Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Strategické a koncepční dokumenty » Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice:

Obsah položky Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017:

Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

(dále jen „Strategie“)

Ke dni 31. 12. 2012 končí účinnost Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (dále jen „Program“). Pro přípravu nového strategického dokumentu vlády, který naváže na předchozí Program, byl zvolen komunitní přístup, tj. do jeho tvorby jsou aktivně zapojeni zástupci neziskových organizací, podnikatelských subjektů, místních a krajských samospráv, dalších ministerstev, sociální partneři i odborníci z akademické sféry. Z těchto představitelů byla vytvořena koordinační skupina Evropského roku 2012 (Partneři EY 2012), která na základě společného konsenzu identifikovala následující priority Strategie:

  • Celoživotní učení
  • Zaměstnávání starších osob a seniorů
  • Dobrovolnictví seniorů
  • Mezigenerační dialog
  • Kvalitní prostředí pro život seniorů
  • Zdravé stárnutí
  • Péče o seniory
  • Lidská práva seniorů

Na základě těchto priorit byly vytvořeny tematické skupiny složené ze zainteresovaných členů koordinační skupiny, kteří diskutovali současné nedostatky v rámci každé priority a navrhovali cíle a opatření, které by v nové strategii neměly být opomenuty (výstupy z jednotlivých skupin jsou k dispozici v levém sloupci).

V návaznosti na tyto výstupy bude zpracována první verze Strategie, která bude dále diskutována se všemi členy koordinační skupiny na společném setkání a rovněž s Patrony EY 2012 za účelem identifikace průřezových témat a oblastí, které budou také součástí dokumentu.

První verze Strategie bude uveřejněna na webu MPSV na konci června 2012 pro všechny občany ke sdělení jejich názorů, připomínek a doporučení, které budou následně diskutovány a rovněž zpracovány. Finální verze dokumentu bude předložena na konci roku 2012 vládě ČR k přijetí jeho cílů a plnění opatření pro následující období.

V případě Vašich dotazů, připomínek či komentářů se obracejte na Lenku Bočkovou – email: lenka.bockova@mpsv.cz, tel.: 221 922 688.

Autor: oddělení 921
Poslední aktualizace: 21.5.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:55.