Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Oznámení

Jiří Král se pojistné matematice věnoval celý svůj profesní život. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a základní vojenské služby nastoupil do zaměstnání u tehdejšího Federálního ministerstva práce a sociálních věcí. Zde zastával různé vedoucí funkce a zapojoval se do mezinárodních struktur v oblasti pojistné matematiky.

Po rozdělení Československa přešel na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, kde ve svém oboru vystřídal postupně funkce vedoucího oddělení, ředitele odboru a vrchního ředitele sekce. Rovněž v mezinárodních institucích dosáhl vyšších postavení – byl předsedou aktuárské instituce zastřešené Organizací spojených národů, členem byra Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení a členem výboru pro sociální ochranu Evropské unie. Stejně tak zastával členství v řadě tuzemských pracovních uskupení.

Odešel člověk, který byl nejen vynikajícím odborníkem, ale také přítelem, kolegou, blízkým srdcem i duší.

Čest jeho památce, která zůstane otištěna na řadě jeho pracovních úspěchů.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 29.8.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 13.12. 2018 000 07:25.