Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Duben:

Jaromír Drábek: Rozhovor - Dotace pro neziskové organizace, Ozvěny dne (Radiožurnál)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Už dříve odešlo na stejný účel ze státní pokladny zhruba 6 miliard korun. Poskytovatelé se ovšem bouřili, že peníze nestačí a jestli se ve společné pokladně nenajdou další, zanikne kolem 200 zařízení poskytujících zázemí lidem z okraje společnosti, handicapovaným či seniorům. Ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka jsem se odpoledne zeptala, jestli je slíbená další dotace definitivní a neziskovky se na ní můžou spolehnout.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Nám se podařilo úspornými opatřeními dosáhnout toho, abychom skutečně mohli částku 140 milionů korun navíc vyčlenit na dotace do sociálních služeb, nicméně to, ten vlastní převod peněz podléhá rozpočtovému opatření ministerstva financí, a to je tou poslední formální překážkou pro to, abychom mohli ty peníze rozdělit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Je to jenom formální překážka s Miroslavem Kalouskem, už jste domluvený, nebude problém v tom, že by ty peníze nakonec se nenašly.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak ministr financí mi potvrdil, že to je skutečně záležitost několika dnů a že by se ty peníze nenašly, to by se mohlo stát v případě, že bych od ministra financí ty peníze chtěl z nějaké jiné rozpočtové kapitoly. A to já jsem k ničemu takovému samozřejmě nepřistoupil, protože i v jiných resortech je situace velmi napjatá. Nám se podařilo uspořit o něco více, než kolik bylo vládou plánováno při těch úsporných opatřeních, zejména se to týká provozních výdajů na informační systémy, to znamená, jedná se o 190 milionů, které jsme získali tím, že jsme zavázali výdaje v jiné části rozpočtu ministerstva, plus těch 140 milionů, o kterých jsme mluvili, celkově tedy částka 330 milionů, která bude rozdělena mezi poskytovatele sociálních služeb.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Podle čeho se rozhodujete, podle toho, jak oni sami se hlásí?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak my jsme už v prvním kole dotačního řízení rozdělili 6 miliard korun, to je obrovské číslo, poté jsme na několika jednáních s poskytovateli sociálních služeb došli právě k tomu číslu 330 milionů, které vyplynuly z toho, že to byl součet požadavků poskytovatelů sociálních služeb na dofinancování letošních potřeb tak, aby nemuselo docházet k nějakému významnému omezování těch ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A tam už bylo jasné, kdo co potřebuje v podstatě?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, a my jsme v tu chvíli už měli v ruce požadavek od jednotlivých poskytovatelů vyčíslený a odargumentovaný a když jsme ty požadavky sečetli, řekl bych, adekvátně odargumentované a vyčíslené požadavky, tak to bylo právě těch 330 milionů korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Neziskové organizace ovšem žádaly původně půl miliardy navíc. Vy, pane ministře, jak říkáte, je to pouze 330 milionů, které se ve státní pokladně našly, kde by měly tyto organizace, poskytovatelé služeb hledat to, co jim chybí podle vás?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Je potřeba zdůraznit, že financování sociálních služeb je vícezdrojové. Státní rozpočet tou formou dotace do sociálních služeb se podílí řádově čtvrtinou na financování sociálních služeb. Dále se podílí na financování sociálních služeb kraje, obce, jednotliví sponzoři, ale samozřejmě i klienti, kteří v řadě případů platí odběr těch sociálních služeb z poskytnutého příspěvku na péči, to je potřeba říci, že dalších přibližně 20 miliard korun jde do této oblasti formou příspěvků na péči, který stát vyplácí jednotlivými zdravotně postiženým. Z toho je vidět, že financování sociálních služeb je skutečně vícezdrojové nebo mnoha zdrojové.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy nejenom ve státní pokladně by měli hledat poskytovatele.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tedy určitě se nedá hledat jenom ve státním rozpočtu a je potřeba, a také o tom budeme dál jednat, abychom zejména maximálně zpřístupnili možnost čerpání evropských peněz, aby se také více zapojily právě kraje a obce a to skutečně je komplexní záležitost, kterou musíme řešit celkově a nejenom se obracet ke státnímu rozpočtu, jehož možnosti samozřejmě jsou omezeny.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.5.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:16.