Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Projekty EU pomůžou lidem ze sociálně vyloučených lokalit

Cíle podpořených projektů

Podpořené projekty jsou zaměřeny na investiční podporu sociálních služeb směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti. Podpora směřuje do vyloučených romských lokalit, které se vyznačují vysokou mírou nezaměstnanosti (v některých oblastech až 80 %), nízkou vzdělaností a kvalifikací, materiální chudobou a sociálně patologickými jevy. Neutěšené životní podmínky se staly příčinnou vzniku životních strategií, jejichž důsledkem je prohlubování sociálního vyloučení. Strategie a modely života se generačně přenášejí, z tohoto důvodu se podpořené projekty zaměřují zejména na děti a mladou generaci, která má šanci opustit zažité modely chování.

Dobré Vodě začali řešit problémy místní sociálně vyloučené lokality mniši trapistického Kláštera Nový Dvůr před více než deseti lety. V roce 2001 zakoupili objekt naproti místní vyloučené lokalitě a iniciovaly společně s místními obyvateli vznik občanského sdružení Český západ. Svou činností se Český západ zařadil mezi organizace, kterým se daří úspěšně integrovat sociálně vyloučené zpět do společnosti. Neutěšený technický stav objektu, ve kterém Český západ působí, vyžaduje generální rekonstrukci, jež umožní rozšíření dosavadní nabídky sociálních služeb.

Díky projektu města Trmice vznikne nejen zázemí pro sociální služby, které město postižené fluktuací sociálně vyloučených osob z Ústí nad Labem akutně potřebuje, ale také zázemí pro fakultativní činnosti sportovního charakteru.

Také město Krásná Lípa z mediálně známé oblasti Šluknovsko uspělo se svým projektem podpory sociálních služeb. V rámci projektu se zrekonstruuje objekt v centru města. Inovované zázemí rozšíří možnosti poskytování sociálních služeb městské příspěvkové organizaci Komunitní centrum Kostka, která se již několik let zabývá integrací sociálně vyloučených z města i okolí.

Podpořený projekt Statutárního města Chomutov umožní vznik sociálních služeb ve vyloučené lokalitě Kamenná. Kromě sociálních služeb projekt obyvatelům Kamenné zajistí mimoškolní vzdělávání, smysluplné volnočasové aktivity a odborné dluhové poradenství.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.6.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:07.