Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV: Investiční podpora sociálního podnikání

Maximální výše podpory/dotace aktivity c) zaměřené na podporu sociálního podnikání činí na jeden projekt/příjemce 4 901 800,- Kč (resp. 200 000 €), minimální výše podpory/dotace na jeden projekt činí 300 000,- Kč. Celková hodnota schválených projektů je ve výši 10,6 mil. Kč.

Představení projektů ze sociálního podnikání:

Projekt „S citem pro věc“ je zaměřen na zaměstnání mladých lidí opouštějící ústavní zařízení (Dětský domov, Dům na půli cesty) a dlouhodobě nezaměstnané ženy a muže ve věku nad 50 let. Tyto osoby budou zaměstnány v nově zřízené restauraci a kavárně (na jejíž vybavení je přidělena dotace) v Hradci Králové. Restaurace bude inovativní speciální nabídkou jídel pro vegetariány a celiaky, menu bude obsahovat nadstandartní informace například o různých typech alergenů apod.

V podpořeném projektu s názvem „Pobytové centrum Sudličkova Lhota“ bude z dotace financována rekonstrukce a vybavení objektu bývalého statku v obci Sudličkova Lhota, ve kterém vzniknou ubytovací služby především pro handicapované občany. Na ubytování budou navazovat doplňkové aktivity např. hiporehabilitace, zručnostní a kreativní kurzy, dílčí práce na statku a další aktivity pro trávení volného času zdravotně postižených osob. V rámci projektu vzniknou tři dlouhodobá pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Třetím podpořeným projektem je projekt s názvem „Kořeny jsou základ II.“, jehož hlavní podnikatelskou činností bude poskytování služeb chybějících ve městě Planá a jeho okolí, např. úklidových služeb zpevněných ploch, kancelářských a provozních prostor, čištění lesních porostů, sekání trávy, údržba zahradní techniky, aj.. Realizací projektu budou vytvořena tři nová pracovní místa pro mládež a mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení a čtyři pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Cílem je napomoci těmto osobám k integraci a „zapuštění kořenů“ do každodenního života v městě Planá.

V Roudnici nad Labem byl podpořen projekt „Sociální integrace a rozšiřování společnosti Tim-Czech s.r.o.“ Příjemce dotace zpracovává a konzervuje maso a vyrábí masné výrobky, dotace bude určena na rozšíření kapacity současné provozovny. Příjemce dotace vytvoří realizací projektu čtyři pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané, dotace bude určena na financování vybavení provozovny a administrativní zázemí pro pracovníky firmy.

Všechny z uvedených projektů se přihlásili k principům sociálního podnikání, kterými se jejich firmy liší od ostatních. Tyto principy jsou nezbytnou podmínkou každého projektu/žadatele. Každý sociální podnik musí například reinvestovat minimálně 51% zisku zpět do rozvoje podniku, dále musí zaměstnat minimálně 40% osob pocházejících ze znevýhodněných cílových skupin definovaných ve výzvě.

Bližší informace o konkrétních pravidlech výzvy a zaměření sociálního podnikání lze nalézt v sekci Výzvy Integrovaného operačního programu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.7.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 00:57.