože peníze na kurzarbeit jdou z evropských fondů a české hlavní město nepatří mezi podporované regiony.

Pramen: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.9.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 15:02.