Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Květen:

Zařízením sociálních služeb navrhlo MPSV zvýšení dotací (Zdravotnické noviny)

Informace o výsledku dotačního řízení budou po vyjádření ministerstva financí k požadavku MPSV na zvýšení prostředků na neinvestiční nedávkové transfery do sociálních služeb a dalším schvalovacím postupu uveřejněny v rámci souhrnné tabulky na webu MPSV. Příjemce dotace pak následně získá oficiální informaci prostřednictvím rozhodnutí o poskytnutí dotace s přílohou, v níž budou rozepsány částky na jednotlivé sociální služby. Částky zvýšené dotace u podpořených sociálních služeb (zvýšení k 30. 4. 2012) budou vypláceny až po finálním přiznání zvýšení dotace, a to prostřednictvím mimořádné splátky s předpokládaným termínem během měsíce června 2012, a to s ohledem na postupy a schvalovací proces rozpočtového opatření v kapitole MPSV.

Pro organizace s celostátní působností (celkem 21 položek) MPSV navrhuje například 50 000 Kč pro Asociaci neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) na tlumočnické služby pro neslyšící, 446 000 Kč pro občanské sdružení Epoché na provoz linky důvěry a psychologické pomoci nebo pro občanské sdružení Naděje 700 000 Kč pro středisko v Praze U Bulhara, 30 000 Kč pro Dům Naděje Praha-Radotín, 100 000 Kč pro Dům Naděje Praha Vršovice - azylový dům a 500 000 korun pro středisko v Bolzanově ulici v Praze. Finanční prostředky do 200 000 Kč mají navrženy i některé hospice na sociální složku paliativní péče a na poradenské služby.

Seznam zařízení s regionální působností má zhruba 600 položek, jejichž nikoli nepodstatnou část tvoří zařízení církevní. Navržené částky se pohybují od 2000 Kč (Arcidiecézní charita Praha pro agenturu asistenční služby pro lidi s tělesným postižením) až po 3 475 000 Kč (občanské sdružení Člověk zpět k člověku na provoz domu domácí péče).

Zdroj: Zdravotnické noviny

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.5.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:19.