Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Duben:

Do veřejné služby se letos už zapojilo 16 tisíc lidí (Euro.cz)

Nejčastěji jsou to uchazeči o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a v kraji Ústeckém. "V průběhu celého loňského roku bylo na veřejnou službu zařazeno 16 tisíc osob, plán pro letošek počítá s cílovým stavem 50 tisíc lidí," říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Do veřejné služby se v prvním čtvrtletí roku 2012, kdy platí nová pravidla pro její výkon, zapojilo přes 2200 subjektů, z toho více než 1130 subjektů jsou obce. Celkem je v systému veřejné služby dle údajů MPSV evidováno přes 16 400 klientů, z toho přes 8600 ji nyní aktivně vykonává. Nejčastěji jsou to uchazeči o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a v kraji Ústeckém. "V průběhu celého loňského roku bylo na veřejnou službu zařazeno 16 tisíc osob, plán pro letošek počítá s cílovým stavem 50 tisíc lidí," říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Sjednávání smluv s organizátory veřejné služby provádí krajské pobočky Úřadu práce ČR, komunikace s uchazeči je v kompetenci kontaktních pracovišť ÚP ČR. Ta také zajišťují zdravotní prohlídky uchazečů a sjednávají smlouvu o výkonu veřejné služby. Organizátoři veřejné služby pak plánují výkon veřejné služby u lidí, kteří k nim byli delegováni a zajišťují kromě ochranných a pracovních pomůcek také proškolení BOZP.

"Veřejná služba je jedním z podstatných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jde o aktivizační a motivační opatření, které směřuje k obnovování či získání pracovních návyků u osob, které tyto návyky ztratily nebo u nichž hrozí jejich ztráta, která by mohla vést až k sociálnímu vyloučení," říká ministr práce.

Veřejná služba je podle MPSV nabízena primárně uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce vedeni nepřetržitě déle než jeden rok, byli v posledním tříletém období vedeni v evidenci ÚP v součtu déle než rok a těm, u nichž existuje důvodné podezření na výkon nelegální práce či účelovou evidenci. Nejvíce zařazených uchazečů do služby (8744) bylo letos z kategorie osob, které jsou na ÚP evidovány více než dva roky.

Zdroj: Euro.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.4.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:42.