Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Ochrana práv dětí » Sociálně-právní ochrana dětí » Výzkumy, materiály, brožury, studie ke stažení:

Obsah položky Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče:

Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče

se systémy pěstounské péče ve vybraných evropských zemích se zřetelem na:

  1. výběr, podmínky, přípravu a vzdělávání pěstounských rodin
  2. standard podpůrných služeb pro pěstounské rodiny

MPSV je výlučným vlastníkem autorských práv. Informace ze závěrečné zprávy je možné využívat pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 15.1.2013

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2019 000 12:54.