Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska:

Kontakty

Kontaktní osoby:

Pro dotazy týkající se věcné stránky projektů:
Bc. Tereza Komárková
vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Odbor ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 221923647
e-mail: tereza.komarkova@mpsv.cz

Mgr. Marta Mlejnková
manažerka MGS - věcná část
oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Odbor ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 950 192 122
e-mail: marta.mlejnkova@mpsv.cz

Mgr. Andrea Šafařík Frídmanská
koordinátorka publicity MGS
oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Odbor ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 608 510 782
e-mail: andrea.safarik@mpsv.cz

Pro dotazy týkající se monitorování a finanční stránky projektů MGS:
Ing. Ladislav Kučera
vedoucí oddělení ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 950 193 932
e-mail: Ladislav.kucera@mpsv.cz

Ing. Kateřina Motyčková
manažerka MGS – finanční část
Oddělení ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: + 420 221 922 156
e-mail: katerina.motyckova@mpsv.cz

Pro dotazy týkající se monitorování a finanční stránky projektů OV:
Ing. Veronika Imrich Dudková
Centrum pro zahraniční pomoc – odd. realizace, monitorování a hodnocení
Ministerstvo financí České republiky
Tel: +420 257 044 563
e-mail: Veronika.ImrichDudkova@mfcr.cz

Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 24.5.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 18:58.