Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Červen:

Stanou se konečně obecní komunitní sestry skutečností? (Pražský deník)

V záměru nového zákona plánuje, že lidé, kteří se o sebe neumí dostatečně postarat, nově dostanou odbornou pomoc. Podle ministerských úředníků se teď čeká jen na to, jak se vyjádří Legislativní rada vlády. Sestry nebudou k ruce jen seniorům, ale i mladým lidem po úraze, či handicapovaným. V kraji mají působit desítky speciálních pomocnic.

Za sestrou, nebo na sociálku?

Pokud věcný návrh zákona skutečně dostane svou paragrafovou podobu, mohou první komunitní sestry začít fungovat do dvou let. Nové pracovnice na pomezí zdravotnických a sociálních služeb jsou předzvěstí velkých změn v současném systému poskytování sociální péče, jež by současná vládní většina ráda zavedla. Sestry by samy vyhledávaly nemohoucí a slabé lidi a nabízely jim nejen aktivní pomoc při zvládnutí jejich složité situace, ale i informace a cenné rady. Jde o věci, které v současnosti (a často neúspěšně) lidé požadují po sociálních pracovnících, kteří sami ve zdravotnické oblasti nemívají příliš přehled. Sestry na rozdíl od sociálních pracovníků nebudou moci rozhodovat o poskytnutí dávek sociální podpory či o přednostním umístění do domova pro seniory. V tom zůstane i nadále hlavní slovo odborům sociální péče v jednotlivých obcích. Sestry ale přesně sdělí, na jakého konkrétního úředníka se obrátit a jaké požadavky je nutné splnit pro přiznání dávky či nějaké úlevy. Sestřičky mají mít k dispozici i prověřené kontakty na služby, jako jsou praní, odvozy k lékaři či dovážení jídla až ke dveřím domu. Počítá se i s možností vyzvedávání léků a zdravotnických pomůcek pro těžce nemocné.

Sestry nebudou osobní asistentky

Komunitní sestry však nelze vnímat jako "osobní asistentky." Vzděláním často převýší své kolegyně z nemocnic. Podle dnešních měřítek musí komunitní sestra získat nejen odbornou způsobilost v oboru všeobecná sestra, což získá studiem zejména na vyšších odborných školách, ale i následnou několikaletou praxi. Zatímco nyní tyto sestry působí zejména v soukromých agenturách domácí zdravotní péče, nově je zaměstnají přímo obce, kterým to nařídí zákon. Podobně to funguje i v Anglii či Švédsku, kde má komunitní sestra již po několik let své výsadní postavení. Má volnou ruku v komunikaci s nemocnicemi, praktickými lékaři i úřady. Díky tomu se o případném klientovi dozví okamžitě sama bez toho, aby ji potřebný člověk sám aktivně sháněl.

"Komunitní péče a komunitní sestra budou hrát velkou roli, a to hlavně v zajišťování dlouhodobé péče," upřesňuje plány ministerstva práce a sociálních věcí jeho mluvčí Viktorie Plívová.

V Česku je zatím problém v zákonném vymezení zamýšlených služeb. Ministerstvo by uvítalo vytvoření zcela nového zákona. Legislativní rada vlády ale říká, že stačí oprášit zákony současné. Rozhodnutí, co se záměrem zákona bude, padne do poloviny května letošního roku. Sestřičky jsou součástí větších změn v sociální oblasti. Mimo jiné se ještě stanoví, co je dlouhodobá péče, kdy a v jaké míře ji má hradit zdravotní pojišťovna a co již bude "nadstandardní," tedy hrazeno z jiných zdrojů. Jisté je zatím to, že komunitní sestry ušetří peníze. Věnovat se potřebným totiž budou v jejich domácnostech, čímž odpadnou náklady za léčebny dlouhodobě nemocných a další zdravotnická či sociální zařízení.

Zdroj: Pražský deník

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.6.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:10.