Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Červenec:

Stát by měl víc podporovat rodiny, které si chtějí vzít děti do pěstounské péče (Radiožurnál)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Stát by měl víc podporovat rodiny, které si chtějí vzít děti do pěstounské péče. Počítá s tím novela zákona, kterou dnes schválili senátoři a která mimo jiné zvyšuje finanční dávky pro pěstouny na 8 tisíc korun měsíčně. Cílem je dostat víc dětí mimo ústavy a v případě, že selhala jejich biologická rodina. Opozice měla ale výhrady. Varovala zejména před zneužíváním státní podpory a zavedením příliš tržních podmínek do péče o děti. Mluvit o tom budu s ředitelem odboru rodiny a dávkových systémů z ministerstva práce a sociálních věcí Miloslavem Macelou, dobrý den.

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane řediteli, proč považuje stát za nutné posílit roli pěstounů?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
Tak, já bych na úvod chtěl jenom opravit tu informaci, která zazněla. Senát ten návrh nepodpořil, on ho vrací do Poslanecké sněmovny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
On ho vrací.

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
On ho vrací. Nicméně je to, to je věc, protože to je vládní návrh a protože přináší skutečně významné změny, tak to je věc, kterou jsme předpokládali, že to takto probíhat bude. Ale teď se vrátím k té vaší otázce, naším cílem je, aby děti v České republice mohly vyrůstat v rodinném prostředí, protože v podstatě všechny studie vědecké a nakonec i praxe ukazují, jak to je pro děti důležité. Protože samozřejmě potřebují také odbornou péči, ale ta jim nikdy nemůže nahradit to klíčové, a to je vztah k blízké osobě. A to nakonec ovlivňuje i ty další potřeby dítěte. Třeba zdravotní nebo výchovné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Co říkáte na ty výhrady, že zvýšení dávek by mohlo přilákat do péče o děti i lidi, kterým o děti příliš nejde, že jim jde hlavně o peníze?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že to je zcela vytržené v kontextu, protože ten zákon má 2 aspekty. Jednak klade na ty zájemce o náhradní rodinnou péči daleko vyšší nároky, než je tomu dosud, ale pokud už se někdo stane tím pěstounem, tak bude daleko více podporován. Dnes jsme konfrontováni se situací, kdy jednak řada těch lidí není dobře připravená, dobře vybrána a navíc ještě není dobře podporována, proto pěstounská péče často selhává.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy ta pravidla budou přísnější pro výběr pěstounů a to by mělo zajistit, že se o děti budou starat ti správní lidé?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
Ano, bude daleko náročnější stát se pěstounem, ale když už se tím pěstounem stanu, tak budu mít od toho státu daleko větší podporu než dosud.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Kolik pěstounských rodin by bylo potřeba ideálně v Česku a kolik jich funguje teď?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
V současné době je 8,5 tisíce pěstounských rodin a je 13 tisíc dětí v pěstounské péči. A ten počet pěstounů, to je teoretická otázka, protože ten zákon má ještě další důležitá ustanovení, které kladou daleko větší důraz na práci s původní rodinou. My obecně nechceme, aby děti odcházeli do náhradních typů péče, protože tam vidíme velké rezervy i v podpoře té jejich původní rodiny. Často ta rodina selhává nebo to dítě bývá odebíráno z rodiny z příčin, které jsou řešitelné. Takže čím více odpracujeme v původní rodině, tím méně dětí půjde do náhradní péče. Ale když už ta náhradní péče bude nevyhnutelná, tak by to měla být ta péče pěstounská. Naše odhady hovoří o stovkách rodin, ale opravdu to záleží, stovkách pěstounských rodin, které potřebujeme navíc, aby tolik dětí nekončilo v ústavech, ale ten hlavní, to hlavní těžiště je skutečně v práci v těch původních rodinách.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Nově by se měly odměny vrátit taky pro prarodiče z řad pěstounů, je to tak? Pro pěstouny z řad prarodičů samozřejmě. A koho by se to mělo týkat? Bude to nějak oddělené?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
Pěstouny v, pěstouni prarodiče v současné době mají nárok na tu odměnu v té snížené míře nebo v té stávající, do budoucna by to mělo být tak, že pěstoun prarodič bude odměňován fakultativně, ale pokud již získá nárok na odměnu, tak to bude ta zvýšená částka, kterou přináší zákon. Budou se posuzovat sociální poměry těch pěstounů, to znamená, že kdyby skutečně ten nedostatek finančních prostředků byl bariérou pro výkon té pěstounské péče prarodičů, tak tam ten stát té rodině pomůže.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pak je tady ještě jedna výhrada, že pokud budou tedy pěstounské rodiny pouze na přechodnou dobu, tak by to mohlo děti spíš stresovat, když budou měnit rodinná prostředí příliš často. Jak si poradíte s touto výtkou?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
No, do pěstounské péče na přechodnou dobu půjdou jenom děti, u nichž je zcela jasná perspektiva, že se buď vrátí velmi brzo do své rodiny, anebo že je tam stav takový, že půjdou do nějakého jiného trvalejšího řešení, třeba do osvojení. Ne, řeknu to na příkladu novorozených dětí, kde je projevem už od začátku nezájem, dneska se čeká 6 měsíců na dobu, kdy je to dítě "právně volné" a v této době ty děti jsou dávány do kojeneckých ústavů. Takže pro nás je ta alternativa lepší, když tyto děti půjdou do zase rodinného prostředí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Shrnuje Miloslav Macela z ministerstva práce a sociálních věcí. Já vám děkuji. Na shledanou.

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí:
Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A na lince je Dagmar Terelmešová, členka senátního výboru pro sociální politiku za ČSSD, dobrý den.

Dagmar TERELMEŠOVÁ, členka senátního výboru pro sociální politiku /ČSSD/:
Dobrý den, zdravím posluchače Radiožurnálu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Paní senátorko, jestliže tedy Senát vrací tu předlohu sněmovně, tak s jakými pozměňovacími návrhy?

Dagmar TERELMEŠOVÁ, členka senátního výboru pro sociální politiku /ČSSD/:
Těch pozměňovacích návrhů bylo celkem, teď jestli to dobře spočtu, 35.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ty hlavní podle vás?

Dagmar TERELMEŠOVÁ, členka senátního výboru pro sociální politiku /ČSSD/:
Jednají se, jednají se hlavně části, ono se to vlastně v podstatě, tento návrh se zamítnul, takže nebyly načteny pozměňovací návrhy, ale pozměňovací návrhy, o které jde, vlastně i po konzultaci tady s panem ministrem by bylo možné akceptovat i dále v Poslanecké sněmovně. Jednalo se o návrhy ústavně-právního výboru, který vlastně umožnil soulad s dalšími tisky a s dalšími novelami zákonů, což v současné době úplně nebylo a potom jsou to samozřejmě ještě další návrhy věcné, to bude záležet na Poslanecké sněmovně, jak se k těmto návrhům postaví.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hm, když tady, já už jsem zmiňovala výhrady opozice, které předcházely tomu dnešnímu jednání v Senátu, to znamená, že navýšené státní dávky by mohly přilákat i lidi, kteří nechtějí se až tak starat o děti, myslíte si, že se to může podařit eliminovat v rámci přísnějších pravidel pro výběr pěstounů?

Dagmar TERELMEŠOVÁ, členka senátního výboru pro sociální politiku /ČSSD/:
Abychom si řekli přímo, co ta novela navrhuje, tam vlastně je, že výběr pěstounů bude v kompetenci krajských úřadů neboli ospodů, který pracují na krajských úřadech. To už dnes probíhá. Ta, ten výběr si myslím, že je velice důkladný, právě proto, že 2 roky jsem působila v pozici radní pro sociální záležitosti Plzeňského kraje. Trvá někdy až tři čtvrtě roku, protože samozřejmě ty pěstouni musí projít důkladným vyšetřením, jak psychologickým, tak prostě rodinných poměrů. To dítě nelze svěřit do pěstounské péče, pokud toto není řádné prověřeno. A to, že není pěstounů dostatek, asi možná bude pramenit z něčeho jiného, ale nemyslím si, že je to tím, že ta péče se třeba, nebo to prověřování probíhá nějak nedůsledně. To, anebo, že prostě se nebere ohled na pěstouny, který by to dítě chtěli do pěstounské péče dřív. Myslím si, že opravdu prověření pěstounské péče v současné době nebo dětí nebo lidí, kteří chtějí se starat o dítě v pěstounské péči, je důkladný.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tolik senátorka za ČSSD Dagmar Terelmešová. Děkuji, na shledanou.

Dagmar TERELMEŠOVÁ, členka senátního výboru pro sociální politiku /ČSSD/:
Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.7.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 18:32.