Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Červen:

Jaromír Drábek: Rozhovor – Impulsy Václava Moravce (Radio Impuls)

Zavedení předdůchodů, valorizace důchodů

Václav MORAVEC, moderátor:
Hezký dobrý večer vám všem. Návrh na zavedení takzvaných předdůchodů míří do Poslanecké sněmovny. Před týdnem ho schválila vláda. Lidem, kteří se rozhodnou odejít do důchodu dřív s využitím takzvaného předdůchodu, bude zdravotní pojištění platit stát. Nebudou mít také snížený starobní důchod. Tady jsou slova premiéra Petra Nečase:

Petr NEČAS, premiér /ODS/:
Jedná se především o záležitost, kdy se jedná o některé především fyzicky namáhavé profese a tímto způsobem bude možné po dohodě zaměstnanců a zaměstnavatelů na dobrovolném principu vytvořit tento systém s tím, že pobírání těchto dávek nebude mít dopad na výši důchodových nároků z průběžného prvního pilíře a sníží také tlak na takzvané předčasné důchody.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zaznamenalo Rádio Impuls před týdnem slova premiéra Petra Nečase. Žádost budou moct zájemci podat nejdřív pět let před nárokem na odchod do starobního důchodu. K tomu budou muset mít naspořeno v doplňkovém spořícím systému. Nejen o zavedení takzvaných předdůchodů bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je ministr práce a sociálních věcí, jinak také místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Pěkný podvečer, děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor:
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili díky posluchačům naší rozhlasové stanice. Jejich otázky v průběhu dne chodily ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Máte-li však ještě jakoukoliv otázku pro ministra práce a sociálních věcí, místopředsedu TOP 09 Jaromíra Drábka, stačí, když ji pošlete k nám sem do rádia Impuls. Ono známé číslo pro vaše SMSky, respektive otázky ve formě SMSek 774999888. Situace na úřadech práce podle odborářů zůstává stále, pane ministře, napjatá. Potíže s počítačovým programem na vyplácení dávek ani po pěti měsících prý nezmizely a úředníci teď navíc podepisují petici proti snížení platů. Proč se vám od začátku ledna stále nepodařilo zklidnit situaci na úřadech práce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já začnu odzadu, ta petice, to je záležitost minulých měsíců, ta už je uzavřena. Samozřejmě taková velká změna vyžaduje velké nasazení, toho jsme byli svědky v těch prvních měsících a já jsem za to mnohokrát veřejně děkoval zaměstnancům úřadů práce.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale stále to nasazení tady je podle odborářů.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
A znovu musím jenom zopakovat to, co jsem říkal už mnohokrát, to základní, to znamená výplata nepojistných sociálních dávek, která byla od 1. ledna sjednocena na úřady práce, tak ta probíhá v zákonných termínech. To, že si odboráři stěžují na řadu jednotlivostí, to je samozřejmě jejich právo. My se s nimi pravidelně scházíme, probíhají pravidelná jednání s odbory, která řeší jednotlivé napadané nedostatky. Nicméně musím konstatovat, že ta agenda prostě běží co do výplaty dávek, co do provádění jednotlivých úkonů, které souvisejí s přiznáváním nároku, tak běží tak, jak má.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdybych vám ale oponoval slovy člena podnikového výboru odborových organizací při úřadu práce Jana Dudka, který v rozhovoru pro iDNES konstatuje, cituji: Nyní je například funkční pro služby zaměstnanosti systém z 50 až 60 procent v porovnání s paralelně běžící starým systémem. Konec citátu. Proč tady stále není ta stoprocentní spolehlivost toho nového systému například pro výplatu služeb zaměstnanosti?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já se tady nechci přít o jednotlivá procenta, protože nevím, jakým způsobem je počítáno těch 50-60 procent. Tak, jak říkám, probíhají konkrétní jednání nad konkrétními požadavky. To, že odbory jsou nespokojené s jedním, s druhým, s třetím, to je celkem nakonec i jejich úloha, ať už se to týká odměňování zaměstnanců, ať už se to týká pracovních podmínek, proto odborová organizace existuje. Nicméně tak, jak říkám, ty konzultace probíhají pravidelně a na základě těch pravidelně probíhajících konzultací já nevidím, že by byly nějaké fatální záležitosti, které…

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale jak dlouho to tedy bude trvat, než ten nový systém bude stoprocentně funkční, protože zjevně připouštíte…

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Žádný takto rozsáhlý systém nikdy nebude stoprocentní a nebyl ani ten minulý. Prostě takto složitý systém, který zpracovává každý měsíc téměř dva miliony dávek, to znamená dva miliony položek k výplatě v jednotlivých agendách, v mnoha různých krocích, myslet si, že něco takového může být stoprocentní v tom smyslu, že nikdy nenajdete žádnou nedokonalost, žádnou nepřívětivost toho systému vůči uživateli, nějakou chybu v komfortu, to prostě nejde.

Václav MORAVEC, moderátor:
Mezi řádky mi tady, promiňte, mezi řádky mi tady říkáte, že až se sejdeme třeba 30. prosince v tomto pořadu, tak stále budeme mluvit o nefunkčním, stoprocentně nefunkčním systému?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak v každém případě zase znovu budeme mluvit o jednotlivých požadavcích odborů na zlepšení toho systému tak, jak jsme tomu byli svědky minulých 17 let.

Václav MORAVEC, moderátor:
Do toho od začátku července začnou úřady práce vydávat takzvané sociální karty, na které se budou vyplácet všechny dávky. A propos nemůže opět nastat onen lednový kolaps úřadů práce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak tady je situace úplně jiná v tom systémovém pojetí. My jsme se v lednu vyrovnávali se situací, kdy zaprvé přešlo více než 1600 zaměstnanců z obecních úřadů na úřady práce, zadruhé se velmi výrazně změnila legislativa, to znamená, řada dávek byla nových, řada dávek se přiznávala s jinými parametry, zvýšilo se životní a existenční minimum, to znamená, řadu dávek jsme museli přepočítat z měsíce na měsíc. Nastoupil nový informační systém tak, aby ten krok byl sladěn co do časové návaznosti. Vydávání S karet je záležitostí úplně jinou, protože to, že od července začneme vydávat S karty, to znamená, že jich budeme vydávat postupně takové množství, aby i klienti byli obslouženi co do komfortu, abychom jim měli čas vysvětlit, jakým způsobem pro ně dochází ke zvýšení komfortu, jaké mají možnosti při čerpání těch prostředků a zatím máme rozplánováno vydávání S karet na celé druhé pololetí. To znamená, je to záležitost, která je rozložena do několika měsíců, není to jednorázový krok.

Václav MORAVEC, moderátor:
Můžete nám teď tedy jasně prozradit ten plán, protože podle prvotních informací by asi pět tisíc klientů, což by byl pilotní vzorek, tak ten by měl dostat S karty v červenci, přičemž milion karet by se měl vydat od září do konce roku a odboráři jasně říkají, že by se situace na úřadech práce mohla opakovat, tedy tak, jak byla v lednu, kdy úřady práce kolabovaly, protože se nestihne od září rozdat milion S karet?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak nemyslím si, že je to nějaká stěžejní záležitost, ale rád to vysvětlím. Zaprvé my nejsme žádným zákonným předpisem vázáni k tomu, abychom všechny S karty vydali v druhém pololetí. To znamená, ten postup bude v jednotlivých krocích tak, aby skutečně nedocházelo k žádným potížím. Není to tak, že by se začaly hromadně vydávat S karty až od září. Je pravda, že máme určitý pilotní balík, na kterém chceme ověřovat stoprocentní funkčnost všech těch souvisejících agend, to znamená možnosti výběru těch finančních prostředků, platby a tak dále, tak aby skutečně…

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdo je v tom pilotním balíku? Bude to po celé republice, těch pět tisíc lidí?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Aby skutečně ta škála byla co nejširší tak, abychom si to dokázali co nejlépe ověřit. Ale není to tak, že bychom čekali potom dva nebo tři měsíce s vydáváním těch dalších karet.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdo bude v tom balíku?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ten pilotní balík je rozvrstven tak, abychom si mohli ověřit všechny ty náležitosti, nicméně předpokládám, že v prvním období budeme především vydávat S karty ve velkých městech a především tam, kde je pouze jedna dávka pro tu domácnost vyplácena pomocí S karty, a až potom začneme teprve vydávat tam, kde je kombinace několika různých dávek, tak, abychom postupovali od jednoduššího ke složitějšímu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ukáže-li se při tom prvním pilotním balíku, že ještě S karty ne zcela fungují, chápu-li to správně, tak mohou být vydávány klidně i v lednu a v únoru příštího roku?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Není s tím vůbec žádný problém, to vydávání bude skutečně postupné a nemáme pevně stanovený žádný zákonný termín, do kterého bychom museli všem, kteří mají nárok na dávky, nepojistné sociální dávky, ty karty vydat. Nicméně v tuto chvíli je plán takový, že chceme všechny obsloužit do konce roku.

Václav MORAVEC, moderátor:
Do konce roku s tím, že ukáže-li se ta pětitisícovka, ten pilotní balík S karet, které budou vydány už za 14 nebo začnou se vydávat za 14 dní, tak je možné, že by se ten milion karet vydával i dříve než v září, to znamená, že byste vrhli možná už v srpnu dalších…

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já znovu říká, to je mylná informace, že by byl nějaký pilotní balík a potom se začalo vydávat až v září. To tak není. Na tom pilotním balíku si ověřujeme, že budou splněny všechny parametry, které požadujeme, nicméně to vydávání bude běžet v jednotlivých krocích, nikoliv až v září. Prostě postupně tak, jak bude optimální.

Václav MORAVEC, moderátor:
Je to tedy opravdu tak, že milion S karet je tady na dobu šesti měsíců?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Není to celý milion, je to přibližně 900 tisíc karet, ale je to tak, že bychom chtěli dosáhnout toho cíle, aby do konce roku všichni, kteří mají nárok na nějaké nepojistné sociální dávky, tak aby měli možnost toho zvýšení komfortu, tedy čerpat prostřednictvím S karty.

Václav MORAVEC, moderátor:
Připomínám, že hostem u mikrofonu rádia Impuls je dnes ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Návrh na zavedení takzvaných předdůchodů teď míří do Poslanecké sněmovny. Před týdnem ho schválila vláda. Lidem, kteří se rozhodnou odejít do penze dřív s využitím takzvaného předdůchodu, bude zdravotní pojištění platit stát, nebudou mít také snížený starobní důchod. Tady jsou slova premiéra Petra Nečase:

Petr NEČAS, premiér /ODS/:
Jedná se především o záležitost, kdy se jedná o některé především fyzicky namáhavé profese a tímto způsobem bude možné po dohodě zaměstnanců a zaměstnavatelů na dobrovolném principu vytvořit tento systém s tím, že pobírání těchto dávek nebude mít dopad na výši důchodových nároků z průběžného prvního pilíře a sníží také tlak na takzvané předčasné důchody.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zaznamenalo Rádio Impuls před týdnem slova premiéra Petra Nečase. Není, pane ministře Drábku, na místě ta námitka, že se to nedá stihnout k 1. lednu příštího roku, ono zavedení předdůchodů, s čímž původně počítáte?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Zaprvé ta námitka není na místě, zadruhé ta otázka by byla lepší, kdyby byla směřována na ministerstvo financí, protože ono je zpracovatelem a předkladatelem toho technického materiálu, který to má zajistit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale jste dohodnuti, že se to stihnout dá?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Nicméně stihnout se to dá, přestože různí lidé říkali i v různých pořadech, že se to stihnout nedá. Stihnout se to dá. Je potřeba totiž si uvědomit, že ty nároky vyplývající z těch uspořených peněz, ty přijdou skutečně až za nějaké období, protože nejprve je potřeba ty prostředky naspořit a potom teprve je možné ty prostředky čerpat, to znamená od 1. ledna příštího roku je potřeba, aby byl zakódován ten způsob naspoření těch prostředků tak, aby skutečně především vysoce zátěžové profese jak fyzicky, tak psychicky, aby měly možnost začít spořit na předdůchody prostřednictvím svého zaměstnavatele a ty další záležitosti, které se týkají výplaty, tak skutečně přijdou až s určitým časovým odstupem.

Václav MORAVEC, moderátor:
Dovedete odhadnout a na to se velmi často ptali posluchači, jak velká bude skupina lidí, kteří budou využívat předdůchody od ledna příštího roku při srovnávání s těmi lidmi, kteří teď postupně v průběhu let odcházeli do takzvaných předčasných důchodů?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já si nemyslím, že ten náběh by byl nějaký jednorázový, protože my jsme to skutečně otevřeli velmi silně ke zvážení nebo k vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, bude to především kolektivní vyjednávání, které bude kodifikovat právě ten vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, to znamená, ten princip je dán zákonem a to naplnění musí být prostřednictvím především kolektivní smlouvy nebo základní způsob je prostřednictvím kolektivní smlouvy, takže si myslím, že i ten náběh bude postupný v příštích letech, že to nebude tak, aby od 1. ledna příštího roku nějaká masa 20-30 procent zaměstnanců měla spoření v tomto ohledu. Ale tak, jak se budou uzavírat jednotlivé kolektivní smlouvy, protože řada z nich se neuzavírá k 1. lednu, k období od 1. ledna, tak si myslím, že je důležité, aby ten rámec právě byl už od začátku příštího roku, aby postupně při vyjednávání kolektivních smluv to spoření na předdůchod mohlo nabíhat.

Václav MORAVEC, moderátor:
A umíte odhadnout a jaké jsou vlastně propočty vaše jako ministerstva práce a sociálních věcí, kolik lidí by v těch následujících letech, rok 2014-15-16 mohlo do toho systému předdůchodu spadnout?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak my jsme tohle velmi pečlivě zvažovali při přípravě těch základních rámců, jak vymezit předdůchody. Určitě si vzpomenete, že byla také varianta, že předdůchody by byly možné pouze pro vybrané profese, ale vzhledem k tomu, že kategorizace zaměstnání je něco, k čemu já bych nechtěl, abychom se vraceli formálně v nějakém dalším dlouhodobém horizontu, tak nakonec je ten systém otevřený pro všechny profese a skutečně záleží na dohodě mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, u které profese je to jak důležité a u které profese také kolik bude přispíváno na ten předdůchod.

Václav MORAVEC, moderátor:
On ten systém je tedy širší než pro ty fyzicky pracující nebo těžce fyzicky pracující lidi, horníky a podobně.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ano, ten systém je otevřen všem a záleží skutečně na vyjednávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

Václav MORAVEC, moderátor:
A teď ty vaše odhady?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já a je to skutečně odhad, prosím, to není záležitost, kterou by šlo říci nějak pregnantně. Já si myslím, že je to záležitost několika málo desítek procent zaměstnanců, někde mezi 10-20 procenty v tom, dejme tomu, pětiletém horizontu. profese, které skutečně jsou obtížné, kde není možné tu profesi vykonávat celou dobu ekonomické aktivity, kde je jasné, že to opotřebení organismu je vysoké. Takže já to vidím, ale prosím, je to skutečně můj osobní odhad, někde mezi 10-20 procenty.

Václav MORAVEC, moderátor:
Říkáte tedy každý desátý či pátý člověk by případně využil předdůchodu?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Někde v tomto rozmezí, ale to je skutečně na vyjednávání jednotlivých benefitů v kolektivních smlouvách především, protože …

Václav MORAVEC, moderátor:
Myslíte, že na to budou chtít zaměstnavatelé přistoupit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Myslím si, že na to zaměstnavatelé budou chtít přistoupit, protože ta otázka byla velmi pečlivě projednávaná v tripartitě, nakonec přišli s tím jako se společnou iniciativou zaměstnavatelé s odbory, takže myslím si, že především u velkých podniků toho charakteru právě těžkého průmyslu, hornictví, tak tam že to bude záležitost, která i zaměstnavatelům pomůže v tom vztahu vůči zaměstnancům, nastavení určitého systému benefitů, které budou spočívat nejenom v tom základním například penzijním připojištění, ale právě v té možnosti spoření na předdůchod.

Václav MORAVEC, moderátor:
Když mluvíte o odborech, nejen odborům, ale například i Radě seniorů vadí, že se omezí růst penzí, respektive že se zbrzdí valorizace penzí. Rada seniorů uvažuje o tom, že by se další demonstrace proti pomalejšímu růstu penzí mohly konat v září a v říjnu v krajích České republiky. Vedení Rady také věří, že by protestní akce mohly ještě postoj politiků k tomu pomalejšímu zvyšování důchodů před krajskými a senátními volbami ovlivnit. Připomínám, že ten návrh teď míří do Senátu. Tady jsou slova šéfa Rady seniorů Zdeňka Pernese:

Zdeněk PERNES, šéf Rady seniorů:
Už některé krajské rady seniorů naznačily, že uskuteční ještě krajské protestní akce. Nevylučuji, že v rámci těch předvolebních krajských kulatých stolů, dopoledne se bude demonstrovat, odpoledne se půjde teda schůzovat, čili o tom, se rozhodne příští středu. Jinak samozřejmě na krajských kulatých stolech budeme informovat, jak jednotliví poslanci hlasovali, takže nevylučuji, že samozřejmě to ovlivní i ty krajské a senátní volby.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zaznamenalo v uplynulém týdnu Rádio Impuls slova šéfa Rady seniorů Zdeňka Pernese. Jak bylo řečeno, Rada seniorů bude o těch protestech informovat ve středu a také o nich bude rozhodovat. Co možná námitka, že ta vyšší inflace, kterou teď sledujeme v těchto měsících, může společně s těmi protesty ještě vést k tomu, že se ta valorizace vrátí na původní variantu?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak víte, ono to někdy tak vypadá, jako že bych nadšeně prosazoval nižší valorizaci důchodů, tak to samozřejmě není.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, vy jste s tím spojován.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já z toho nemám …

Václav MORAVEC, moderátor:
Drábek, který je drábem a bere důchodcům.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já z toho nemám žádnou radost, ale myslet si, že v období ekonomické stagnace je možné dlouhodobě držet tak vysoké tempo růstu důchodů jako v období, kdy ekonomika rostla o čtyři, o pět, o šest procent ročně, tak to je samozřejmě velmi mylná představa a mohli bych na ni v následujících letech velmi výrazně doplatit. Takže přestože to pro mě není nijak příjemné a pro mě by bylo mnohem jednodušší a také příjemnější, kdybych říkal ano, je možné ještě dva nebo tři roky valorizovat důchody podle stávajícího schématu, tak já to neudělám, protože považuji za odpovědné, abychom přizpůsobili tempo valorizace důchodů nynější ekonomické situaci. Myslím si, že je to skutečně odpovědné i vůči dnešním důchodcům a stačí se jenom rozhlédnout po jiných zemích, kde musí důchody snižovat nebo úplně zastavovat valorizaci důchodů a já si myslím, že ten náš postup je vstřícnější.

Václav MORAVEC, moderátor:
Dodám ještě jednu otázku, která tady v průběhu dne od posluchačů zaznívala. Uvažujete do konce roku ještě o nějaké případné mimořádné valorizaci penzí v návaznosti na to, jaká jsou čísla letošní inflace? Připomínám, že to poslední číslo se pohybuje u tříprocentní hranice.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já jsem rád, že se mi podařilo vyjednat, když to řeknu velmi zjednodušeně, alespoň nějakou valorizaci důchodů. Protože jsem v minulém období několikrát říkal, že se budu snažit o to, aby valorizace vykompenzovala administrativní zvýšení cen, to je to, co bylo způsobem zvýšením spodní sazby daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent. A ta předpokládaná valorizace, to předpokládané schéma tuto kompenzaci naplňuje. Myslet si, že v tuto chvíli…

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy neuvažujete o tom, že by v letošním roce byla ještě nějaká mimořádná valorizace kvůli té vyšší inflaci?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Je to v tuto chvíli neproveditelné z pohledu fiskální stability, z pohledu celkových schopností veřejných rozpočtů České republiky, z pohledu ekonomické situace, jaká v současné době je. Není to situace, která by byla příjemná, není to vůbec nic, co by bylo nějaké nadšené. Já skutečně nemám žádnou radost z toho, že musím navrhovat takový krok, jako je snížení tempa růstu důchodů, ale je potřeba se na věc dívat reálnýma očima.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinak řečeno tak nejbližší valorizace bude v lednu a vy očekáváte, že bude podle toho nového vzorečku, tedy že se bude přidávat o třetinu růstu reálných mezd a o třetinu růstu cen?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ano, takový je návrh, který probíhá legislativním procesem, schválila ho Poslanecká sněmovna. Předpokládám, že takovým způsobem valorizace bude probíhat. Pokud by se náhodou jakýmkoliv způsobem podařilo zastavit tento legislativní proces, to znamená, že v příštím roce by proběhla valorizace podle původního schématu, jak o to usilují některé politické strany nebo také například některé organizace důchodců, tak je to záležitost, která by v jednom roce situaci při vyplácení důchodů na první pohled zlepšila, ale tak, jak jsem říkal, dostávali bychom se do pasti, z které jiné státy musely potom vybřednout tím, že jednorázově snižovaly důchody.

Václav MORAVEC, moderátor:
Velmi stručně ještě další otázky od posluchačů Impulsů. Neuvažujete o omezení důchodů lidem, kteří ho berou a zároveň pracují na plný úvazek? Zdá se mi to jako lepší řešení než rušit porodné.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak to opatření je na stole, nicméně jinou formou. Vracíme se k tomu, co bylo do roku 2007, to znamená, pokud někdo má příjem z pracovní činnosti a ještě příjem z důchodu, tak protože ten důchod je nedaněný, ten důchod je v čistém, nejsou z něj žádné srážky, tak z toho pracovního příjmu už potom nebude nárok na tu základní odpočitatelnou položku, na tu základní slevu na dani. Protože logicky ten důchodce už má jeden čistý příjem, tedy nemá mít nárok na část toho dalšího čistého příjmu tak, jako jiní zaměstnanci, kteří nemají nárok na důchod. To si myslím, že je správný systémový pohled. Nebyl bych pro to, aby se důchodcům snižovaly důchody jenom proto, že si přivydělávají prací.

Václav MORAVEC, moderátor:
Posluchač Jaroslav se vás ptá, pracuji jako řidič kamionu a chci se zeptat, jestli si mne umíte představit ještě v 65 letech, jak jezdím 600 km denně po Evropě a ptá se, jestli jeho se budou týkat předdůchody? Tedy i jeho, Jaroslava, se budou týkat předdůchody?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak ptá se na situaci, která nastane v roce 2030, což je za 18 let. Ano, dovedu si představit, že v roce 2030 bude řada lidí v takové kondici, že i v 65 letech budou schopni řídit i například kamion. Nicméně proto právě zavádíme ten systém předdůchodů tak, aby si každý mohl rozhodnout, do kdy chce nebo do kdy si troufá vykonávat tu profesi, kterou vykonává. Kromě toho také musím říci úplně férově, byť to bude znít nepříjemně, že skutečně je potřeba se dívat na ekonomickou aktivitu tak, že není možné dnes už při té dlouhé pracovní zátěži od nějakých 18 nebo 24 let do 65 spoléhat na to, že se můžu celý svůj ekonomicky aktivní život živit jednou profesí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Další otázka, jak daleko jste s přípravou nového zákona o stávce a předložíte ho, i když odbory proti němu protestují? Jasná odpověď.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Jasná odpověď je taková, že práce na tom zákonu pokračují z jednoduchého důvodu, že já jsem kompetenčně povinen takový zákon předložit, pokud soud konstatoval, že tento zákon chybí a Listina základních práv a svobod ho předpokládá, tak já to vnímám jako svoji ústavní povinnost.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdy ho předložíte?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Nicméně v tuto chvíli je ta celá záležitost ve stádiu vypracovaného věcného záměru zákona a já po posledním jednání předsednictva tripartity jsem se dohodl s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů panem Zavadilem, že ten věcný návrh zákona pošleme podruhé do připomínkového řízení, protože po tom prvním připomínkovém řízení se tam řada věcí změnila a bude vhodné, aby to prošlo ještě jednou připomínkovým řízením předtím, než to projedná vláda. Takto budu ten postup navrhovat vládě, samozřejmě nemohu v tuto chvíli zaručit, že vláda ten můj navržený postup schválí.

Václav MORAVEC, moderátor:
A do kdy počítáte s tím, že bude paragrafované znění?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak nás netlačí čas tak, abychom museli říci, že…

Václav MORAVEC, moderátor:
Nemusí být do konce roku?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
V listopadu nebo v lednu nebo v dubnu příštího roku to paragrafové znění musí být. Tak, jak jsem řekl, já jsem vázán tím, že jsem kompetenčně odpovědný za přípravu toho zákona, nicméně chci, aby ten zákon byl dostatečně projednán, to znamená, nijak výrazně na jeho přípravu nespěchám, zpracovává se věcný záměr zákona, poté se bude zpracovávat paragrafové znění a myslím si, že tady není potřeba nijak výrazně spěchat, je potřeba, aby ten zákon byl kvalitní.

Václav MORAVEC, moderátor:
V souvislosti s Vlastou Parkanovou a žádostí policie o vydání Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání tady bylo mnoho otázek. Vy jste prvním místopředsedou, respektive vy jste místopředsedou, ne prvním ještě, to je Miroslav Kalousek, který se Vlasty Parkanové zastává, tak mnoho otázek se týkalo toho, zda byste uvítal, pokud by Vlasta Parkanová sama požádala o vydání? Uvítal byste to?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já to nechám na Vlastě Parkanové, to je její rozhodnutí, nicméně musím říci, že zatím, co mám informace z médií, protože žádné jiné zatím nemám, mám jenom velmi kusé informace od kolegů z TOP 09, kteří měli možnost se seznámit se spisem, ale skutečně jenom velmi stručné informace, tak zatím my to teda skutečně připadá, že ta situace je velmi podivná. Obvinit někoho za to, že nenechal zpracovat…

Václav MORAVEC, moderátor:
Není to podivné proto, že se to týkalo vás a týká se to vás jako TOP 09?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ne.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nemyslíte, že když nebude Vlasta Parkanová vydána, tak to politicky poškodí TOP 09? Jasná odpověď.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak může to politicky poškodit TOP 09 a já jsem zatím nestihl dopovídat svůj názor na tu věc. Ale jedna věc je politické poškození a druhá věc je vlastní svědomí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy budete hlasovat proti tomu vydání?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
V žádném případě v tuto chvíli ještě neumím říct, jakým způsobem budu hlasovat, jenom na základě těch informací, které mám, tak skutečně to obvinění je velmi podivné, měli jsme možnost získat informace o tom, že řada právních názorů říká, že taková povinnost vůbec není. Bývalý ministr financí Sobotka, dnes předseda největší opoziční strany, svým dopisem psal, že taková povinnost neexistuje. Je to skutečně celé velmi podivné.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jaromír Drábek, místopředseda TOP 09 a ministr práce a sociálních věcí byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se příště na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ještě jednou děkuji za pozvání a přeji všem pěkný večer.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takové byly dnešní Impulsy. Přepis nejen tohoto rozhovoru najdete na našich internetových stránkách, připomínám www.impuls.cz. Jestli je opravdu žádost policie o vydání Vlasty Parkanové podivná, tak i o tom bude řeč, protože hostem Impulsů bude šéf protikorupční policie Tomáš Martinec. Poslouchejte i zítra Rádio Impuls po osmnácté.

Zdroj: Radio Impuls

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.6.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:43.