Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV může vymáhat náhradu škody u dodavatele

Server Aktuálně.cz v pondělí 6. 8. 2012 zveřejnil článek s názvem „Drábkův systém vyplácel dávky dvakrát, vymáhat je nelze“, který obsahuje nepřesné a nepravdivé informace. Text vytrhuje pouze některé informace ze „Zprávy o činnosti ÚP ČR za období leden až červen 2012“, která je veřejně přístupná na webu MPSV. Bohužel tak činí způsobem, který nelze akceptovat a MPSV považuje za nutné uvést věci na pravou míru.

Není pravda, že by úřady práce nemohly dvakrát vyplacené dávky nijak vymáhat zpět a musí se spoléhat na slušnost lidí, kteří dávky vrátí. Je tomu právě naopak, jak se uvádí i přímo ve zprávě o činnosti ÚP ČR.

V případě, že i přes nastavené kontrolní mechanismy dojde k opakované (duplicitní) výplatě dávky, jsou podniknuty potřebné kroky pro zastavení vlastní výplaty (storno poštovní poukázky, platebního příkazu). Podle možností se pak přistupuje k uplatnění přeplatků v případě následných čerpání sociálních dávek u daného klienta. Po uplynutí čekací lhůty pro vymáhání těchto duplicitních výplat je vyčíslena finální škoda, která je standardním způsobem následně vymáhána po dodavateli daného systému, v rámci kterého došlo k chybné výplatě.

Pokud tedy dojde k přeplatku kvůli chybě v aplikaci, vždy lze u jejího dodavatele vymáhat náhradu škody.

Duplicitní platby jsou pouhým zlomkem

Uvedené případy duplicitních plateb jsou pouhými desetinami promile (!) z celkového počtu vyplacených dávek, což se stávalo i v minulém období. Například při výplatách příspěvku na mobilitu v květnu MPSV eviduje 67 duplicitních plateb v celkovém objemu 26 800 Kč, což činí 0,3 promile ze všech v květnu vyplacených dávek na mobilitu (tj. z 226 219 dávek). Třeba ve výplatách podpor v nezaměstnanosti se nyní již duplicity neobjevují vůbec.

K duplicitně vyplaceným dávkám docházelo i za provozu předchozích systémů. Například v říjnu 2011 byly vyplaceny dávky z oblasti státní sociální podpory včetně částek určených na exekuce, a to ve výši cca 2 milionů Kč.

Nové systémy zajistí úsporu v řádech stamilionů korun

Stejně tak není pravda, že by o nových počítačových systémech, které od ledna zajišťují výplatu sociálních dávek, MPSV rozhodlo bez výběrového řízení. Na nové systémy přešlo zejména z důvodu nutných úspor a větší flexibility. Stalo se tak na základě rámcové smlouvy, kterou po řádném zadávacím řízení uzavřela v roce 2008 Česká republika – Ministerstvo vnitra s firmou Fujitsu Technology Solutions s.r.o. (Fujitsu).

K rámcově smlouvě přistoupilo MPSV na základě usnesení vlády, které mělo zajistit, aby jednotlivé softwarové produkty a systémy státní správy byly vzájemně kompatibilní. Celý postup nyní na základě podnětu přešetřuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Podle auditu, který nechalo vypracovat Ministerstvo vnitra jako jedna ze dvou smluvních stran (druhou stranou je dodavatel, tedy firma Fujitsu), byl zvolený postup MPSV v pořádku.

Přechod na nový systém ukončil monopolní postavení jednoho dodavatele, který si de facto mohl určovat podmínky výplaty, což byl stav zejména z finančních důvodů dlouhodobě neudržitelný. Náklady na systémy od tohoto dodavatele v posledních letech rostly z roku na rok o desítky milionů korun – za posledních pět let MPSV jen na administraci dávek vyplatilo celkem 2,4 mld. Kč.

Díky novému řešení už daňoví poplatníci neplatí za vývoj jednotlivých komponent, ale pouze za službu, tedy zprostředkování výpočetního výkonu. Jen na agendových systémech na výplatu dávek tak stát letos uspoří cca 200 milionů Kč a v roce 2013 již 300 mil. Kč. Díky evropským prostředkům je úspora pro státní rozpočet ještě významnější, a to v letech 2012 – 2013 o cca 700 mil. korun.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.8.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 13.12. 2018 000 07:37.