Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb pokračuje

loga ESF ČR, EU a MPSV

V Jihomoravském kraji se účastní transformace Srdce v domě. Tento název označuje zařízení pro 113 uživatelů, z nichž někteří z nich zde žijí přes 50 let. Zároveň stejným názvem je označen podpořený projekt, na jehož základě budou vystavěny 2 rodinné domy (se 4 domácnostmi), kde bude moci začít bydlet 12 uživatelů dosavadní velkokapacitní ústavní péče. A dále bude vystaveno tzv. centrum denních aktivit, které bude sloužit k zajištění aktivizačních činností uživatelů.

Projekt je určen pro cílovou skupinu dospělých osob od 18let s mentálním postižením nebo s mentálním postižením kombinovaným s fyzickou nebo smyslovou vadou, kteří mají plné právo žít důstojným způsobem běžného života, v přirozeném prostředí v obci nebo ve městě, kde lze běžně využívat veřejné služby a trávit volný i pracovní čas mimo objekt vlastní domácnosti. V zařízení jsou vybraní uživatelé dlouhodobě připravováni pro pobyt ve skupinových domácnostech. Zároveň jsou připravováni i další uživatelé pobytové služby, kteří by tyto osoby nahradili v případě, kdy nedojde u předvybraných uživatelů k adaptaci na nové prostředí či nastanou jiné potíže. Realizace projektu je pro tyto osoby obrovská změna, na kterou se těší.

Středočeský kraj se v transformaci ústavní péče zaměřil na Vyšší Hrádek. Na základě dosud schválených projektů opustí ústavní péči 32 klientů a přestěhují se do 8 nově vybudovaných domácností v Kostelci nad Labem, Brandýse nad Labem a Čelákovicích. Jak vidí průběh transformace, vyjadřují svým mottem: „TRANSFORMACE! Transformace! Bez legrace! Bez legrace? To by snad ani nešlo.“ Vyšší Hrádek je možné si prohlédnout v následujícím komiksu: http://www.vyssihradek.cz/files/komiks.pdf.

V Olomouckém kraji se do procesu transformace velkokapacitního ústavního zařízení zapojilo zařízení Vincentinum ve Šternberku. Ve Vincentinum se v současnosti nachází 217 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením. Na základě realizace projektu by mělo současnou péči opustit 60 osob, kterým bude poskytována služba chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením v obcích Lužice, Uničov a Šternberk a Šumperk. Projekt je velmi rozsáhlý, nejen počtem osob, které opustí ústavní péči, ale také finančními prostředky schválenými na realizaci tohoto projektu. Olomoucký kraj počítá nejen s výstavbou nových domácností, ale také s rekonstrukcí stávajících objektů, tak aby nově budované domácnosti splňovaly podmínky rodinného bydlení a zaručily tak důstojnější život pro osoby se zdravotním postižením.

V Královehradeckém kraji se účastní transformace dva ústavy, a to Ústav sociální péče Hořice a Barevné domky v Hajnicích. Umožnit žití života srovnatelného se životem vrstevníků se podaří 6 uživatelům se zdravotním a mentálním postižením v Náchodě na základě podpořeného projektu Transformace Barevných domků Hajnice – nákup a úpravy objektů v lokalitě Náchod.

Realizací projektu v Hořicích se sníží nynější kapacita tamního ústavu sociální péče z 79 na 63 uživatelů. Pro 16 uživatelů ze stávajícího objektu ÚSP je nezbytné postavit dvojdomky v běžné zástavbě s nízkou kapacitou (1 domácnost pro max. 4 uživatele), které spolu s pobytovou službou domov pro osoby se zdravotním postižením posílí možnost uživatelů žít život srovnatelný s životem vrstevníků a podpoří jejich sociální začlenění do běžné společnosti. Ostatním uživatelům, kteří nebudou mít to štěstí bydlet ve „svém“, se zvedne odchodem části uživatelů také úroveň bydlení, protože bude možné vybudovat více jednolůžkových pokojů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.8.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:49.