Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Květen:

Národní program přípravy na stárnutí na období 2013-2017 (Zdravotnické noviny)

Na konci letošního roku bude program předložen vládě. Pro přípravu tohoto zásadního strategického dokumentu vlády ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zvolilo komunitní přístup, který umožňuje všem důležitým aktérům aktivní zapojení do procesu jeho tvorby.

V současné době proto na MPSV probíhají tematické schůzky k jednotlivým prioritám programu. Na přípravě uvedeného dokumentu se aktivně podílí přibližně 50 lidí.

Zástupci dalších resortů, neziskových organizací, místních a krajských samospráv, akademické sféry a samotných seniorů se shodli především na těchto oblastech, které je nutné podpořit:

  • rozvoj virtuálních univerzit třetího věku do menších měst a obcí
  • zařazení konceptu age-managementu do personálních procesů firem
  • rozvoj projektů a aktivit zaměřených na mezigenerační dialog a využití životních zkušeností a moudrosti seniorů ve společnosti
  • vytváření zdravého a k seniorům přátelského prostředí v komunitě s ohledem na zajištění vhodného bydlení, dopravu a dostupnost zdravotních a sociálních služeb
  • aktivní zapojení seniorů do dobrovolnictví
  • a zvyšování mediální kultury ve vztahu k seniorům a stárnutí populace obecně, neboť probíhající demografické změny vnímají nejen uvedení zástupci, ale i MPSV jako nepochybný přínos pro rozvoj společnosti.

V návaznosti na tyto výstupy bude zpracována první verze Programu, která bude následně zpřístupněna všem občanům na webových stránkách MPSV.

Zdroj: Zdravotnické noviny

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.5.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:13.