Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina:

Obsah položky Dotační řízení pro rok 2013:

Dotační řízení pro rok 2013

Hlášení změn a úpravy rozpočtů

V případě změny základních identifikačních údajů organizace jsou žadatelé povinni hlásit změny prostřednictvím aplikace OKslužby-rodina, na kartě žádosti naleznete tlačítko „hlášení změn“ (název organizace, sídlo, IČ, statutární zástupce – adresát rozhodnutí, bankovní účet apod). V případě, že se jedná o informace, které nelze nahlásit touto formou, například změna stanov či informace o obdržení dotace z jiných státních zdrojů, je zapotřebí je nahlásit dopisem v listinné podobě adresovaným na Odbor rodiny a ochrany práv dětí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

Další změny rozpočtu jsou možné pouze po předchozím schválení odborem rodiny a ochrany práv dětí. Příjemce dotace zašle písemnou žádost v listinné podobě poštou. V žádosti popíše, jaké změny chce v rozpočtu realizovat, změnu řádně zdůvodní a uvede také, o jakou částku se jedná a na kterých položkách dojde ke změnám.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 9.11.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.6. 2019 000 22:37.