Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Strategické a koncepční dokumenty » Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice:

Obsah položky Veřejné setkání s patrony EY 2012:

Veřejné setkání s patrony EY 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR si dovoluje pozvat občany jakéhokoliv věku na

Veřejné setkání s patrony Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Přijďte se zapojit do vzniku Národní strategie podporující pozitivní stárnutí a diskutovat o aktivním stárnutí a mezigenerační solidaritě s:

  • Ing. Zuzanou Baudyšovou, ředitelkou nadace Naše dítě,
  • herečkou Květou Fialovou,
  • RNDr. Michalem Gibodou, Ph.D., tropickým parazitologem,
  • Prof. RNDr. PhDr. Helenou Haškovcovou CSc. z FHS UK v Praze,
  • ThMgr. Milanem Klapetkem z Institutu celoživotního vzdělávání, VUT Brno,
  • Prof. PhDr. Ivem Možným, CSc., sociologem z Masarykovy univerzity v Brně,
  • Mgr. Monikou Šimůnkovou, zmocněnkyní vlády pro lidská práva

a Mgr. Janem Dobešem, náměstkem ministra pro sociální začleňování a rovné příležitosti.

Dozvíte se, v jakých situacích starší lidé nejčastěji čelí diskriminaci, co z jejich pohledu ohrožuje českou společnost a jaké vidí řešení. Využijte této příležitosti a promluvte si s významnými osobnostmi o tom, v čem jsou senioři nepostradatelní pro společnost a své blízké okolí.

Bojujte s námi proti přetrvávajícímu stereotypnímu vnímání seniorů v České republice.

Kdy: úterý 19. června 2012 od 11.15 hodin (předpokládaný konec 13.30 hodin)

Kde: SaSaZu (Bubenské nábřeží 306/13, Praha Holešovice)

Vstup: zdarma

Témata:

  • teze Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 – podklad pro diskusi
  • patroni Evropského roku 2012 - jejich názory a zkušenosti
  • moderovaná diskuse

S ohledem na omezenou kapacitu Vaši účast, prosím, potvrďte do 15. června 2012 na e-mailové adrese lenka.bockova@mpsv.cz nebo tel. čísle 221 922 688.

Autor: oddělení 921
Poslední aktualizace: 11.6.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 26.6. 2019 000 15:57.