Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV k novele zákona o platu představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

  • Předkládaný návrh MPSV je připraven a předkládán na základě nálezu Ústavního soudu, který platovou základnu označil za příliš sníženou. Předchozí úprava této vlády ji totiž snížila z původně 3násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře na dnes platný 2,5násobek.
  • Ministr práce předpokládá u tohoto bodu jednání vlády obsáhlou diskuzi – navrhuje kompromisní řešení, kdy se nevrací k původnímu 3násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře za uplynulý kalendářní rok jako výchozí platové základně, ale navrhuje 2,7násobek.
  • Ústavní soud poukazuje mj. na nepřiměřeně nízké zabezpečení soudců Ústavního soudu, u kterých se postupuje shodně jako u ostatních představitelů státní moci. MPSV muselo na nález ÚS reagovat a ve svém návrhu vyhovuje názoru ÚS o vhodnosti zachování principů stejné platové základny (a určených koeficientů) pro představitele státní moci a soudů.

K nálezu Ústavního soudu:

V prvním odstavci části VII nálezu Ústavního soudu zveřejněného pod č. 181/2012 Sb. obsahový soulad napadeného zákonného ustanovení s ústavním pořádkem (ústavnost platových restrikcí vůči soudcům) uvedl Ústavní soud, že se touto problematikou zabýval v minulosti opakovaně a svoji starší judikaturu shrnul v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 55/05. Jelikož je evidentní, že účastníkům řízení je tato problematika známa, nepokládá Ústavní soud za potřebné ji opakovaně podrobněji rekapitulovat.

V bodu 59 nálezu Ústavního soudu sp. zn. ÚS 55/05 se konstatuje:
„za výrazný prvek záruky přiměřeného materiálního zabezpečení soudců z hlediska principu dělby státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a požadavku jejich vzájemné vyváženosti je třeba považovat i přímou vazbu mezi platem představitelů moci zákonodárné a výkonné na straně jedné a platem soudců na straně druhé. Konstrukce zákona o platu představitelů státní moci, která s pomocí jednotné platové základny a zákonem stanovených koeficientů zaručuje, že spolu se zvýšením platu představitelů moci zákonodárné a výkonné se ve stejném poměru automaticky zvýší i platy soudců, tak představuje významnou, v právním řádu vestavěnou pojistku, že poměr v materiálním zabezpečení představitelů jednotlivých mocí bude i v budoucnu zachován.“

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.7.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:19.