Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Srpen:

Spor o povinné sKarty, Události-komentáře (ČT 24)

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Dobrý večer. Ombudsman vyzývá zákonodárce, aby kvůli sKartám zvážili možnost obrátit se na Ústavní soud. Je sociální karta protiprávní a diskriminuje příjemce sociálních dávek? Nejsou za odmítáním sociálních platebních karet jen obavy z novot? A nepřehnalo to ministerstvo práce, když lidem nutí sKartové účty u banky pod hrozbou, že o přijdou o dávky, pokud kartu nepřijmou? Téma číslo jedna znáte. Jsou tu komentované Události.

Veřejnému ochránci práv Pavlovi Varvařovskému vadí, že jsou sociální karty zaváděny plošně pro všechny příjemce dávek, tedy i pro ty, kteří se z různých důvodů nedostanou k bankomatu. Na úřadech práce po celé zemi si přitom sKarty žadatelé už začali vyzvedávat. Do konce měsíce chce ministerstvo systém otestovat na 14 stovkách lidí.

Eliška BUČINOVÁ, redaktorka:
Barbora PETEROVÁ, redaktorka:

První testovací fáze, během které se do oběhu dostalo 250 karet, proběhla podle ministerstva i úředníky bez problémů. Větší zatěžkávací zkouškou projdou úřady do konce měsíce. Rozdat musí přesně 1 400 průkazů. Celkově pak kartu pro výplatu sociálních dávek získá do konce roku asi 900 tisíc lidí. Eliška Bučinová a Barbora Peterová, Česká televize.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ve studiu je první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, dobrý večer.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A do Brna zdravím vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv Kateřinu Valachovou, dobrý večer.

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Paní Valachová, podle ombudsmana by se měli zákonodárci obrátit kvůli sKartám na Ústavní soud. Co je na kartách protiústavního?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
Tak je potřeba říct, že Pavel Varvařovský jako veřejný ochránce práv konzistentně kritizuje právní úpravu takzvaných sKaret. Učinil tak už dvakrát v průběhu legislativního procesu a minimálně třikrát v průběhu tohoto roku. Hlavní problém...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A co na nich může být protiústavního?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
Ano. Hlavní problém ombudsman vidí v tom, že takzvané, takzvané náležitosti sKarty, to znamená, ty náležitosti, které jsou jako na přední a zadní straně této karty, a jedná se o veřejnou listinu, nejsou stanoveny zákonem a současně není na úrovni zákona upraveno, jaké osobní údaje jsou prostřednictvím této sKarty sdružovány, shromažďovány ze strany ministerstva práce a sociálních věcí, a nakonec samozřejmě nejvíce kritizuje spojení průkazu pro osoby se zdravotním postižením právě s platební funkcí karty. Domnívá se, že pro to také není zákonný podklad.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ano, pane náměstku, proč nutíte tedy lidi ke zřízení účtu u komerčního subjektu, u České spořitelny, a nedáte jim bezplatnou možnost výběru? Většina chce dál poštovní složenky.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Tak za prvé, my nenutíme lidi zřizovat si účet, protože to se jedná o takzvaný technický účet ke kartě, to znamená, to není běžný...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ano, ale je to pod hrozbou toho, že by dávky nedostali, pane náměstku, proto o tom mluvím.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
To není běžný účet. Zákonná úprava hovoří jasně, že dávky se vyplácejí prostřednictvím karty sociálních systémů, tedy prostřednictvím technického nástroje, který by se dal přirovnat k opakující se složence. Prostě kartu můžete využívat neustále, kdežto složenku jenom jednou. To znamená, je to jenom technický proces.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Vy mi neodpovídáte na tu moji otázku. Proč si dál ti lidé nemohou dobrovolně zvolit, že chtějí papírovou složenku a nikoliv ten technický účet, o němž hovoříte, pod hrozbou, že ti lidé nedostanou dávku.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Lidé si mohou, lidé si mohou zvolit, jakým způsobem budou čerpat dávky, a to buď vyberou v bankomatu, nebo nakupovat u obchodníka, anebo si mohou prostřednictvím převodního příkazu zabezpečit obstaravatele, který jim obstará například vaší zmíněnou složenku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A proč nemůžou ti lidé nadále mít bezplatnou složenku jako doteď od nového roku? Proč to není možné?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Jde o systémovou změnu, kdy stát musí také spořit na nákladech. Představte si, že náklady na distribuci sociálních transferů jsou ve stovkách milionů korun ročně. A tady my jsme přišli s řešením, které je univerzální a samozřejmě vylepšuje servis pro občany, protože je to i bezpečnější z hlediska ukládání peněz.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane náměstku, a kolik od nového roku by platili příjemci dávek za službu té poštovní složenky, pokud by ji dál chtěli mít? Víte už teď tu částku, pokud by byla tedy ta služba umožněna?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Ta služba bude umožněna.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ano, a za kolik?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
A pokud bychom se podívali do stávajících ceníků, například České spořitelny či České pošty, tak je to v desítkách korun. Maximální částka v tom ceníku je 45 korun, což i pan ombudsman říká, že je přijatelné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Takže, paní Valachová, podle vás je to i tak diskriminační? Ta částka se zdá, že není zase až tak velká. A dobrovolnost tedy u sKarty by tak de facto byla zachována. Lidé by si mohli zvolit za poplatek složenku.

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
No, ono to není úplně tak přesně, jak to popsal pan náměstek. Ombudsman totiž kritizuje to, že zavedením sKaret se zároveň zpoplatňuje vlastně přístup k sociální pomoci, který jako takový je garantován z hlediska Listin základních práv a svobod samozřejmě bezplatně. Navíc i kdyby bychom připustili, že ministerstvo ačkoliv to žádným zákonem občanům negarantuje, to znamená, může kdykoli změnit názor, a těžko si myslet, že média budou neustále monitorovat postup ministerstva práce a sociálních věcí, tak zkrátka ten zákon z povinností nebo z možností zákona o možnosti výplaty poštovní poukázkou nepočítá. To znamená, pokud ministerstvo nyní pod tlakem veřejnosti tuto výplatu nadále připouští, tak je to dobře. Ombudsman to vítá. Nicméně žádná pevná záruka tam není. Navíc je potřeba říct, že řadu těch okolností týkající se výplaty dávek z sKaret se lidé dozvídají z podmínek České spořitelny nebo z různých propagačních materiálů. To znamená, není tam žádná předvídatelnost na úrovni zákona. Je potřeba říct, že zejména senioři budou mít samozřejmě problém, protože řada z nich účet nemá. A už a ještě větší část není zvyklá zacházet s platební kartou. Navíc se snižuje počet vlastně přístupu právě k výplatě té dávky, protože počet bankomatů České spořitelny se ani neblíží počtu pobočkám Českých pošt. Takže samozřejmě toto jsou všechny okolnosti, se kterými se zejména senioři a zdravotně postižení jsou nuceni vypořádat a přitom es nejedná o zneužívače dávek.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Abychom tu debatu trochu strukturovali. V Interview ČT24 předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása řekl, že jde podle něj jen o byznys pro velkou banku a že rada podala podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tady jsou důvody.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Smlouva, která je uzavřena mezi Českou spořitelnou a ministerstvem práce a sociálních věcí, je význačně rozdílná od toho, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
V čem?

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Je to především v tom systému poplatku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Můžete být konkrétnější?

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Ano, tam vlastně ministerstvo pořád tvrdilo, že to bude zadarmo, vyžadovalo, že ten distributor nesmí nic požadovat. A dneska se vlastně ukazuje, že ten, že bude pouze ta jedna platba z té sKarty například na svůj účet nebo vybrání té částky na jednorázově, že nebude zpoplatněna, jak všechny další pohyby budu zpoplatněny.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak, pane náměstku, zpoplatnění sociální pomoci, jak jsme slyšeli od paní Valachové, je i podle ombudsmana v rozporu s právem každého na pomoc v hmotné nouzi zakotveného v článku 30 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod. Zdarma jsou jen první výběry. To jsme slyšeli teď. Porušili jste normy nejvyšší právní síly?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Neporušili jsme žádné normy nejvyšší právní síly ani jiné normy. Klient má možnost si vybrat dávku zdarma, a to ne jedním jako dosud, ale třemi způsoby, což je rozhodně navýšení služby pro klienta, a to zadarmo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí uzavřelo smlouvu s Českou spořitelnou. Dojednali jste si spolu jakési podmínky a teď je, jak říkám, vnucujete lidem pod hrozbou bez karet nedostanete dávky. A podle vás je to v pořádku?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo obchodní veřejnou soutěž, kterou vyhrála Česká spořitelna, jako jeden z uchazečů. Tuto soutěž zkoumal Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Uznal ji správnou, potvrdil nám náš postup. My jsme nadále uzavřeli smlouvu s Českou spořitelnou a i nadále všechny služby, které jsou takzvané základní služby, tedy ty služby, které jsem tady vyjmenoval, jsou zdarma.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ale zdarma jsou jen ty první výběry. Buď z bankomatu, nebo na pobočce a pak už jsou zpoplatněny.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Ale když si dneska zajdete na úřad, tak dostanete dávku jednou zdarma, když vám úřad předepíše, že dávku budete dostávat týdně, tak ji dostáváte týdně zdarma. Totéž budete dostávat na kartě. Tedy je to ekvivalent toho, co je dosud, na rozdíl od toho, že máte další možnosti, jakým způsobem si můžete tu dávku vybrat.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane náměstku, neměly by pravidla pro zpoplatnění výplaty dávek stanovovat zákony a nikoliv smlouvy úředníků s bankami?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Žádné pravidla pro zpoplatnění dávek není potřeba, protože dávky nejsou zpoplatněny. Znovu opakuji, znovu opakuji, dávku...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ale jsou zpoplatněny ty další výběry, o nichž hovoříme, jsou zpoplatněny.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Dávku si můžete vybrat zdarma.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Vždyť na to je ceník České spořitelny. Nemůžete odestát.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Ne, dávku si můžete vybrat zdarma, a to buď z bankomatu, nebo nákupem u obchodníka, anebo převodním příkazem na vámi určený účet. Jediný rozdíl je v dávce hmotné nouzi, kde určuje plátce, tedy úřad, jakým způsobem můžete dávku čerpat. Pakliže chcete nějaké nadstandardní služby, tedy nad rámec toho, co je zadarmo, tak samozřejmě jako každou jinou nadstandardní službu si zaplatíte. Například dnes při výplatě důchodů je standardním nástrojem převodní příkaz, ale pokud si novodůchodce chce nechat poslat složenku, tak si ji také dneska zaplatí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Takže, paní Valachová, slyšeli jsme, že bezplatné zajištění výplaty dávek je dáno, tak co na tom ombudsmanovi vadí?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
No, já jsem velmi ráda, že pan náměstek Šiška zmínil tu, to srovnání s důchody, protože právě u důchodů samozřejmě existuje zákonná právní úprava a zákon přímo předvídá právě zpoplatnění a garantuje občanům také výši tohoto zpoplatnění. To v případě sKaret zaručeno není. A co se týká bezplatnosti zachování přístupu k sociální pomoci, tak k tomu mám samozřejmě dvě výhrady. První, že samozřejmě všechno to, co říká pan náměstek Šiška, platí pouze pro určitou skupinu občanů, v žádném případě to neplatí jako pro seniory v menších obcích nebo pro zdravotně postižené, kteří se k žádnému blízkému bankomatu České spořitelny nedostanou, protože u jiných samozřejmě bankomatů, než je Česká spořitelna, který je případně pro ně dosažitelný, zaplatí 40 korun. Stejně tak pokud nebudou mít v místě dostatek obchodníků, které budou sKarty přijímat, což samozřejmě v tuto chvíli žádným způsobem zaručeno není, tak budou moct například využít výběru hotovosti na pobočce České spořitelny, to je opět zpoplatněno 40 korunami. Takže to, co ... další poplatek, který tam je, je ten, že samozřejmě Česká spořitelna v rámci podmínek, což se tedy dozví občané až na přepážce u úřadu při převzetí sKarty, stanoví, že musí každý ponechat minimálně 200 korun na tomto účtu sKarty, to znamená vlastně 200 korun z dávky, která mu náleží, přímo je mu tímto způsobem strženo. Z hlediska podmínek, se kterými se ombudsman seznámil, je tam celá řada okolností, které nevyplývají ze zákona, nejsou žádným způsobem překryty, a je to skutečně na pováženou a nerozumíme tomu, proč ministerstvo práce v případě s-Karty postupovalo jiným způsobem u důchodů, tak jak zmínil pan náměstek Šiška.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak, necháme teď zareagovat pana náměstka. Ano, pane náměstku, ty vaše argumenty tedy o bezplatnosti tu teď byly poměrně dosti silnými protiargumenty narušeny.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Jakými?

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
No, například to, že tedy v menších obcích se senior nebo zdravotně postižený nedostane k bankomatu, protože Česká spořitelna nemá tolik bankomatů, kolik je poboček České pošty.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Česká spořitelna vyhrála přinejmenším proto, že má nejvíc bankomatů v České republice.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Nejvíce ano, ale není jich tolik, kolik je poboček České pošty třeba.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Kromě toho je dalších 4 tisíce prodejních míst u obchodníků, které používají služba cash backu, kde se může čerpat hotovost.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Mluvíme o menších obcích. To tu zaznělo.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Kromě toho je 65 tisíc obchodníků, kteří přijímají platební karty, protože sKarta má stejný standard jako platební karta. A pokud se týká o občany, kteří z objektivních důvodů mají, budou mít potíže se získáním prostředků, tak my jsme deklarovali, že jsme připraveni tyto občany individuálně obsloužit tak, aby nebyli kráceni na svých právech. Toto jsme deklarovali a za tím si stojíme. Pokud se týká našich propočtů, tak se jedná řádově o 10 až 20 tisíc občanů.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A těm pomůžete, těm zajistíte složenku.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
A těm samozřejmě pomůžeme, aniž by museli zaplatit korunu. Já neříkám, že složenkou, aniž by museli zaplatit korunu za to, že získají dávku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A ten argument, že tedy nelze z bankomatu vybrat částku pod 200 korun. Takže když si třeba někdo bude vybírat, já nevím, 1 557 korun, tak prostě nebude moci vybrat celou tu dávku a bude muset jít podruhé a už zaplatí.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Proto nejbezpečnější prostředkem, jak užívat sociální dávku, bude nakupování v obchodech, což je zadarmo a můžete nakupovat v malých částkách.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ale přece v obci nejsou platební terminály, pane Šiško, vždyť to víte. Když přijdete do malé obce, tak tam neuvidíte platební terminál, tam se o platebním terminálu mnohým ani nesní.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Pokud se týká platebních terminálů, tak již dneska jich je 65 tisíc v České republice.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Já teď mluvím o těch menších obcích, o těch argumentech, které uváděla paní Valachová.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Pokud se bavíme o malých obcích, tak například Coop, který jich má 2 tisíce prodejen v malých obcích, má vybavené všechny prodejny platebními terminály.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Byl jste někdy teď v nějaké menší obci a zkoušel jste tam platit kartou?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Pokud se týká, pokud se týká menších obcí, tak i dnes občané jezdí nakupovat do větších obcí a samozřejmě si mohou prostředky získat například cash backem či bankomatem.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A jste si jist, že jsou to i senioři a zdravotně postižení, že jezdí tak často do obchodů.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
A znovu. Pokud se týká seniorů či zdravotně postižených, kteří nemají přístup k dávkám dneska, tak i dnes používají opatrovníky či používají domy s pečovatelskou službou, které jim dneska zabezpečují tuto službu. My tomu říkáme obstarávatelská služba, která bude platit i poté.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
O přístupu České spořitelny k námitkám zdravotně postižených rovněž v Interview ČT24 promluvil Václav Krása.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Celý systém je podle našeho názoru nedomyšlený a je spíš dělaný za jediným účelem a to, aby se tady jaksi, já už jsem kvůli tomu byl napaden, tak musím být velmi opatrný, aby se možná zhodnotily ty peníze nějakým jiným způsobem pro někoho jiného.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Jak jste byl napaden? Někdo vám řekl, že...

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Ano, že na mě podá žalobu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Na vás podá, vás zažaluje.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Byl to někdo z České spořitelny nebo...

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Ano, ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
...z politických kruhů?

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Z České spořitelny, ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Z České spořitelny. Bral jste to jako výhrůžku?

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Bral jsem to jako výhrůžku, ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane náměstku, co tomu říkáte? Do studia jsme tedy taky zvali zástupce České spořitelny, ale nepřišli.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Pokud se mám vyjádřit k tomu, co říkal pan Krása, tak to mi nepřísluší. Já...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A co tomu říkáte?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Pokud se týká o samotný proces, tak je třeba si uvědomit, že banka nainvestuje stovky milionů korun do toho, aby ten systém mohl fungovat. Stát neplatí ani korunu. Občané neplatí ani korunu. Pakliže na tom banka bude chtít vydělat nějaké prostředky, aniž by po státu či občanovi za distribuci dávek chtěla peníze, tak si myslím, že to je věcí obchodní politiky banky.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak a nepřepískli jste to? Proč jste postupovali touto cestou? Ročně by bankou proteklo na dávkách 80 miliard korun. Na 12 let dostala smlouvu. Samozřejmě, že je to velký byznys.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Proběhlo standardní výběrové řízení, do kterého se hlásili, tento výběr trval rok.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Já to nezpochybňuji. Já se vás ptám na tu volbu té cesty.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
No, volba té cesty byla jednoduchá.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Kterou teď mnozí zpochybňují.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Byla jednoduchá. Podívejte se na střednědobý plán státního rozpočtu, kolik musíme ušetřit prostředků. Musíme najít řešení, které prostě pro stát bude výhodné. A toto řešení je pro stát velmi výhodné, protože je zdarma. My šetříme, budeme šetřit ročně 250 milionů korun každý rok.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A proč to mají platit příjemci sociálních dávek? A teď jsme znovu u těch poplatků...

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Příjemci neplatí nic. Příjemci platí nula korun.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
O těch, při těch druhých a třetích výběrech, pane náměstku.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Příjemci platí nula korun. Ale když jdete na úřad, taky tam nemůžete chodit jako do krámu. Taky dostanete dávku jenom jednou. To znamená, není to pravda. Není to pravda, co říká pan krása a není to pravda ani, co říkala paní ředitelka.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Co není pravda, že říkal pan Krása? Pan Krása říkal, že měl...

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Že dávky jsou za prostředky za peníze, že chceme po občanech peníze. Dávky jsou distribuovány zadarmo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ale vždyť ten poplatník je skutečně, ten poplatník České spořitelny nemůžete zapřít, nemůžete říci, že není.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Jaký poplatek se týká základní subjekt? Je to nula korun. Nula korun.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Mluvili jsme o tom teď s paní Valachovou. Vy mluvíte o tom, že ty ostatní druhé, třetí výběry že jsou nadstandardem?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Je to v podmínkách, které jsou na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Není tam ani jedna koruna, kterou by měl občan zaplatit za to, že si vybere peníze z bankomatu za jednu dávku jednou měsíčně. Pakliže mu úřad nenařídí čerpat vícekrát, tedy týdně dávky, tak také to má zdarma. Není tam, není pravda, že by platil u obchodníka prostředky za placení kartou a není pravda, že by platil za převodní příkaz.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Takže, paní Valachová, ano.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
To znamená, pokud měl občan jednu možnost do teďka, tak teďka má tři možnosti a může si vybrat, kterou chce, včetně toho, že si sám rozhodne, zda využije nějakou nadstandardní službu, kterou si ani nemusí objednat u České spořitelny, protože pakliže si převodem ty peníze pošle na Českou poštu, tak zaplatí službu České poště. Pakliže převodem si pošle peníze například charitě, která mu donese peníze domů, tak zaplatí a vyrovná se s charitou. Je to občansko-právní smlouva, kterou si uzavře občan sám o své vlastní vůli se subjektem, který mu obstará prostředky.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Takže, paní Valachová, stát musí šetřit. Teď mají příjemci dávek místo jedné možnosti tři možnosti jak si bezplatně svoji dávku vyzvednout a stát slibuje, že pomůže těm několika desítkám tisíc, kteří se nebudou moci eventuelně k bankomatu anebo na platební terminály dostat. Stačí vám to nebo stačí to z hlediska dostupnosti těch dávek?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
Já mohu potvrdit, já mohu potvrdit pouze jedinou věc pravdivou z toho, co říká Vladimír Šiška, a to je to, že pokud si příjemce dávky vybere prostřednictvím bankomatu jednorázově, ale samozřejmě také bude mít štěstí, že ta částka bude moct být celá vydána, že bude tedy dělitelná dvousetkorunou, a současně splní podmínku, že minimálně 200 korun jako minimální částka, která na tom účtě sKarty má zůstat, a to je zcela zjevné z těch podmínek, bude splněná, tak skutečně tento jediný výběr nebude zpoplatněn. Já se ale bavím o situaci řady občanů, kteří z důvodu věku, senioři, nebo z důvodu zdravotního postižení mají praxí, kterou zavádí ministerstvo práce a sociálních věcí, ztížen přístup k sociální pomoci, a to zcela objektivně, přísliby Vladimíra Šišky, že tyto věci budou řešeny individuálně, jsou sice chvályhodné. Nicméně z hlediska vymahatelnosti tohoto příslibu z hlediska občanů vůči státu zcela marné. A jenom bych chtěla říct, že ombudsmana na celé té záležitosti nejvíc trápí sdružování údajů o například zdravotním postižení osob. To znamená, že ta karta neslouží jako platební karta, ale zároveň slouží jako průkaz osoby se zdravotním postižením. A ombudsman se domnívá, že tady velmi silně je zasahováno do práva na soukromí. Jsou sdružovány údaje bez přiměřeného legitimního účelu, respektive údaje s různými účely, a nevidí důvod, proč se paní u pokladny má dozvědět o formě například postižení daného jednotlivce či občana nebo proč tato karta z hlediska například uplatnění různých slev, když bude využívána ta její platební funkce nebo slevová funkce, s čím ministerstvo práce a sociálních věcí u zdravotně postižených počítá, tak proč by měla být tedy jako platební karta vydávána z ruky. Zrovna dnes obdržel pan doktor Varvařovský podnět ze strany nevidomých občanů, kteří si stěžují na nepřístupnost právě bankomatů, které pro ně jsou samozřejmě jako to, že to je zdarma, to je velmi iluzorní, protože bankomaty, které jsou ozvučené, které může nevidomý využít, tak těch je samozřejmě menšina, takže já se ptám tedy, jak například tito lidé budou využívat výběr hotovosti, který je tedy zdarma, tak jak deklaruje a neustále opakuje Vladimír Šiška. To jsou přece zcela odlišné záležitosti.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane náměstku, znovu tedy byl zmíněn ten stížený přístup k sociální pomoci u některých třeba zdravotně postižených, a pak tedy také ta první část argumentace, že stále tedy ministerstvo práce odmítá průkaz od platební karty právě kvůli tomu sdružování údajů, byť tedy máte stanovisko ombudsmana, byť tedy máte taky námitky Úřadu na ochranu osobních údajů, který považuje za nežádoucí to, že jedna karta má plnit několik účelů.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Tak pokud se týká samotného legislativního procesu, tak my jsme řádně vypořádali připomínky jak s ombudsmanem, tak s Úřadem na ochranu osobních údajů.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
No, a oddělíte průkaz od platební karty?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Pokud se týká toho průkazu, tak sdílení právě funkcí jednotlivých průkazů je všeobecný trend, a tak samotná karta nenese žádnou informaci kromě jména, v případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, tak je tam fotografie a typ průkazu, jestli je to průkaz ZP nebo ZTP nebo ZTP/P. To nehovoří nic o postižení toho člověka, o jeho zdravotním stavu, není tam žádná jiná informace, která by nebyla běžná na jiném průkazu, který ten člověk používá. Kromě toho, že fotografie na platebních kartách, některé banky dávají záměrem kvůli bezpečnosti, aby nevybíral na kartě někdo jiný. To znamená, že je to zvýšení bezpečnosti i pro samotné občany. Pokud se týká občanů s takovým postižením, které i dnes vyžaduje asistenci druhého člověka, například občan se zrakovým postižením či jiným, tak tady tenhle ten institut máme také zavedený. To znamená, my můžeme vydat kartu pro opatrovníka toho...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Průkaz od platební karty se neoddělí.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Neoddělí. Můžeme vydat kartu...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Hm, neoddělí.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Můžeme vydat kartu pro opatrovníka či jiného zmocněnce, který prostě tu službu zabezpečí, tak jak ji dneska zabezpečuje opatrovník pro toho člověka také. To znamená, my opravdu měníme pouze technický prostředek, neměníme způsob.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak, další problémem jsou exekuce. S sKartou totiž hrozí zabavení všech dávek při exekuci. Ale ministerstvo práce uzavřelo dohodu s Exekutorskou komorou, že sKartové účty nebudou exekutoři zahrnovat do výkonu rozhodnutí. Gentlemanské dohodě ale nevěří ani Václav Krása z Národní rady zdravotně postižených.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením /Interview ČT24, 6. 8. 2012/:
Stát porušuje zákon ve velkém měřítku a tady někdo mi bude říkat, že je nějaká gentlemanská dohoda a že má platit. To opravdu nezlobte se, ale tomu já nevěřím.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Paní Valachová, velmi, velmi stručně. Gentlemanské dohodě nevěříte?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
Nejde o to, čemu věřím, nebo nevěřím, ale jde o to, že Exekutorská komora může exekutorům podle práva samozřejmě tento postup doporučit. Nemůže však zaručit, že jednotliví exekutoři nebudou čísla účtů žádat. Chtěla bych jenom říct, že veřejný ochránce práv je znepokojen, protože byl opakovaně ministerstvem práce v lednu a naposledy v květnu ústy Vladimíra Šišky ubezpečován, že tato záležitost je uspokojivě vyřešena. Ombudsman ji za uspokojenou tedy nevidí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A vyřešena není. Ona bude, ano, ona, ano, ona bude vyřešena skutečně až od 1. ledna 2013, kdy začne platit novela občanského soudního řádu, která stanoví, že tedy možné do výměru rozhodnutí zahrnovat dávky. Proč by měli lidé teď věřit nějaké gentlemanské dohodě a proč se vám nepodařilo tu díru zalepit dříve, když jste slíbili, že to vyřešíte.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Pokud se týká té takzvané díry, tak my jsme ani nemohli zalepit dříve, protože jsme čekali v rámci toho procesu s kartou na rozhodnutí ÚHOSu, které přišlo až na sklonku loňského roku, a my jsme okamžitě začali jednat v legislativním procesu tak, aby od 1. 1. 2013 platil nový občanský soudní řád a tedy i to ustanovení o ne exekuvatelnosti technického účtu na kartě sociálních systémů. Já myslím, že takovouto rychlost si zaslouží spíše záležitost uvěřit tomu, že to myslíme vážně. A pokud se bavíme o Exekutorské komoře, tak i slovy jejího prezidenta bylo řečeno, že tuto dohodu exekutoři všichni budou ctít a není důvod...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Takže teď je vše na dobré slovo.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Není důvod nevěřit tomu. Kromě toho my máme taková opatření, protože nemůže exekutor exekuovat dávky dvakrát. Jestliže my exekujeme dávky.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ono stačí asi jednou, když exekuuje.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Jestliže my exekujeme dávky už při požadavku exekutora v rámci naší práce, tak není možné, aby exekutor exekutoval ještě jednou, když půjde na kartu. To znamená, ono to není možné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak já vám děkuji. Děkuji vám oběma za účast v této diskusi. Na shledanou.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních dávek:
Na shledanou.

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
Děkuji, na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.8.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:24.