Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální služby » Plánování sociálních služeb:

Plánování sociálních služeb na krajské úrovni

Kraj podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 95):

  • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
  • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
  • spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
  • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5,
  • sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,
  • informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,
  • zajišťuje dostupnost poskytování soc. služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje soc. služeb.
Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 27.8.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.1. 2019 000 07:23.