Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Květen:

Jaromír Drábek: Rozhovor v pořadu Partie (Prima Family)

Jak funguje počítačový systém na úřadech práce

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Teď ještě budeme mluvit o úřadech práce. Vyplácení sociálních dávek na úřadech práce nemělo na začátku roku daleko ke kolapsu, přechod na nový počítačový systém přinesl obrovské potíže. Ministr Jaromír Drábek teď říká, že se situace stabilizovala, odbory to ovšem vidí jinak, úředníci prý musejí stále pracovat přesčas a systém má pořád velké mouchy. Slyšel jsem, že vám na litoměřickém úřadu práce říkali, že mají blízko k psychickému kolapsu, co děláte pro to, aby se vám úředníci nezhroutili?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak například vyjednáváme s odbory a pokud říkáte, že to odbory vidí jinak, tak minulý týden proběhlo pravidelné měsíční jednání jako vždy na konci měsíce s odborovou organizací, která zastupuje pracovníky úřadů práce a tam bylo jednoznačně konstatováno, že ty kroky, které byly dohodnuty v postupné úpravě, v postupné, v postupném zefektivňování a ergonomickém vylepšování těch systémů, takže se konají, příští kontrolní termín je zase na měsíc, zase za měsíc.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
To znamená, že to funguje, že jo, to znamená, že se plní harmonogram tedy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To znamená právě, že se plní harmonogram, nicméně je pravda, že když jezdím po jednotlivých regionech a navštěvuji pracoviště úřadů práce, protože to skutečně dělám, když vyjíždím do regionů, tak navštěvuji jak pracoviště státní sociální podpory, nebo České správy sociálního zabezpečení, tak právě pracoviště těch nepojistných sociálních dávek, ano, minulý týden, jestli to bylo minulý týden na počátku, tak jsem navštívil Úřad práce v Litoměřicích, protože je to pracoviště, kde přicházelo nejvíc těch negativních, negativních hodnocení a podnětů, diskutoval jsem tam přibližně se 40 zaměstnanci úřadů práce ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Řešil jste to tedy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, pan ředitel Vilím vystoupil s projevem, který si nebral žádné servítky, a já jsem tomu rád, já se nebráním diskusi o zkušenostech, byť by byly negativní, myslím si, že řadu věcí jsme diskutovali tam na místě, já jsem slíbil, že ty věci, které nejsem technicky schopen tam na místě nějakým způsobem uchopit, takže odpovím písemně, to jsem také ještě ten týden udělal, pokračujeme v té diskusi, já také pokračuji a budu pokračovat ve svých cestách po regionech, to já považuji za přirozené, ty výsledky jsou naprosto jasné, ano, je pravda, že na začátku roku při kumulaci všech těch faktorů, zvýšení životního a existenčního minima, výrazná úprava legislativy, více než 1600 lidí, které přešly z obcí, nástup nového informačního systému, je jasné, že ta situace byla velmi obtížná a já jsem mnohokrát poděkoval 8500 zaměstnancům úřadů práce, že tu situaci zvládli, protože dokonce, dokonce i v lednu byly všechny dávky vyplaceny v řádných termínech.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ale z toho starého systému tedy.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nikoliv, nikoliv, všechny, všechny dávky hmotné nouze musely být vyplaceny z nového systému, protože nastoupilo nové životní minimum a všechny se musely přepočítat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Jenom, abych to shrnul, tak říkáte, že tedy harmonogram se plní, diskuse se vedou a ten systém tedy funguje nebo nefunguje.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ten systém funguje do té míry, že od ledna každý měsíc jsou dodrženy zákonné termíny výplat. Řada těch dávek je vyplácena prostřednictvím agendových systémů, těch původních, to jsou dávky, které byly přiznány v roce 2011, dávky, které jsou přiznávány v roce 2012 od 1. ledna, tak jsou všechny administrovány tím novým agendovým systémem, všechny dávky jsou vypláceny prostřednictvím jednotného výplatního místa na České správě sociálního zabezpečení, my jsme od 1. ledna sloučili ta výplatní místa, která byla dvě v rámci resortu práce a sociálních věcí do jednoho, to je také velmi významná finanční úspora, protože pokud před tím to jednotné výplatní místo vyplácelo téměř 3 miliony důchodů, tak dnes k tomu vyplácí ještě téměř 2 miliony dávek měsíčně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Jste otevřel těch témat poměrně dost. Probereme je postupně. Pane Skokane, vy máte jaké informace o tom, co teď popisoval ministr Drábek, že se harmonogramy plní, lidé jsou spokojenější, diskutuje se, anebo máte jiné informace?

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Tak mě překvapuje, že po té právě, co pan ministr deklaruje, jak cestuje po regionech a bere si informace z úřadu práce, tak jak je může nevnímat, jak je může nevidět a neslyšet, já, pane ministře, já mám řadu případů, které vám mohu doložit a zřejmě až tato Partie skončí, tak já vám to začnu posílat, kdy se ukazuje, že systém nefunguje, někteří z dávky dokonce dostali dvakrát a někteří je dokonce nedostali vůbec, jsou prostě lidé, kteří se museli vystěhovat ze svého bytu, protože nedostali dávku a neměli na zaplacení, klečí na nich exekutoři, a všechno je to jenom kvůli tomu, aby nějaká firma měla zakázku a aby prostě se tady někomu udělalo dobře. To není systém pro lidi, úředníci na úřadech práce se vám hroutí, nejen v Litoměřicích, a nebýt těch dobrých a zkušených úředníků na úřadech práce, tak ten systém by už zkolaboval dávno.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Však to jsem jasně řekl, že si velmi cením toho, že zkušení a schopní zaměstnanci úřadů práce tu situaci s těmi kumulovanými faktory zvládli. Nicméně já tady prostě nemohu přijmout takové generální řeči o tom, že někomu nebyla vyplacena dávka, kvůli tomu na něm klečí exekutor, my jsme prověřovali stovky případů, stovky v případů a v naprosté většině z nich je to tak, že ten člověk buď nedal žádost o dávku nebo dal neúplnou žádost o dávku, nebo například nenahlásil změnu bydliště, známe investigativní reportáže o tom, jak v azylovém domě pro matky s dětmi se na ně museli skládat a museli jim nosit mouku a pak se zjistí, že z těch jednotlivých matek ani jedna z nich nebyla v situaci, kdy by ji nebyla správně vyplacena dávka, prostě pokud máte nějaké konkrétní případy, tak já jsem připraven je řešit, pokud je na nějakém pracovišti problém, například s konektivitou, ano, takové případy se stávají, pokud někde něco nefunguje tak, jak má, ano, takové případy se stávají. Ale dávky jsou vypláceny v řádných termínech, a to je pro mě ten nejdůležitější parametr.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pojďme ještě k jedné věci, vy jste teď opakovaně poděkoval těm zkušeným pracovníkům úřadů práce, kteří, když to obrazně řeknu, potili krev za to, aby vám zachránili politickou kůži, dostali zaplaceny ty přesčasy, které na úřadech práce strávili?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, samozřejmě dostali zaplaceny všechny přesčasy, které byly odpracovány v prvním čtvrtletí, je pravda, že bylo potřeba v poměrně masivním měřítku, zejména z důvodu přechodu agendy z obecních úřadů, tam my jsme převzali řadu nevyřízených spisů, které i třeba byly po správní lhůtě, to byl skutečně velký problém, od začátku druhého čtvrtletí už je přesčasová práce používána skutečně jenom tam na těch pracovištích, kde je to z nějakého aktuálního důvodu potřeba.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže to, co říká už zmiňovaný litoměřický ředitel, pan Vilím, že jeho zaměstnankyně v průměru nedostaly proplaceno 25 hodin přesčasů, to tedy si vymýšlí nebo ...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to já jsem žádnou takovou informaci nezaznamenal, pokud by vedoucí pracovník, který zodpovídá za to proplacení přesčasů, něco takového tvrdil, tak je to na pováženou, já jsem ani při diskusi v Litoměřicích žádnou takovou informaci nezaznamenal.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Já mám tu informaci z materiálu, který se jmenuje Otevřený dopis řediteli litoměřického úřadu práce ministrovi Drábkovi, tak asi vám nechodí otevřené dopisy v tom případě.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak možná máme každý jiný otevřený dopis.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže ve vašem otevřeném dopise nic takového, nic takového není.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já si to znovu pečlivě přečtu, nicméně pokud by došlo k nějaké takové situaci, že vedoucí pracovník neproplatil přesčasy svým podřízeným, tak by to bylo skutečně na pováženou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Máte spočítáno, kolik na těch přesčasech svým způsobem zbytečně, pokud by ty systémy fungovaly, tak by se asi nemusely platit, kolik na těch přesčasech ministerstvo zaplatilo.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak zbytečně to určitě není, protože záměna toho informačního systému nám umožní ušetřit náklady v řádu stovek milionů korun ročně, za přesčasy v prvním čtvrtletí bylo vyplaceno řádově 20 milionů korun.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Které by se tedy neušetřily, protože říkáte, že je to prostě výhodná investice do budoucna.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Přesně tak.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
V souvislosti s tím odměňováním se objevuje ještě jedna věc, ten přechod, alespoň podle toho, co signalizují úřady práce, nebyl úplně dobře připravený, přesto jste svým náměstkům rozdal za loňský rok odměny v řádech sta tisíců, myslíte, že si je zasloužili v kontextu toho, že věci, které by měly fungovat, potom nefungují?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já si myslím, že tohle to je otázka, na kterou jsem skutečně už odpovídal mnohokrát a rád na ní odpovím znovu, aby bylo naprosto jasno, já jsem odměny za rok 2011 udělil za to, že byla schválena paragrafová znění důchodové reformy, což byla záležitost, která se tady 15 let bezúspěšně řešila, že byla schválena paragrafová znění sociální reformy a že bylo schváleno paragrafové znění poměrně zásadní novely zákoníku práce, to všechno byly položky, které se řadu let nedařilo správným způsobem udělat a ta cesta od vlastního věcného návrhu přes to technické zpracování až do paragrafového znění projednání v celém legislativním procesu, to byl skutečně velký úspěch roku 2011, za to ty odměny byly.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže za rok 2012 vaši náměstci nemohou s ničím moc počítat, protože tam se zatím nemáte tolik čím chlubit.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
V roce 2012 zatím náměstci ani vrchní ředitelé žádné odměny přiznány nedostali.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Váš úřad nezveřejnil adresně, komu konkrétně dal, komu konkrétně jste dal jak velkou odměnu, proč se tomu bráníte.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Zveřejnili jsme to adresně, nikoliv však jmenovitě, to znamená, po jednotlivých ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
To je taková adresa, na kterou bych nechtěl doručovat, tedy bez jména.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
No, tím chci říci, že to není tak, že bychom dali nějaké souhrnné číslo, dali jsme čísla po jednotlivých pozicích, jenom ty pozice nebyly uvedeny jmény, tam je mým přesvědčením, že bychom postupovali v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Navzdory tomu, že Úřad na ochranu osobních údajů říká, že tomu nic nebrání tedy.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Úřad pro ochranu osobních údajů říká, že je potřeba zvážit, zda má přednost veřejná informovanost či zda má přednost ochrana osobních údajů, to je takové trošku šalamounské, šalamounské vyjádření. Na základě toho také jste si mohli všimnout, že různé státní organizace postupují různě, některé dávají pouze souhrnné číslo, některé to dávají tak jako my, a já si myslím, že to je optimální cesta po jednotlivých pozicích, nikoliv však v souvislosti s jednotlivými jmény a jiné to zase dávají i s jednotlivými jmény. Já samozřejmě si myslím, že ta informace, když má někdo k dispozici přehled po jednotlivých náměstcích a vrchních ředitelích, po jednotlivých ředitelích odborů, takže naprosto vypovídají o tom, jakým způsobem je ten úřad řízen a jak efektivně jsou prostředky používány.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Nám by, jako novinářům, úplně stačilo vidět, abychom se orientovali ve vašich náměstcích, jestli, nevím, první náměstek ministra dostává největší odměny a podobně.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Samozřejmě, tomu já rozumím ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Počkejte, samozřejmě, že dostává, nebo samozřejmě, že ...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Samozřejmě, že rozumím té otázce, ale na druhou stranu musíte také respektovat, že jsou to lidé, kteří mají svoje rodiny, kteří mají nějaké zázemí a tak jako se lidé, myslím si, ne úplně zajímají o tom, kolik bere který redaktor, například ve veřejnoprávní televizi, na což by určitě také měli podle zákona úplně stejný nárok.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Nicméně /nesrozumitelné/ televizi to asi nevyřešíme.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nicméně je to, chci jenom ukázat, že to je úplně stejně relevantní nárok. Já chci jenom, chci jenom tím vyjádřit, že prostě tam je nějaká hranice, je tam nějaká míra, a já prostě jsem rozhodl a jsem pod tlakem různých právních výkladů, rozhodl, že mi to uděláme tak, že zveřejníme jednotlivé položky a nezveřejníme k nim jednotlivá jména.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Je to pro vás uspokojivé nebo by Věci veřejné, pokud by se opět někdy dostaly do vlády, šly jinou cestou.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Víte, mně se zdá, že pan ministr se tady trošku pokouší vrtět psem, my se tady bavíme o tom, jestli by vysocí úředníci ministerstva práce a sociálních věcí, eventuálně náměstci pana ministra, jak by měli brát velké odměny nebo eventuálně nebrat odměny ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
My se bavíme o tom, jestli to má ten úřad zveřejňovat, když je bere tak, aby si veřejnost mohla udělat názor, že ano, tento úředník, o kterém jsme v letošním roce četli takové a takové věci, si tu odměnu zaslouží nebo ne, to není o výši těch odměn, to je čistě o propojení konkrétního člověka s konkrétní prací.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
A znovu já si myslím, že tady někdo trošku vrtí psem, protože my jsme v průšvihu, který je na hranici katastrofy a my se bavíme o tom, jestli někdo má nebo nemá brát odměny. Já si myslím, že naopak je to na odstoupení některých lidí z jejich funkcí, a vůbec ne na debatu, jestli by měli brát nebo nebrat odměny a jak by měly být veliké a jak by měly být zveřejňovány. Jestliže tady byl zaveden nefunkční systém, pan ministr nakonec sám sliboval, že do konce dubna prostě ten systém bude fungovat, on stejně nefunguje ...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Funkční systém, který i v lednu vyplatil všechny dávky, které měl, na rozdíl od situace před 3 lety, kdy se zaváděl nový způsob výplaty nemocenského a ještě v dubnu byla desetiprocentní chybovost, respektive nedodržení správních lhůt, prosím, buďme alespoň trochu korektní.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
My se snažíme být korektní, pane ministře, ale přeci jen jsem alespoň z těch informací, které chodily k nám do televize Prima, neměl pocit, že by ten systém jako celek byl na začátku roku dvakrát funkční.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nicméně i v lednu byly všechny, vyplaceny všechny dávky, které měly být vyplaceny.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane Skokane, pojďme to pojmenovat, vy jste říkal, že by někteří lidé měli odejít, koho těmi některými lidmi myslíte?

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Tak já si myslím, že například pan náměstek Šiška, který vlastně prosazoval zavedení tady toho systému, který podle mě je zbytečný a který nás bude ještě stát několik miliard, což je uvedeno v dodací smlouvě, které jsou jistě panu ministrovi dobře známy, tak tolik nás ten systém nestál za celých 18 let, co nás teďka bude stát zavedení nového nefunkčního systému.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já si myslím, že tohle už je opravdu přes míru, za první čtvrtletí máme jasné účetní doklady, zaplatili jsme 52 milionů korun za nové agendové systémy, to je číslo, které je naprosto jasné a žádné tajné dodatky nejsou, a ty účetní doklady jsou naprosto jednoznačně prokazatelné, vloni byla, když to vezmeme na čtvrtletí, tak byla cena běhu toho systému 115 milionů korun, prostě ta čísla jsou jasná a jestli dnes někdo spekuluje o tom a někde píše v médiích o tom, že snad to má stát nějaké miliardy navíc, tak já k tomu říkám - účetní doklady dnes už za první čtvrtletí jasně vypovídající o skutečnosti jsou k dispozici.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Bohužel na tuhle diskusi bychom měli asi 10 vteřin, vy máte k dispozici jiná čísla, poslední slovo na závěr, náměstek Šiška má vaší stoprocentní podporu a nebudete se ho zbavovat?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Naprosto jednoznačně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane Skokane, omlouvám se, musíme divákům pustit nějakou hezkou reklamu, které máte tak rád. Taková byla nedělní Partie s Petrem Skokanem a Jaromír Drábkem. Děkuji, že jste přišli, na shledanou.

Valorizace důchodů

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Teď budeme mluvit o valorizaci důchodů. Nižší růst penzí už asi nic nezastaví. Vládní návrh na změnu valorizace důchodů prošel v pátek ve sněmovně prvním čtením, koalice si tak ověřila, že má v téhle věci většinu poslanců na své straně. Opozici nepomohly ani obstrukce, ani hlasy Věcí veřejných. Pane ministře, myslíte si podobně jako vaše stranická kolegyně Gabriela Pecková, že důchodci jsou přizpůsobiví a zvládnou tu nižší valorizaci, protože jsou zvyklí žít v chudobě.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já se určitě nebudu vyjadřovat k jedné větě vytržené z kontextu jejího vystoupení. Paní kolegyně Pecková je velmi zkušenou lékařkou - revmatoložkou, pracuje především s klientelou starších spoluobčanů, myslím si, že kdo si přečte celý její projev v kontextu toho, jaké byly jiné projevy v Poslanecké sněmovně, tak musí sám uznat, že to byl projev, který směřoval právě k tomu, že co se týká starších spoluobčanů, tak se musíme zabývat i jinými záležitostmi a zdůrazňuji to slovo i jinými záležitostmi, než jsou jenom materiální stránky jejich zabezpečení.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ano, když to opět zjednoduším, a vy to možná nazvete vytrháváním z kontextu, tak ten projev přeci říkal, peníze nejsou zdaleka to nejhorší, seniory trápí něco jiného, tak pojďme řešit to něco jiného a nezabývat se tím, že jim ještě ke všemu sebereme peníze tedy.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, bylo to upozornění na to, že je potřeba řešit řada dalších věcí a zejména obecný pohled společnosti na seniory, senioři jsou ti, kteří budovali v minulých desetiletích naši, naši zem, přispěli k tomu, na jaké dnes jsme schopni žít životní úrovni, a to je potřeba jasně říci, a také je potřeba jasně říci, jak co nejlépe pomoci seniorům i v situaci, kdy je ekonomická stagnace a kdy přestože růst důchodů v reálné hodnotě za posledních 10 let byl kolem 20 procent, tak je samozřejmě nepříjemná situace, když v tuto chvíli k dalšímu reálnému růstu důchodů dojít nemůže.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ono dojde k reálnému poklesu tím, že porostou důchody méně než o inflaci.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, nicméně k reálnému poklesu dojde v řádu dvou procent a tak, jak jsem řekl, za posledních 10 let byl reálný nárůst hodnoty důchodů 20 procent.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Rozumím tomu dobře, takže vy sám jako ministr, do jehož gesce péče o seniory celkem dost spadá, jste si tedy vzal k srdci tu výzvu paní poslankyně Peckové a budete se více starat i o ty nemateriální záležitosti seniorů tedy.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak byl to pro mě jeden z dalších impulsů, my samozřejmě na tomto tématu pracujeme velmi usilovně, i v souvislosti s tím, že diskutujeme se seniorskými organizacemi jednotlivá opatření, dokonce i v rámci toho, že letošní rok je vyhlášen Evropským rokem stárnutí a přípravy na stárnutí, takže to není tak, že bychom teď najednou se probudili a začali, a začali o tom tématu přemýšlet ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže v rámci přípravy na stárnutí se teď všichni budeme připravovat na to, že se důchody valorizují pomaleji, než se zvyšují ceny a je to taková ...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to je samozřejmě, to je samozřejmě velmi lehké takhle říci, nicméně vidíte, že o tomto tématu se nediskutuje poprvé a nediskutuje první měsíc. To, že ekonomická stagnace ten postup výrazně urychlila, to je fakt, to je velmi nepříjemné, nicméně vzpomeňte si na diskuse o takzvané malé důchodové reformě, o takzvané velké důchodové reformě, kde stále dokola jsem zdůrazňoval, že ten systém dnešního penzijního zajištění je potřeba dlouhodobě změnit z dlouhodobého pohledu a je naprosto jasné, že v období ekonomické stagnace, když stát je jako Německo nebo Švédsko, valorizují výrazně níže, než kolik je inflace. Švédsko dokonce muselo snižovat, snižovat hladinu důchodů, protože se nevybralo tolik pojistného, tak se takovému postupu můžeme velmi těžko vyhnout u nás, respektive můžeme se mu vyhnout, ale potom dopadneme jako v jiných státech, kde najednou zjistí, že už není jak dál a musí důchody snižovat. K tomu já bych dojít nechtěl. To znamená, omezení valorizace důchodu znamená nižší tempo růstu důchodu v následujících letech, ale znamená to v podstatě udržení v tom velmi hrubém pohledu udržení reálné hodnoty důchodu na rozdíl od jiných zemí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane poslanče, Věci veřejné v pátek hlasovali proti té změně systému valorizace důchodu, přitom když jste ještě byli ve vládní koalici, tak jste byli pro, kde se vzala ta změna názoru.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
My názor neměníme a my stále trváme na principu mezigenerační solidarity. A to je právě to, proč jsme teď nemohli pro toto opatření hlasovat ten princip mezigenerační solidarity, se najednou z vlády vytratil, vytratil se z toho, co my jsme vlastně prosazovali a co jsme měli i v koalici dohodnuté, a toto nemůžeme podpořit, vy jste řekl, že je to nezadržitelné, že důchody reálné budou klesat ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Já jsem nic takového neříkal.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Promiňte, já jsem tomu tak rozuměl. A já bych chtěl říct, že Věci veřejné to nevzdávají a my budeme ten princip mezigenerační solidarity, který by pomohl vyrovnat vlastně to reálné snížení důchodů, tak ho budeme i nadále prosazovat, pro toto jsme nehlasovali, a mezigenerační solidaritu navrhneme, pokud bude prostor, vysvětlím, o co jde.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ten prostor vám rád dám, protože já bych řekl, že mezigenerační solidarita spočívá v tom, že část mého sociálního pojištění jde na penze seniorů, což je ta mezigenerační solidarita, průběžný pilíř důchodů. To asi vnímáte nějak jinak tedy?

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
No, my bychom chtěli, aby každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a odvádí tedy sociální pojištění, tak aby měl možnost říci, že z jeho sociálního pojištění jeho rodičům přímo adresně půjde například částka 200 korun, kdy, když budu vycházet z průměrných čísel, tak vlastně valorizace by byla potřeba ve výší tří set korun, stát říká, budeme valorizovat maximálně 100 a děti by měly možnost svým rodičům ze svého sociálního pojištění poslat vlastně 200 korun adresně každý měsíc a mělo by to být podle principu, že mít děti a starat o se ně se vyplácí, protože ty děti potom by měly možnost postarat se o své rodiče.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže vy jste kývli na tu pomalejší valorizaci, kterou teď navrhla koalice, pokud by k tomu byl ještě ten princip jakoby dorovnat tu normální výši valorizace tímhle stylem.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Ano, to byla naše podmínka.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Proč z toho nová koalice vycouvala.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ten důvod je úplně jednoduchý, protože mezigenerační solidarita, tak jak tady byla představena, tak má nároky na státní rozpočet, ročně přibližně 7 miliard korun, teď nechci polemizovat o tom, jestli 6 nebo 8, ale přibližně 7 miliard korun, a v podstatě to znamená, že to, co v tuto chvíli je potřeba ušetřit v rámci celého toho balíku na valorizaci důchodů, tak bychom přelili do té mezigenerační solidarity, tedy potom by bylo lepší samozřejmě tu valorizaci důchodů nechat tak, jak je. Jinými slovy, chci ukázat, ano, mezigenerační solidarita v tom pojetí, ve kterém například i TOP 09 měla v programu, je výborná věc, jenom je potřeba se podívat na realitu a v tuto chvíli, pokud dokonce jsme nuceni z hlediska ekonomické stagnace snižovat tempo valorizace důchodů, tak určitě není vhodná chvíle pro to, abychom zaváděli další nástroj, který bude stát 7 miliard korun ročně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Jenom, pane ministře, jestli nepřeceňujete dobré srdce nynějších ekonomicky aktivních dětí.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Teď jsem té otázce úplně neporozuměl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Jestli by to opravdu bylo těch 7 miliard, jestli těch dětí, které by skutečně poslaly to jedno procento, které navrhují Věcí veřejné přímo svým rodičům, jestli by jich bylo opravdu tolik.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to já si myslím, že i v rámci toho, o čem jsme hovořili před chvíli, to znamená, v rámci zlepšování vztahů mezigeneračně, v rámci uznání zásluh starší generace, těch, kteří už mají svoji ekonomickou aktivitu za sebou, tak já musím říct, že bych se neobával toho, že by nějaké masivní procento poplatníků tuto možnost nevyužilo. Já si myslím, že skutečně téměř každý, kdo by tu možnost měl, tak by tu možnost využil.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pojďme se zmínit ještě o jedné věci, vy jste teď to číslo víceméně potvrdil, ta úspora pro příští rok na důchodech tou menší valorizací je počítána někde kolem 8 miliard korun, přeci v objemu státního rozpočtu není taková částka, kdy se vyplatilo i šetřit na lidech, o kterých oba vlastně říkáte, že jsou sociálně potřební a nejsou na tom dobře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Však já jsem také řekl, že je to součást celého balíku opatření, které, na která je potřeba se dívat právě jako na balík, to, že jsme časově předběhli ten celý balík, to je dáno jenom z toho důvodu, že všechna ta ostatní opatření jsou směrována k 1. lednu příštího roku, nicméně podle pravidel valorizace důchodů, já jako ministr práce a sociálních věcí musím do konce září vydat vyhlášku, která stanovuje na základě statistických dat ty úrovně valorizace, ty technické parametry valorizace od 1. ledna, to znamená, že pokud chceme upravit valorizaci, tak ten návrh zákona, který teď prošel prvním čtením, musí nabýt účinnost v průběhu září, to je také důvod, proč je tento zákon projednáván dříve než ten zbytek, ale jinak je to balík opatření na příští rok v té celkové hodnotě 40 miliard korun, to znamená, je to skutečně tak, že ta opatření jsou průřezová, není možné z toho vyloučit nějakou skupinu, státní rozpočet ze své třetiny je tvořen výdaji na starobní a invalidní důchody, prostě nemůžeme se tvářit, že si můžeme dovolit se této velmi výrazné položky státního rozpočtu nedotknout, byť je to pro mě samozřejmě velmi nepříjemné takové, takový návrh předkládat, není to populární, já jsem si toho vědom, ale v rámci konsolidace veřejných financí, v rámci toho, abychom nezadlužovali tuto zemi tím dosavadním tempem, abychom snižovali tempo zadlužování, tak je to prostě krok, který je nutný.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Když jsem slyšel ty termíny, neuvažujete o tom, že byste se spolu se sociálními demokraty a komunisty zapojil do nějaké obstrukční strategie, která by jen natáhla to projednávání nové valorizace tak, aby to pan ministr prostě nestihl do září.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
To samozřejmě by možné bylo, ale mně tady vadí vůbec ten princip. Vláda těmito opatřeními hloubí příkopy mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva, posílá chudé proti bohatým, posílá děti proti svým rodičům na místo, aby se snažila tyto skupiny obyvatelstva mezi s sebou spojovat a spolupracovat. A to je princip, se kterým se nemůžu nikdy ztotožnit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
To je asi důvod, proč jste tedy z té vlády odešli, předpokládám, že se vytvářely ty příkopy a už jste u toho nechtěli být tedy.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Přesně tak, tady se něco slibovalo, ať už to byly předvolební sliby i politické strany TOP 09, potom to byly koaliční dohody, byly, ta mezigenerační solidarita ta byla jedna z věcí, které nám naši koaliční partneři slíbili, a teď to všechno neplatí, a říkáme, že je to ekonomicky nevyhnutelné, já například v té mezigenerační solidaritě vidím i velikou symboliku, kdy jaksi rodiče pomáhají, nebo kdy děti pomáhají svým rodičům a vracejí jim to, co oni pro ně celý život dělali a ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Navzdory tomu, že ministr Drábek říká, že na tuhle solidaritu prostě teď státní rozpočet nemá.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Víte, já si myslím, že pan ministr Drábek si velice rychle nasadil pražské brýle, nakonec my jsme z jednoho regionu, a neměl by vidět ty věci jenom přes kalkulačku, kde samozřejmě ty čísla jsou explicitně daná, ale měl by to vidět i tím prizmatem jako jsme to viděli spolu, já jako starosta, hejtman a prostě lidé z jednoho kraje a já si myslím, že se to nedá všechno prostě řešit jenom matematicky.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Dovolte, ale s tím nasazováním brýlí tady je potřeba to trochu uvést na pravou míru, já nějaké mám, pan kolega Skokan nikoliv, ano, on byl starostou i hejtmanem za ODS, v té době ty brýle měl trochu jiné, a já bych chtěl jenom říct, že Věci veřejné přece jednomyslně při projednávání ve vládě ten návrh toho balíku opatření podpořily, poté teprve z vlády odešly. Ve vládě hlasovaly jednomyslně pro ten celý balík, to znamená, to nasazování brýlí je výborná věc, jenom se nesmí každý den nasazovat ty brýle jiné.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Promiňte, pane ministře, ale právě v tom balíku byly ty věci, které z něj nyní vypadají, ale tady neplatí slovo ministra, tady neplatí slovo premiéra a já se s tím nemůžu ztotožnit.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Prosím, podívejte se na to, co schválila vláda, tuším 14., 14., nebo 11. dubna, nepamatuji si přesně to datum, ten balík opatření je naprosto jednoznačný, mezigenerační solidarita tam není. Ten balík byl schválen všemi členy vlády.

Povinné hlášení nezaměstnaných na poštách

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Dobrý den. Nový počítačový systém na výplatu sociálních dávek měl přinést stamilionové úspory. Podle některých názorů se ale naopak státu spíš prodraží. Zaměstnanci úřadů práce navíc tvrdí, že pořád ještě nefunguje tak, jak by měl. Co na to říká ministr a bude tahle zakázka pro stát opravdu výhodná? I o tom dnes budou diskutovat ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Dobré dopoledne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A poslanec Věcí veřejných Petr Skokan. Dobrý den.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Nejdříve se ale budeme bavit o povinném hlášení nezaměstnaných na poštách. My jsme teď ve spojení s vedoucí právního odboru kancléře ombudsmana Kateřinou Valachovou. Dobrý den.

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního oddělení kanceláře ombudsmana:
Dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Paní Valachová, ombudsman ten systém docházky nezaměstnaných na CzechPointy kritizoval. Může shrnout ty hlavní důvody proč?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního oddělení kanceláře ombudsmana:
Pan doktor Pavel Varvařovský jako veřejný ochránce práv zadal stanovisko k systému donést a domnívá se, že tento systém funguje bez jakékoliv opory v zákoně. Principiálně vychází z toho, že zatímco do konce roku 2011 úřady práce měly možnost zkontrolovat nelegální zaměstnávání. Od 1. ledna 2012 už tomu tak není. A tato pravomoc přešla na oblastní inspektoráty práce. Tudíž má za to, že v tuto chvíli systém DONEZ funguje zcela bez jakéhokoliv zákonného zmocnění.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Tam jde tedy o tu zákonnou složku, pokud si dobře pamatuji, tak ombudsman kritizoval ještě, řekněme, lidský aspekt té kontroly.

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního oddělení kanceláře ombudsmana:
Ano, to je druhá úroveň jeho argumentace, která je vlastně ještě mnohem závažnější, protože pan doktor Varvařovský sám osobně navštívil několik takzvaných kontaktních pracovišť, konkrétně se teda jedná o pracoviště České pošty CzechPoint a sám vlastně shledal, že na těchto pracovištích v rámci systému DONEZ byly většinou ve frontách lidé 50, 55 plus a že na těchto místech neprobíhalo zprostředkování práce, nebyli jim učiněny žádné nabídky zaměstnání a v podstatě vše probíhalo formou vyhlášení - dobrý den, jsem tady, na shledanou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže to považujete, když to zjednoduším, za určitou šikanu vybraných nezaměstnaných.

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního oddělení kanceláře ombudsmana:
Dá se to tak říct.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane ministře, když vezmeme ty výtky ombudsmana postupně, vy, pokud vím, nesouhlasíte s tím názorem, že ta kontrola nemá oporu v zákoně?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já se nechci pouštět do právních polemik, je pravda, že systém docházky nezaměstnaných je jedním z těch střípků do mozaiky boje proti nelegálnímu zaměstnávání, není to jediný prvek a není to také jediný důvod. My prostě po půl roce běhu toho programu docházky nezaměstnaných na kontaktní místa veřejné správy můžeme jednoznačně čísly prokázat, že ten projekt má velmi vysoký přínos. Přes 200 milionů korun uspořených na výplatě dávek, několik stovek lidí, kteří se zázračně hned po zařazení do toho systému stali zaměstnanci nějakého zaměstnavatele. Výmluvy nebo omluvy neúčasti nebo nedojití na veřejné místo kontaktní správy, jako například po noční směně, služební cesta, zaměstnavatel neumožňuje uchazeči dostavit se ve stanovenou dobu, což ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Což u nás je datum a podobně, tím říkáte, že ...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
... u nezaměstnaných je skutečně velmi zvláštní. Tím chci říci, že po půl roce se ukázalo, že jako jeden z prvků boje proti nelegálnímu zaměstnávání je to skutečně účinné. A myslím si, že v tuto chvíli není úplně podstatné, jestli to někdy v zákoně je přesně napsáno. To, že nelegální zaměstnávání je nezákonné, to, že nám všem ubírá prostředky, v sociálním, zdravotním, daňovém systému, to je naprosto jasné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Já se omlouvám, pokud o tom uvažuji příliš jednoduše, ale laicky bych řekl, že stát dělá ty věci, které mu občané svěří, které jsou nějak popsány v zákonech. A co v tom zákoně napsáno není, to by stát dělat neměl. Vy říkáte, není to v zákoně, ale funguje to.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, v zákoně je naprosto jednoznačně zapsáno, že nezaměstnaný musí plnit svoji součinnost vůči úřadu práce nebo vůči veřejnému kontaktnímu místu, to je v zákoně jasně napsáno. To znamená, že zároveň s tím, kdy ten člověk jde na poštu a převezme si ten papír, na kterém je napsáno, jaká jsou případná volná místa a kdy má přijít příště, takže to zároveň také sekundárně slouží jako dobrý způsob jednoho z nástrojů boje proti nelegálnímu zaměstnávání, to je pravda, ale zákon o úřadu práce jasně říká, jaké jsou povinnosti uchazeče o zaměstnání.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Paní Valachová, souhlasíte s touhle argumentací ministra Drábka?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního oddělení kanceláře ombudsmana:
Já jsem rád, že pan ministr práce a sociálních věcí vlastně zmínil to zprostředkování, to znamená, že by na CzechPointu mělo docházet k zprostředkování. To je totiž uhelný kámen. Vlastně i ve svém stanovisku, které zaslal panu doktoru Varvařovskému, pan ministr uvedl, že jeho soudu na CzechPointech dochází ke zprostředkovávání zaměstnávání. Bohužel my jsme následně obeslali několik desítek lidí, kteří se na nás obrátily, abychom zjistili, jak u nich v konkrétním případě tento kontakt probíhal. A bohužel ve všech těchto případech se ukázalo, že žádná místa jim nabízena nebyla, dokonce že v případě, kdy vlastně opakovaně několik, absolvovali takto několik desítek návštěv bez jakékoliv nabídky zaměstnání, tak to cítili jako zásah do své důstojnosti, protože především se jednalo o tu cílovou skupinu, která skutečně pracovala 30, 40 let a nyní vlastně krátce před důchodem ztratilo zaměstnání, potýká se s diskriminací z hlediska přístupu k zaměstnání na trhu práce, a tyto hlášenky tady skutečně vnímají jako zásah do své lidské důstojnosti a řada z nich nám dokonce potvrdila, že ukončili tady z tohoto důvodu svou evidenci uchazečů o zaměstnáních a nadále se spoléhají na pomoc rodiny. A ombudsman se domnívá, že takto by sociální pomoc nastavená být neměla.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane Skokane, jak to vnímáte vy, jako čerstvě opoziční poslanec?

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Tak vzhledem k tomu, že jsem konstruktivní opoziční poslanec, tak já musím v této věci říci, že systém jako takový, který byl zavedený v hlášení nezaměstnaných na poštách, tak vidím jeho hlavní přínos pro naši společnost. A věřím tomu, že k ombudsmanovi se dostanou jednotlivé případy, ale myslím si, že svůj smysl to plní. A tam bych musel pravdu dát pochvalu a poděkování těm, kteří to zavedli, snad až na jednu věc, a to si myslím, že vláda by si měla dát za domácí úkol, aby naopak na Českých poštách přibývalo těch funkcí, které stát umožní, aby Česká pošta provozovala a aby se tak obce udržely, tedy aby se pošty udržely i v malých obcích a aby nejenom tuto činnost, ale i třeba některé další na ně byly převedeny a tím, že pošty nabyly na významu, obzvlášť v těch lokalitách, kde lidé za těmi věcmi potom musejí dojíždět do velkých měst.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Česká pošta spadá pod ministerstvo vnitra, předpokládám, že to pan Drábek kolegovi Kubicemu vyřídí. Pojďme se vrátit ještě k jedné věci, kterou ombudsman vytýkal tomu projektu DONEZ, docházka nezaměstnaných, a to je to, že nejsou úplně jasná kritéria, podle kterých se člověk do toho projektu dostane, protože nezaměstnaných je několik set tisíc, tím projekt zatím prošlo asi 50 tisíc lidí, takže nějaké kritérium tam asi bude, přiznám se, že na stránkách ministerstva práce jsem ho také tak úplně nenašel.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, tak je potřeba zdůraznit, že docházka nezaměstnaných na úřady práce nebo na kontaktní místo veřejné správy, že je rovnocenná, a to na obou těch místech plní ten uchazeč jednak svoji povinnost vůči státu v tom smyslu, že pokud je veden jako uchazeč o zaměstnání, tak stát za něj platí zdravotní pojištění, v určité omezené míře je to náhradní doba pro sociální pojištění ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
/Nesrozumitelné/ k tomu, jak se člověk dostane do systému té docházky nezaměstnaných.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
A co se týká výběru, to je skutečně na zvážení konkrétního zprostředkovatele, tedy toho pracovníka úřadu práce, který má toho konkrétního nezaměstnaného na starosti, aby vyhodnotil, jakým způsobem, jakým směrem a jak intenzivně je potřeba s tím člověk pracovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže ...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
... ano, je to skutečně na rozhodnutí toho zprostředkovatele, tak jako všechny ostatní záležitosti týkající se rekvalifikace, nabídek na zaměstnání a tak dále.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže ten úředník se prostě koukne na úřadu práce na toho uchazeče nebo nezaměstnaného, který tam přijde a řekne si, to by mohl být černý pracovník a pošle ho do systému DONEZ.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já bych to takto nezlehčoval, nicméně je to skutečně, je to skutečně na zvážení, na zvážení podle metodiky, která je samozřejmě jednotná pro všechny pracoviště, všech 500 pracovišť úřadů práce, a ta metodika samozřejmě zkoumá, například na kolik je opakovaně ten člověk v evidenci v úřadu práce, na kolik například se stalo, že nabídku na zařazení do zaměstnání odmítl, nebo po několika týdnech to zaměstnání opustil, jak dlouho je uchazečem o zaměstnání a tak dále. A já chci ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
To jsou věci, které vypovídají o tom, jestli ten člověk pracuje načerno, protože ten ...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
... to jsou indicie, to jsou indicie ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
... ta logika toho systému je bojovat proti práci načerno.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, logika toho systému je předat co nejblíže v místě bydliště nabídky na zaměstnání, protože ty nabídky jsou shodné, ať ten člověk jde na úřad práce, nebo ať jde na kontaktní místo veřejné správy, to, že se samozřejmě může stát, že v tu chvíli žádná nabídka volného zaměstnání v té kvalifikační úrovni a požadavku toho nezaměstnaného není, to se skutečně může stát, ano, ale jde o to, aby ten člověk to měl co nejblíže a průměrná docházková vzdálenost je řádově 1,5 kilometru, na rozdíl od řádově 10 kilometrů velmi zhruba na úřad práce, to je jedna věc. A tak, jak jsem řekl, ano sekundární výsledek je také to, že se tím poměrně účinně bojuje proti nelegálnímu zaměstnávání.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Paní Valachová, z toho, co tedy říká ministr práce, to vypadá, že ten systém DONEZ je vlastně služba, služba nezaměstnaným, podle toho, co jste říkala, vy to takhle neinterpretujete?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního oddělení kanceláře ombudsmana:
Mně je teda líto, že musím znovu nesouhlasit s panem ministrem práce a sociálních věcí, domnívám se, že tak, jak vlastně ten systém popsal, tak samozřejmě tak by zřejmě vypadat měl, to je nějaký optimální stav, který, pokud by byl platný a navíc by tedy byl opřen o oporu v zákoně, tak by byl i nenapadnutelný, ale tak toto nefunguje, a to je předmět kritiky ombudsmana. A tady jenom chci říci, že my se neopíráme pouze o zjištění z jednotlivých podnětů stížností, se kterými se lidé na nás obracejí, my se opíráme také o zjištění, které jsme učinili o tom systému jako takovém. Pan ministr zmínil, že je práce, která je vlastně, nebo pomoc, která je poskytována z hlediska zprostředkování zaměstnání na CzechPointu, a na úřadu práce, že je shodná, to není pravda, vlastně vyplývá to už i ze zveřejněných informací od počátku systému DONEZ, co se týká nabídky zaměstnání, nikde na CzechPointech neprobíhalo ani nemělo probíhat klasické zprostředkování vhodného zaměstnání, to znamená, to co má ten člověk získat na základě své kvalifikace, vždycky systém DONEZ byl prezentován tak, že takovýto uchazeč dostane na CzechPointu pouze informativní nabídku zaměstnání, která se navíc nikde nezaznamenává, není pro něho nikterak závazná, nefunguje na ní vlastně princip doručenek a my máme zjištěno, protože to jsme zjišťovali v minulých týdnech, protože přistupujeme samozřejmě k té kritice konstruktivně a snažíme se být věrohodní ve svých výrocích z hlediska kanceláře veřejného ochránce práv, máme zjištěno a postaveno na jisto, že pracovníci a pracovnice na úřadech práce, to znamená, těch kamenných, zjednodušeně řečeno pro diváky, nemají žádným způsobem propojené informace o tom, jaká místa, byť informativně, byla uchazečům v rámci Českých pošt, v rámci CzechPointu nabídnuta. To znamená, podle našeho soudu ten systém nefunguje tak, jak pan ministr ho popsal a jak by zřejmě i on sám chtěl, aby fungoval.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Já tam cítím určitý rozpor s tím, co jste říkal, pane ministře?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já musím říci, že to jsou informace, které v tuto chvíli směrem od ombudsmana jsou nové nebo z kanceláře ombudsmana, my o tom komunikujeme už nějakou dobu, ať ústně, tak písemně, já samozřejmě budu chtít, abych měl k dispozici konkrétní informace, a na základě kterých tyto výroky jsou vyřčeny a určitě se tím budu zabývat, ale ty parametry systému tak, jak mají být nastaveny, ty jsou jasné, jestli to v nějakém případě tak nefunguje, tak já budu rád, když budu mít ty informace z kanceláře ombudsmana.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Tam je celkem zajímavé, že když ministerstvo práce a sociálních věcí vydává tiskové zprávy k tomu systému DONEZ, tak se chlubí tím, kolik odhalilo nelegálních zaměstnanců nebo lidí pracujících načerno, a neříká, kolika lidem tímhle systémem sehnalo práci.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to samozřejmě je velmi těžké. Já si myslím, že ten systém doručenek, že to je skutečně velmi diskutabilní záležitost, protože nakonec od zaměstnavatelů je řada stížností na to, že ti lidé tam jdou formálně, jdou si pro razítko. Já si myslím, že zprostředkování zaměstnání, pokud má být efektivní, tak je o jiném způsobu než o tom, jestli někoho posílat, aby dostal razítko a prokázal, že někde byl a potom se vrátil na úřad práce, to znamená, toto je záležitost skutečně na diskusi o tom, jaké jsou nejefektivnější formy zprostředkování zaměstnání, já se určitě té diskusi nebráním.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ale říkáte, že tím hlavním důvodem toho systému DONEZ je bojovat proti práci načerno?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já tím říkám, že hlavním, hlavním účelem systému DONEZ je za prvé dát těm lidem informaci co nejblíže jejich bydlišti, to znamená, nenutit je pokaždé jet na úřad práce. A za druhé, a za druhé také skutečně tím, že ten člověk musí v náhodných dobách se dostavit na kontaktní místo veřejné správy, tak také sekundárně velmi účinně bojovat proti nelegálnímu zaměstnávání, ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Tím systémem prošlo 47 tisíc lidí zhruba podle těch informací, které jsou z vašeho resortu. Podle stejných informací 4 tisíce byly vyřazeni z evidenci uchazečů o práci, protože zřejmě pracovali načerno, není to v překladu tak, že 11 lidí šikováno kvůli tomu, abyste odhalili jednoho podvodníka?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
V překladu to tak může znít a dokonce si myslím, že to tak je pravda, pokud chcete, ale odhalovat nějaké nezákonné jednání, tak bohužel se všichni musíme smířit s realitou, že to nějakým způsobem samozřejmě do určité míry obtěžuje ty poctivé, to je tak ale přece při každé kontrole, a já jenom prosím všechny spoluobčany, aby, aby přijali tenhle způsob, pokud chceme odhalovat nějaké nezákonné jednání, tak to přece vždycky musí být tak, že trochu musíme obtěžovat i ty poctivé, jinak to nezákonné jednání odhalovat prostě nejde. Ale pokud jste tady sám říkal ta čísla, přibližně 101 procent lidí, kteří tedy z toho systému byli vyloučeni, ať už jakýmkoliv způsobem, tak si myslím, že to je docela úspěšné číslo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane Skokane, když jste teď ten opoziční poslanec, vy jste sice ten systém DONEZ schválil, ale ten poměr, když to zvulgarizuji, 11 šikanovaných na jednoho odhaleného, vám připadá dobře nastavený, anebo by bylo možné třeba změnit metodiku tak, aby do toho systému spadali ti, u kterých ta práce načerno je mnohem pravděpodobnější?

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Tak určitě ten poměr dobrý není, měl by se zlepšit a já si myslím, že jsou odborníci na ministerstvu práce a sociálních věcí, kteří by tu metodiku měli upravit i podle svých zkušeností z terénu tak, aby ten poměr se zlepšil.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Budete jí upravovat?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Určitě na tom budeme průběžně pracovat. Nicméně znova říkám, že ten poměr kolem 10 procent odhalení jednání, které vedlo k vyloučení, tak já považuji za poměrně dobrý výsledek, ale samozřejmě budeme velmi intenzivně pracovat na tom, abychom na základě těch zkušeností za půl roku v běhu systému tu metodiku dopracovávali do co nejlepší formy.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Paní Valachová, ještě jedna otázka směrem k vám, vy jste popsala řadu problémů nebo nedostatku, které na tom systému vidíte, může ombudsman dělat něco víc než jenom říct, co se mu na tom nelíbí?

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního oddělení kanceláře ombudsmana:
No, já bych se skutečně možná vrátila k základu stanoviska Pavla Varvařovského jako veřejného ochránce práv a také bývalého ústavního soudce, protože mám pocit, že je to v podstatě bagatelizováno, podle jeho názoru celý ten systém nemá oporu v zákoně, to znamená, je porušován základní princip výkonu státní moci, postupu státu vůči jednotlivci. Tady toto musí být zcela postaveno najisto, jestli tedy ta opora v zákoně je nebo není, podle ombudsmana není, a proto se pan doktor Varvařovský obrátil na Poslaneckou sněmovnu, aby celý vlastně tento systém a ustanovení, na základě kterých funguje, na základě určitých ustanovení zákona o zaměstnanosti, poslaneckou iniciativou Poslanecká sněmovna zrušila, podotýkám, že příští týden vlastně dojde pro veřejné ochránce práv k takovému malému historickému okamžiku, kdy jeho souhrnnou zprávou, včetně tohoto doporučení, bude projednávat podvýbor ústavněprávního výboru, a pan doktor Varvařovský se těší na debatu s poslanci a s poslankyněmi, je velmi zvědav, jak se z hlediska tohoto základního /nesrozumitelné/, jak stát vystupuje vůči jednotlivci, jak se k němu postaví. A domnívá se, že takovéto uždibování ze základních práv a svobod může vést k neblahým koncům a to i tehdy, jsou-li dlážděny dobrými úmysly.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Děkuji za váš čas. Pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Jedinou poznámku, já musím zopakovat to, že zákon o úřadu práce jasně říká, jaké jsou povinnosti v té spolupráci mezi uchazečem o zaměstnání a úřadem práce, návštěva kontaktního místa veřejné správy je jednou z těch povinností v rámci těch výhod, které poskytuje stát uchazeči o zaměstnání, pokud se samozřejmě správně z puristického hlediska zjistí, že je tam potřeba nějaké slovo napsat jinak, tak to je možné, o tom já nechci polemizovat, nejsem odborník, ústavní právník, nicméně ta povinnost je v zákoně zakotvena naprosto jednoznačně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane poslanče, potom, co jste slyšel, přestože jste ten systém DONEZ schválil, neuvažují Věci veřejné o tom, že se připojí k nějaké iniciativě, která by uvedla ten systém DONEZ do souladu se zákonem?

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Já si myslím, že podstata systému je správná, že by se takovýmto způsobem s nezaměstnanými mělo pracovat a jestli odborníci přijdou na to, že v zákoně je ještě potřeba doplnit jedno slovo, aby to bylo puristicky čisté, tak určitě budu pro to.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Z toho, co říkala paní Valachová, ten směr byl opačný, že bude ombudsman doporučovat poslancům, aby naopak upravili zákon tak, aby ten systém nebyl možný.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
No, pro to já bych nebyl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane ministře, pokud by ta záležitost prošla poslanci, já vím, že to je spekulace, a poslanci se rozhodli vyslyšet názor ombudsmana, udělali nějakou poslaneckou iniciativu, jste si jistý, že vás koalice podrží v tom vašem postoji.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to je otázka jednání, nakonec i to, co tady padlo, v tom vystoupení zástupkyně kanceláře ombudsmana, tak byl čistě právnický argument v tom smyslu, že nejspíš je tam, je tam něco, co považují za vhodné, aby bylo upraveno, jde o to, jak to upravit. Já si myslím, že půl roku v běhu toho systému se jasně ukázalo, v čem má, v čem má ten systém přínos, je možné polemizovat o tom, zda má být metodika upravena tak nebo tak, nicméně já si myslím, že ten systém je funkční a směřuje jasně k tomu cíli, nevidím tedy důvod, aby se na tom faktickém uchopení toho nástroje něco měnilo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Hosty dnešní Partie jsou Jaromír Drábek a Petr Skokan.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pěknou neděli, na shledanou.

Petr SKOKAN, poslanec /VV/:
Na shledanou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A já se na vás těším opět příští neděli v 11 hodin tady na Prima Family.

Zdroj: Prima Family

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.5.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:25.