Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2012 » Tiskové zprávy (září):

MPSV zveřejnilo manuál o projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ (tedy tzv. „kurzarbeit po česku“)

Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.

Manuál je k dispozici na Portále MPSV zde.

Popisuje jednotlivé kroky, které má žadatel podniknout jak před podáním žádosti, tak po jejím případném schválení.

Na webu budou uvedeny kontakty na krajské koordinátory, na něž se firmy mohou obracet s dotazy ohledně projektu. Nejedná se o pracovníky, kteří by se podíleli na procesu hodnocení žádostí.

Projekt potrvá až do 31. srpna 2015, vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. června 2015. Realizuje ho MPSV prostřednictvím Úřadu práce ČR a financován je z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zatím je na projekt vyčleněno 400 milionů Kč z OP LZZ, po vyhodnocení výsledků se předpokládá uvolnění dalších až 400 milionů Kč.

Více informací o projektu je na webu MPSV zde

.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.9.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2018 000 20:42.