Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Novela osvobodí od poplatků některá zařízení

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, byl novelizován zákonem č. 196/2012 Sb. Okruh vozidel osvobozených od zpoplatnění rozšiřuje v § 20a odst. 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou definovány v zákoně o sociálních službách v § 48.

MPSV již informovalo prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého, který přislíbil šíření informace mezi ta zařízení, jichž se změna týká.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.6.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 18:43.