Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie:

Projekt „Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV“

logo

Název projektu: Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00064

Příjemce: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1.4.2011 probíhá realizace projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV“ (registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00064).

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vybraných vnitřních procesů MPSV prostřednictvím jejich optimalizace a zefektivnění procesů s vazbou na probíhající reformy. Cílů projektu bude dosaženo díky realizaci klíčových aktivit, které jsou zaměřeny na jednorázovou komplexní implementaci kvalitativních opatření zaměřených na zefektivnění činnosti organizace a následně jsou nastaveny směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Dílčí cíle projektu:

  • Zvýšení kvality poskytovaných služeb
  • Snížení administrativní náročnosti úřadem realizovaných činností
  • Snížení nákladů na podpůrné činnosti
  • Zvýšení efektivity vynakládaných vstupů
  • Transfer znalostí a zkušeností vybraným pracovníkům úřadu
  • Vytvoření komunikačních platforem

Prezentaci projektu je možno nalézt na stránkách ESF - Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV, ESF v ČR.

Autor: Odbor 83
Poslední aktualizace: 31.7.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.10. 2018 000 04:50.