Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Srpen:

Česká varianta "kurzarbeit", Ozvěny dne (Radiožurnál)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Uhradí náklady na rekvalifikaci i platy zaměstnanců v době, kdyby společnost jinak musela propouštět po dobu 6 měsíců, ve výjimečných případech až jednoho roku. Na jednoho pracovníka vyčlení stát z evropských fondů maximálně 31 tisíc korun měsíčně a celkově pracuje s částkou 800 milionů. Mluvit o tom budu s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Pavlem Juříčkem. Dobrý den. A s ředitelem odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí Jiřím Vaňáskem. Dobrý den.

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak, pane řediteli, Česko bude v případě podpory firmám štědřejší údajně víc než Německo, kde museli zaměstnavatelé přispět, tuším, 40 procenty. Proč u nás budou zbaveni této povinnosti?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak ono je předně si nutné vysvětlit, že nelze úplně srovnávat kurzarbeit tak, jak je nastavený v Německu a /nesrozumitelné/ Vzdělávejte pro stabilitu, byť ten smysl obou opatření může být, může být podobný. Rozdíl je zejména v tom, že české firmy svým zaměstnancům nabídnou na místo práce možnost odborného vzdělávání, tedy budou zvyšovat jejich kvalifikaci a tím jim projekt umožní /nesrozumitelné/ či zlepšovat svoji pozici na trhu. Zároveň zvolený model umožní zaměstnavateli také hladší přechod od recese růstu, protože nejenom, že tedy nebudou muset zaměstnavatelé nově přijímat zaměstnance, ale díky zjištění odborných znalostí u těch stávajících zaměstnanců bude možné překonání obtíží zahájit kvalitativně náročnější výrobu. V tuhle chvíli je asi nutné si uvědomit především to, že právě ta fáze pouze překonání krize je z našeho pohledu nejsilnější stránkou kurzarbeitu tak, jak nastaven v Německu, protože z našeho pohledu vede skutečně pouze k přílišné stabilizaci trhu práce a ztrátě jeho flexibility.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A myslíte si, že bude stačit půl roku, aby se firmy dostaly z nejhoršího, poskytly zaměstnancům rekvalifikaci?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak ten projekt samozřejmě standardně počítá s podporou v rámci 6 měsíců, v určitých výjimečných případech, pokud to bude účelové, je možné to prodloužit i o dalších 6 měsíců na nejdéle 12 měsíců, my jsme jasně deklarovali, že to mělo být přechodné opatření, v případě by ta firma skutečně se bude dlouhodobě nacházet v různých ekonomických potížích, je potom otázkou, zda jí podporovat v rámci projektu Vzdělávejte se pro stabilitu, případně využít pro případné zaměstnance jinou podporu nebo řešit například v třeba v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane Juříčku, co vy si myslíte o variantě kurzarbeit, která se od září rozběhne v Česku?

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
No, tak já si nemůžu myslet nic špatného, protože jsem toho spoluautor. A spolu s panem ministrem Drábkem a s jeho náměstkem, panem Machotkou a tady s doktorem Vaňáskem jsme na tom spolupracovali. Ten problém spočívá možná trošku někde jinde, my jsme usilovali o reálné kurzarbeit už někdy od roku 2007 ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To je ta reforma z Německa, omlouvám se, že do toho vstupuji, ale to je to, co známe z Německa, ta kurzarbeit.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Ano, ale my jsme, ano, ale my jsme byli připraveni a nakonec i se sociálními partnery jsme připravili podstatně přísnější podmínky než tak, jak byly v Německu, ale nicméně neuspěli jsme v průběhu těch předcházejících 5 let, takže jsme rádi tomu, že aspoň něco a aspoň taková to forma podpory pro firmy, které mají, řekněme, dočasné potíže.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A co jste, pane Juříčku, doporučovali, co se nevešlo do toho návrhu, který teď přichází do praxe?

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Tak v podstatě vzešlo téměř všechno a ty parametry, které jsme kdysi dávno nastavili na kurzarbeitu de facto dodrženy, až na jednu výjimku, a to je to, že mzdy jsou vlastně hrazeny 100 procent, což není zcela úplně motivující, ale na druhou stranu je to prostě podmínka dotační politiky Evropské unie, takže jsme to prostě museli akceptovat a bude to takhle, no.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane řediteli Vaňásku, není přeci jen přílišná nebo přílišné posílení závislosti na státu, pokud, jak tady připomíná pan Juříček, budou ty mzdy placeny ze 100 procent právě státem, aby si na to třeba firmy nezvykly, pak to nežádaly i dál a přitom je to nemotivovalo, aby se na tom nějak samy podílely?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak, jak už pan Juříček uvedl, my jsme samozřejmě vázaní nějakými evropskými pravidly, kdy na jedné straně ty vzdělávací aktivity jsou a budou vždy překážkou zákoníku práce také na straně zaměstnavatele, a tam je prostě povinnost hradit 100 procent mzdy. Na straně druhé budou tady samozřejmě nastavena určitá kritéria, ale jsou v posuzování, myslím, my jsme přesvědčeni, že zaměstnavatel vždy do jisté míry buď více či méně participuje na tom vzdělávacím programu už mimo jiné tím, že v té žádosti musí uvést konkrétní a závazná specifika té vzdělávací aktivity a především ta vzdělávací aktivita by měla být přínosem pro toho zaměstnance, který touto aktivitou, aktivitou projde. A bude to samozřejmě jedno z hodnotících kritérií pro vůbec poskytnutí toho příspěvku, takže domnívám se, že ta kontrola tam bude poměrně zásadní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane řediteli, to je asi to nejzajímavější, hlavně pro firmy, které budou o tento způsob dotace žádat, kdo na ně dosáhne, kde už ta firma bude třeba za zenitem a vy usoudíte, že nemá cenu ji zachraňovat a kde ještě podle vás to bude naopak aktuální?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak samozřejmě bude to vždycky na konkrétním posouzení úřadu práce, který vlastně o tom příspěvku bude rozhodovat, nicméně ten projekt je nastaven tak, aby dokázal pomoci firmám, které sice objektivně se ocitli v problémech, ale zároveň je reálná šance na jejich záchranu. Kromě překlenutí období, kdy nebude moci mít zaměstnavatel dostatek práce pro své zaměstnance, bude zároveň tedy formou těch vzdělávacích lidí firma posilovat jejich odbornost. My jsme stanovili de facto tři asi vstupní kritéria do tohoto projektu, která ta firma musí na začátku splnit, než vůbec úřad práce začne posuzovat ty jednotlivé žádosti, mezi ty vstupní kritéria jednak patří tedy, že firma prokáže v meziročním kvartálním srovnání tržeb ku počtu zaměstnanců pokles těchto tržeb o více jak 20 procent, to znamená, bude se posuzovat objem tržeb na jednoho zaměstnance ve srovnatelném období s obdobím předcházejícího roku, dále potom budeme chtít, aby ta firma alespoň jeden kalendářní měsíc při podání žádosti již u zaměstnanců aplikovala takzvanou částečnou nezaměstnanost, to je de facto termín, který je ustanoven v zákoníku práce ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A to znamená?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
... podle paragrafu 209, a znamená to de facto překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení od ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy má práci jenom na pár dní. A ta třetí?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Má tedy práci jenom na pár dní. A tam samozřejmě potom může ten zaměstnavatel do zákoníku práce vyplácet vlastně 60 procent průměrného výdělku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A to třetí kritérium?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
A to třetí, potom kritérium je, že svým zaměstnancům nebyl schopen přidělat práci v rozsahu přesahující 20 procent a maximálně 60 procent. To rozmezí je tam dané proto, že se domníváme, že v případě, kdy tedy ten výpadek je menší než jeden den, měla by ho ta firma překonat sama svými silami, naopak pokud ten výpadek bude delší než 3 dny, domníváme se, že takovou firmu již není možné podporovat tímhle způsobem.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane Juříčku, souhlasil byste s tím, že toto síto, které teď poměrně zevrubně popsal pan ředitel Vaňásek, je dostatečné, že neproklouznou tím sítem firmy, do kterých stát zbytečně nalije evropské dotace a že budou třeba už nezachranitelné?

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Z principu ano, protože to je právě, to jsou ty parametry, který jsme v podstatě navrhovali my, my jsme nadávali ještě jeden námět, který zatím ještě není zabudován, ale předpokládám, že ještě o něm budeme diskutovat s ministerstvem práce a sociálních věcí, a to je, aby při jednotlivých úřadech práce to mohli posoudit i poradní orgány ze strany zaměstnavatelů a ze strany odborů a většinou, co si budeme povídat, Česká republika je jak dlaň a myslím si, že když bude i takový to jakýsi filtr toho, myslím, obecně známé, že ta Česká republika je opravdu strašně malinká a víme, který firmy si to pravděpodobně zaslouží a který ne, takže já bych se toho tak nebál, samozřejmě můžou, já nevylučuji, že můžou vzniknout nějaké excesy, ale já si myslím, že určitě bychom na to přišli.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ještě jednu věc, pane Juříčku, myslíte si, že těch 800 milionů korun, že bude stačit na záchranu firem, když říkáte, že asi se ví, které z nich by to mohly být, které by potřebovaly tu dotaci?

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
To je, to je největší kámen úrazu, který v tomto projektu vidíme, my, když jsme to kalkulovali a počítali s tím, že pro to, aby vůbec veřejnost, anebo vůbec firmy, co jsme to pocítili, takže je potřeba nalít do toho ročně asi jeden a půl miliardy korun, na druhou stranu si musíme uvědomit, že kdyby tito lidé zůstali na nezaměstnanosti, ale samozřejmě byli na dávkách ze strany státu, tak stát na tom vždycky ušetří, i kdyby zorganizoval kurzarbeit ze státního rozpočtu ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak je to pořád výhodné ...

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
... tak je to pořádné výhodné z hlediska ekonomiky. A musíme se na to povídat i z hlediska toho, že když máme nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a tady prostřednictvím tohohle programu budeme ty lidi vzdělávat a především ty profese, kde máme největší problémy, případně kde jsou nejohroženější, sociální vrstvy typu dělníci, a my je budeme moct přiškolovat ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak se to vyplatí.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
... přiškolovat na nějakou práci, tak i z hlediska střednědobého i možná dlouhodobého se to vyplatí, takže je to logické, že z toho trhu práce neodejdou lidi do nějakých jiných služeb a podobně a když průmysl drží českou ekonomiku na nohou, tak si myslím, že to je jako dobrý počin, ale znovu říkám, je nutný jednat o tom, aby se posílily ty zdroje a aby se to protáhlo po roce 2015, jak ten projekt zatím je nebo ta výzva bude zatím koncipována.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane řediteli, prosím už jen stručně, uvažuje ministerstvo o tom, že by bylo víc peněz do tohoto projektu postupně nalito a že by se mohl protáhnout proti původnímu termínu?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak samozřejmě ministerstvo chce, a i jsme tak deklarovali postupně zvyšovat tu alokaci finančních prostředků v rámci tohoto projektu, to znamená, nejprve to nastaveno s alokací 400 milionů korun, pokud se skutečně osvědčí ten projekt a bude rapidně čerpán, jsme připraveni poskytnout dalších 400 milionů korun, v případě, kdyby bylo vyčerpáno 800 milionů korun, jsme v podstatě připraveni dále hledat možnosti, jakým způsobem tento projekt buď dále financovat, případně hledat jiná opatření a jiné nástroje, kterým bychom zaměstnavatelům pomohli v případě, kdy se dostanou do té obtížné ekonomické situace.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek. A viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček. Pánové, na shledanou.

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Na shledanou.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Na shledanou. Děkuji.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.8.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:29.