Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Financování sociálních služeb » Dotace na poskytování sociálních služeb » Finanční prostředky pro rok 2012:

Upozornění pro příjemce dotace

Upozorňujeme všechny příjemce dotací, že žádosti o přesuny poskytnutých finančních prostředku ze služby do služby nebo z organizace na jinou organizaci, které vyžadují změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, lze předložit odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV nejpozději do 15. října 2012 (razítko podatelny MPSV) – postup pro převody dotací je uveřejněn na www.mpsv.cz/cs/740.

Tato žádost musí obsahovat:

  1. vyplněný formulář „Hlášení změn“ včetně tabulky položkového čerpání dotace po úpravě na obě služby (najdete na www.mpsv.cz/cs/11278)
  2. stanovisko příslušného krajského úřadu (vyplní krajský úřad na formuláři uvedeném na www.mpsv.cz/cs/12142)
  3. kopii smlouvy mezi organizacemi o převzetí všech závazků, klientů a zaměstnanců (pouze v případě převodu poskytnuté dotace z organizace na jinou organizaci)
  4. přebírající organizace předkládá kopii registrace poskytované sociální služby
Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 16.8.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:47.