Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Červen:

Národní program přípravy na stárnutí na období 2013 až 2017 (Týdeník Školství)

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2013 až 2017 bude na konci letošního roku předložen vládě České republiky. Pro přípravu tohoto zásadního strategického dokumentu vlády Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky zvolilo komunitní přístup, který umožňuje všem důležitým aktérům aktivní zapojení do procesu jeho tvorby.

V současné době proto na MPSV probíhají tematické schůzky k jednotlivým prioritám programu. Na přípravě uvedeného dokumentu se aktivně podílí přibližně 50 lidí. Zástupci dalších rezortů, neziskových organizací, místních a krajských samospráv, akademické sféry a samotných seniorů se shodli především na těchto oblastech, které je nutné podpořit:

  • rozvoj virtuálních univerzit třetího věku do menších měst a obcí,
  • zařazení age-managementu do personálních procesů firem,
  • rozvoj projektů a aktivit zaměřených na mezigenerační dialog a využití životních zkušeností a moudrosti seniorů ve společnosti,
  • vytváření zdravého a k seniorům přátelského prostředí v komunitě s ohledem na zajištění vhodného bydlení, dopravu a dostupnost zdravotních a sociálních služeb,
  • aktivní zapojení seniorů do dobrovolnictví, zvyšování mediální kultury ve vztahu k seniorům
  • a stárnutí populace obecně, neboť probíhající demografické změny vnímají nejen uvedení zástupci, ale i MPSV jako nepochybný přínos pro rozvoj společnosti.

V návaznosti na tyto výstupy bude zpracována první verze Programu, která bude následně zpřístupněna všem občanům na webových stránkách MPSV. Občané k němu budou moci následně sdělit své názory, připomínky a doporučení.

Zdroj: Týdeník Školství

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.6.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:22.