Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Duben:

Jaromír Drábek: Hostem v pořadu Václava Moravce – O zaměstnanosti (ČT 24)

Hledám práci. Zn. bez úřadů práce

Václav MORAVEC, moderátor:
V této zemi je bez práce víc než půl milionu lidí. Respektive tolik lidí je evidováno u úřadu práce. V poslední měsíc počet nezaměstnaných klesl o 3 desetiny procenta, na 8,9 % bodu. Volných pracovních míst úřady práce ke konci března evidovaly zhruba 40 tisíc. S novelou zákona o zaměstnanosti, která začala platit od nového roku, přišla i novinka, práci mají nezaměstnaným vyhledávat soukromé pracovní agentury namísto úřadu práce. Nový systém však není funkční a čelí kritice. Například paní Jiřina. Práci hledá marně už dva roky.

paní Jiřina, nezaměstnaná /3. 4. 2012/:
V dnešní době je to opravdu jako těžší, je to komplikované vlastně, je to celkem dost náročné zejména pro ty osoby, které mají sníženou pracovní schopnost.

Václav MORAVEC, moderátor:
Právě těmto uchazečům měl od ledna pomáhat nový systém založený na spolupráci úřadu práce a soukromých pracovních agentur. Jak uvádí na svých stránkách ministerstvo práce a sociálních věcí, citujme, "umožňuje zprostředkovat nezaměstnaným práci rychleji a efektivněji".

Yvona JUNGOVÁ, ředitelka Úřadu práce v Ostravě /3. 4. 2012/:
Každý způsob, který nám pomůže umístit uchazeče u zaměstnavatelů, je dobrý. A každý umístěný uchazeč je přínosem.

Václav MORAVEC, moderátor:
Práci nemělo v Moravskoslezském kraji na konci března bezmála 75 tisíc lidí. Soukromé agentury odhadují, že najdou práci až pro třetinu z nich.

Radovan BURKOVIČ, prezident Asociace pracovních agentur /3. 4. 2012/:
Nedokáže samozřejmě aktivně hledat pracovní místa, protože jsme v kontaktu s firmami, aktivně je oslovujeme. To úřad práce nedělá, není k tomu ani motivován.

Václav MORAVEC, moderátor:
Spolupráce úřadu práce s agenturami práce zatím příliš nefunguje. Přitom nový systém ministerstvo na svých internetových stránkách prezentuje jako hotovou věc a jeden z hlavních pilířů sociální reformy.

Radovan BURKOVIČ, prezident Asociace pracovních agentur /3. 4. 2012/:
Nebyl to náš nápad, přišlo s tím ministerstvo. A jak je zvykem poslední dva roky, zase se nekonzultoval s odbornou veřejností, zase se nekonzultovalo s praxí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle své mluvčí počítá s tím, že nový systém začne fungovat ve druhé polovině letošního roku. Podle deníku Lidové noviny navíc novela zákona o zaměstnanosti, která umožnila, aby nezaměstnaným namísto úřadu práce hledaly zaměstnání právě soukromé pracovní agentury, přímo vybízí ke zneužívání.

Pracovní agentury totiž mají podle tohoto zdroje za zprostředkování zaměstnání získávat za každého uchazeče o práci 5 tisíc korun. Nic jim přitom ale nebrání v tom, aby vyinkasovaly odměnu za převzetí starostí, případně nezaměstnaným našly práci na dobu neurčitou, ze které je hned druhý den propustí ve zkušební době. Pane ministře, vy se bráníte tomu, že ten systém je tak zranitelný?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to není. Zákonným předpokladem je, že ten člověk pracuje po určitou dobu v tom zaměstnání. Ale já bych se vrátil k té úvodní informaci, která nebyla úplně přesná. Ta spolupráce úřadů práce s agenturami byla možná i v minulých letech. My jsme jenom od 1. ledna velmi přesně řekli, jaká jsou pravidla, jaká jsou kritéria, jaké jsou částky. To znamená, jedná se, jedná se...

Václav MORAVEC, moderátor:
A námitka, že to je pro stát nevýhodné?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Jedná se o výrazné snížení právě té míry volnosti, možná korupčního potenciálu právě proto, že přímo zákonem jsou stanoveny částky, přímo zákonem jsou stanovená pravidla. Ano, v tuto chvíli připravujeme výběrová řízení na ty argumenty, na ty agentury, to znamená, v tuto chvíli ten argument, že se to ještě nerozběhlo, ten je správný, protože samozřejmě musíme velmi pečlivě připravit výběrová řízení tak, aby bylo jasné, že ten, kdo v tom výběrovém řízení zvítězí, takže je opravdu nejlepší, a poté ten systém nastartujeme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kolik ten systém bude stát? Tím, že tam jsou částky v tom zákoně, jaký je váš odhad, kolik se dá soukromým pracovním agenturám, kolik ten byznys vynese?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ty částky v zákoně ten byznys, byznys nevynese, to není byznys. Ty částky v zákoně jsou spočítané tak, aby přibližně odpovídaly nákladům, které má úřad práce na zprostředkování zaměstnání. A my jsme tady dokonce viděli i novinové titulky, že od ledna úřad práce prý nezprostředkovává zaměstnání, to samozřejmě vůbec není pravda. Ten systém politiky zaměstnanosti běží i nadále. To znamená, úřady práce zprostředkovávají zaměstnání. Nicméně na základě zahraničních zkušeností skutečně je pravda, že je vhodná ta spolupráce s externím subjektem, s agenturami, protože v některých případech skutečně ta agentura může mít lepší informace, může mít lepší nabídku pracovního uplatnění. Takže ta, ta spolupráce...

Václav MORAVEC, moderátor:
Můžete mi říci, kolik těm agenturám půjde tedy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ty částky jsou, ty částky jsou stanovené zákonem. A právě na základě...

Václav MORAVEC, moderátor:
Ne, v celkovém objemu, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, na základě.

Václav MORAVEC, moderátor:
Můžete mi říci váš odhad, kolik v roce 2011, 2012 půjde těm soukromým agenturám?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nemohu, protože to záleží na výsledcích těch výběrových řízení, jaké podmínky nám ty agentury nabídnou. Nemyslím tím finanční, ale právě ty balíkové, to znamená, kolik jsou schopni těch uchazečů převzít, za jakých podmínek, jaké slibují výsledky a tak dále. To skutečně tohle bude možné zodpovědně říct až po provedení těch výběrových řízení.

Václav MORAVEC, moderátor:
A vy tedy vůbec nemáte zatím žádnou analýzu, chápu to správně?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Jakou analýzu?

Václav MORAVEC, moderátor:
Kolik to může stát?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Analýzu samozřejmě máme, tak jak jsem řekl, vyhodnotili jsme zkušenosti z řady zemí, kde tento systém je používán. Co se týká možných finančních prostředků, tak my jsme jednoznačně omezeni výší státního rozpočtu. To znamená, že v tuto chvíli je jasné, že se musíme držet toho, co je rámec státního rozpočtu. A já v tuto chvíli neřeknu částku, protože by to navádělo k tomu, co v těch výběrových řízeních má zaznít. Neřeknu tu částku.

Václav MORAVEC, moderátor:
Předseda odborového svazu státních orgánů Jan Rovenský v rozhovoru pro dnešní Otázky tvrdí, že nový systém hledání práce přes soukromé pracovní agentury je privatizací státní správy a veřejných služeb. Na adresu toho nového systému pak poznamenává.

Jan ROVENSKÝ, předseda Odborového svazu státních zástupců:
My se domníváme, že to není správný postup, protože úřady práce toto měly v kompetenci a kdyby nedošlo k tomu razantnímu snížení počtu pracovníků a změny ty struktury, takže to mohly vykonávat klidně dál. A jedná se vlastně podle našeho názoru o první průlom do privatizace veřejných služeb. No, a pak si musíme taky uvědomit, že sice je pravda, že se úřadu práce podařilo snížit celkový objem pracovníků i ve vztahu k těm agendám, které přišly z obcí, takže došlo k úspoře počtu pracovníků, mzdových prostředků. Ale nikdo už se nedívá zřejmě na ostatní náklady, protože si musíme uvědomit, že ty soukromý agentury samozřejmě mají výrazně vyšší řádově náklady, protože mají dostávat 5 tisíc korun na jednoho nezaměstnanýho, řádově 1 200 korun by měly dostat za to, když zajistí zaměstnání. No, a přitom náklady na jednoho nezaměstnanýho, pokud se týká u zaměstnanců úřadu práce, kde každý ten zaměstnanec svoji tuhle činnost vykonával, tak měl určitý objem těch nezaměstnaných, a tam můžeme hovořit zaokrouhleně o částce kolem 90 korun na jednoho nezaměstnanýho na měsíc.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vysvětluje v rozhovoru pro Otázky předseda odborového svazu státních orgánů Jan Rovenský. O čem podle vás, pane profesore, vypovídá to, že stát vlastně čím dál více věcí přenáší na ty soukromé subjekty, které si vlastně objednává ke svým, ke svým službám.

Milan ZELENÝ, ekonom:
Já se, já se přiznám, že tenhle ten mechanismus jsem nestudoval a neznám ho přesně, ale jenom můžu vycházet z toho, co znám ze Spojených států, protože tam ty agenturní systémy fungují, a dokonce můžu i jaksi osobně, protože můj syn je umístěný agenturou. Ten problém tam je, že ten, ten uchazeč o to místo zůstává zaměstnancem té agentury, a ta agentura ho pouze jaksi předává tomu podniku. To znamená ten agenturní zaměstnanec nemá v tom podniku žádné dlouhodobé uplatnění nebo usazení nebo umístění, abych tak řekl, nemá tam normální pokrytí pojišťovací a tak dále a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor:
Což je jiný systém než tady v Čechách, protože ti zaměstnanci, které dohodí ta agentura, tak jsou zaměstnanci toho podniku. To znamená, že tady ten český model není zatím takový, jako ve Spojených.

Milan ZELENÝ, ekonom:
Ten podnik musí, musí...

Václav MORAVEC, moderátor:
Uzavřít smlouvu s tím zaměstnancem.

Milan ZELENÝ, ekonom:
...uzavřít smlouvu se s tím zaměstnancem přímo bez tý agenturní.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ne, za zprostředkování té agentury.

Milan ZELENÝ, ekonom:
Čili ta agenturní je jenom dohazovač nebo?

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, tak to v Česku funguje.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já to upřesním. Existují samozřejmě oba typy agentur. Ale to, o čem mluvíme teď, to je skutečně zprostředkovací agentura. Samozřejmě existují také agentury, které zapůjčují nebo zprostředkovávají tu práci prostřednictvím toho zaměstnání u té agentury, to je systém, který v České republice funguje řadu let. My jsme od ledna velmi výrazně zpřesnili ty podmínky, za kterých může agentura zaměstnávat, například ty rizikové kategorie, jako zdravotně postižené nebo cizince ze třetích zemí už v letošním roce nemůže agentura zapůjčovat pro zaměstnání dalším subjektům. Ale ten trh agentur práce je velmi důležitý pro vykrývání především těch krátkodobých potřeb zaměstnavatelů.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, když se podíváme na nezaměstnanost v České republice, tak jsme na nějakých 9 % březnové nezaměstnanosti, klesla o 3 desetinky procenta, za poklesem je s největší pravděpodobností dobré počasí, které umožnilo dříve zahájit sezonní práce. Situace na trhu práce ale i přes ten březnový pokles nezaměstnanosti není příliš dobrá a její výrazné zlepšení k těm nejistým vyhlídkám ekonomiky bezesporu není možné čekat. Pro další vývoj nezaměstnanosti je rozhodující situace v průmyslu, který od počátku roku vykazuje silný růst nových zakázek, zároveň se ale zhoršuje situace v odběratelských zemích včetně Německa, kam Česko především vyváží. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti úřady práce registrovaly v 75 okresech, celorepublikový průměr překračuje nezaměstnanost ve 44 okresech. Teď to sami vidíte na mapě České republiky. A zároveň v tomto týdnu Evropská unie přišla s tím, že by členské státy měly dělat víc pro podporu zaměstnanosti v Evropské unii. Podle tohoto dokumentu se mají státy Evropské unie zaměřit na vytváření podmínek pro vznik nových pracovních míst, a to v oblastech, jako jsou zdravotnictví, informační technologie nebo části ekonomiky, které souvisejí s trvale udržitelným rozvojem. V těchto oblastech by podle představ Evropské komise mohlo během osmi let vzniknout 20 milionů nových pracovních míst. Podmínky pro vznik nových míst má podle tohoto plánu vytvářet každý členský stát formou pobídek nebo podporou pro začínající firmy. Jak konkrétně přenesete tento nový evropský plán do českého prostředí?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak nejdřív krátká poznámka k těm číslům. Skutečně podle české metodiky je míra nezaměstnanosti v České republice kolem 9 %. Ona se občas srovnávají ty čísla jablka s hruškami. To neznamená, že pokud porovnáme například s čísly v Německu, takže jsou to srovnatelná čísla. Česká republika se v tuto chvíli pohybuje někde na pátém, šestém místě, tedy je pátou, šestou zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii.

Václav MORAVEC, moderátor:
Což se ale může změnit. Teď kdybyste mi řekl, jak bude naplňovat ten evropský plán.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Co se týká těch témat, o kterých velmi intenzivně diskutujeme na evropské úrovni, protože to nejsou nějaké materiály, které by vzešly bez diskuse jen tak z Bruselu. Ano, skutečně je velmi důležité, aby jednotlivé země podporovaly z českého pohledu, já se velmi hlásím k tomu, k té podpoře inovačního potenciálu, k té potřebě hi-tech, to znamená výrob s vysokou přidanou hodnotou. Je samozřejmě jasné, že budeme dále pokračovat v cílených opatřeních v těch regionech, kde je míra nezaměstnanosti vyšší, výrazně vyšší, než je průměr. Ale já se rozhodně nepřihlásím k nějaké plošné fiskální podpoře tvorby pracovních míst, tak jak jsme tomu byli svědky v minulosti. To znamená investiční pobídky charakteru, vytvoříte nová pracovní místa a ono se potom zjistí, že jedno vytvořené pracovní místo stálo 1,5 milionu korun. A to pracovní místo, a to pracovní místo...

Václav MORAVEC, moderátor:
To znamená, že forma pobídek nebo podpora pro začínající firmy plošná nebude v Česku.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Podpora pro začínající firmy existuje. V tuto chvíli je možné čerpat...

Václav MORAVEC, moderátor:
Ne, teď mi jde o její prohloubení, jestliže, jestliže Evropská unie tady přichází.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, přichází s něčím, co v České republice dlouhodobě funguje. A to že jsme na pátém, šestém místě s pátou, šestou nejnižší nezaměstnaností, například právě má výsledek v tom, že ta opatření, která Evropská unie navrhuje, tak to jsou opatření, která v řadě případů v České republice dlouhodobě fungují. Tedy my nemusíme vymýšlet nic nového, ano, je potřeba určitě stále sledovat, jestli ten nástroj je dostatečně efektivně, je dostatečně funkční. Ale to, že máme podporu tvorby nových pracovních míst, to, že máme podporu zřizování inkubátorů, technologických center, to, že máme podporu tvorby pracovních míst selektivně směrovanou na regiony s nejvyšší nezaměstnaností, to jsou všechny prvky, které už v České republice existují a je potřeba je dál rozvíjet.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ona ta situace s nezaměstnaností se může změnit, když se podíváme na nezaměstnanost v Evropské unii a především toho jižního křídla, Španělsko, Portugalsko, Itálie, jak tam vypadá nezaměstnanost, především i mladých lidí. Pane profesore, co především brání, řekněme, ještě aktivnější politice zaměstnanosti i v České republice, když se podíváte na ekonomické, hospodářské prostředí této země.

Milan ZELENÝ, ekonom:
No, já si myslím, že hodně, hodně velký problém, který obzvláště ve Španělsku je velmi bolestivý, je, že máme nedostatečnou spolupráci mezi vzdělávací a podnikovou a podnikatelskou sférou. Jinými slovy. My produkujeme studenty nebo absolventy, kteří nemají potřebné znalosti a potřebné schopnosti, které ten podnik potřebuje. Já se, já jsem zastánce toho, abychom se více soustředili a abychom podpořili vznik, čemu bych nazval podnikatelské vzdělávání nebo podnikatelské univerzity. Protože my potřebujeme produkovat lidi, kteří jsou schopný najímat lidi, kteří jsou schopný produkovat pracovní místa. Náš současný vzdělávací systém produkuje lidi, který, který zapadají do existujících systémů, ale sami nemají tyto schopnosti, nejsou na to připravení, nejsou na to vzděláváni. Čili ten, ten, ten nepoměr nebo ta nespolupráce mezi podnikovou sférou a státním vzděláváním je právě v tom, co postihlo Španělsko. Vy jste zmínil tady, že znalostní ekonomika. No, ten španělský premiér se mu zalíbil název znalostní ekonomika a začal tudíž produkovat, protože si pomýlil znalosti a zjistilo se, znalostmi míní informace, a začal produkovat normální tradiční vzdělávání a produkoval lidi ve Španělsku, který dneska nejsou umístitelný, protože dnešní, dnešní podniky potřebují lidi, který něco umí, nejenom který něco vědí, oni musí mít nějaký znalosti. Nejenom že si...

Václav MORAVEC, moderátor:
Informace.

Milan ZELENÝ, ekonom:
...něco přečetli. Čili ten pohyb k tomu, k té podnikatelskému vzdělávání a případně i podnikatelským institucím, podnikatelských bych viděl jako způsob, tady se opírám trošku o starýho Baťu, kterej řek, že v Evropě tehdy ve 30. letech, že chybělo 20 tisíc podnikatelů, kteří by prostě každý přinesl 10 prostě zaměstnanců a tak dále. Takže my jsme v podobný situaci. A nikdo jinej nevytvoří nový podnikatelský.

Václav MORAVEC, moderátor:
Co vám v té aktivní politice zaměstnanosti chybí, Jaroslave Zavadile?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
No, tak v první řadě bych chtěl říct, že zaměstnanci, kteří jsou na úřadu práce, jsou dneska také přetíženi, a to jsme o tom nehovořili, tou agendou, která nastartovala se v lednu 2012, když se přešlo z toho systému OK na ten nový systém. To jsou poslední, poslední informace, které mám, která já mám. A samozřejmě to, co tady bylo řečeno, částky, které tady byly vysloveny, tak ty mám také. S tím, že tam je dokonce konstatováno, že tahle ta privatizace ubírá státu dokonce v miliardách korun. To nechci komentovat, to mám jenom informace, nebudu komentovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
To znamená, proto jsem se ptal Jaromíra Drábka, kolik to bude stát.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ale kde bychom na to v tom rozpočtu asi tak vzali.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
No, to nechci komentovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Na některé věci v rozpočtu vždycky peníze jsou, pane ministře, se říká.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Tak. Ale nicméně, nicméně, já bych dokončil tu myšlenku, jo.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je pravda.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Protože ta situace tam dramaticky se měnila od prosince do ledna, víme dobře, jak to tam probíhalo, víme, že byla ustavená komise. V současné době, pokud mám informaci, tak je konstatováno zlepšení, nikoliv vyřešení. Problém je...

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy společná komise ministerstva práce a sociálních věcí a odborů k výplatám sociálních dávek.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Přetrvávají v menším rozsahu, funkce systému, je tam méně výpadku, ale práce přesčas přetrvává, největší problémy jsou v obslužné činnosti. Kontroly jako takové vlastně nefungují. To je ten problém, který tam je. A tak dále a tak bych mohl pokračovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže selhává systém, systém kontrol.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Čeho kontroly, já nevím čeho kontroly.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vyplácení sociálních dávek, pane ministře.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Vyplácení těch sociálních dávek, jo.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to ne. To prosím ne. Funguje systém úplně jednoznačně.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Systém nefunguje tak, jak by měl. Tečka. A nebýt toho, nebýt toho, že ten OK Systém se jakoby teda pustil teď paralelně, což my jsme nebo naši kolegové to říkali, už v minulém roce, takže tomu pořád se podpůrně...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je přece úplný nesmysl.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
No, tak to já mám od našich lidí.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je přece úplný nesmysl.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Že podpůrně tento systém funguje a kdyby nebylo toho...

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nefunguje podpůrně, funguje tam, kde dávky byly rozhodnuty do konce roku 2011, a to tak bylo jasné od začátku. To není žádná změna.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Takže my chcete říct, že OK Systém teď už vůbec nefunguje?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Spravuje státní sociální podporu, a to je záležitost, která není nijak nová. V té pokračuje od začátku, na tom není žádná změna.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Já mám informace.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže fungují dva systémy paralelně, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, ten...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Ne, on pan ministr říká něco jiného, že nefungují dva a že OK Systém zajišťuje to, o čem mluví, a já tvrdím, že fungují paralelně v některých oblastech.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
OK Systém, dosavadní monopolní dodavatel, 17 let monopolní dodavatel, spravuje státní sociální podporu, ostatní systémy spravují firmy, které jsou subdodavateli firmy Fujitsu. Ten systém je v tuto chvíli modulární, to znamená, v tuto chvíli už není možné zneužít toho postavení monopolního dodavatele, to si myslím, že je velmi důležitý posun. A samozřejmě dávky, které byly rozhodnuty v roce 2011, tak protože byly v tom systému zavedeny, tak také ten systém je dále drží.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdy se změní, pane ministře, zákon, aby všichni ti, kteří se případně budou chtít obrátit na soud kvůli těm dávkám, tak musejí do Prahy, což kritizoval i ombudsman. Kdy bude novelizován zákon.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je čistě technická záležitost, která spadá kompetenčně pod ministerstvo spravedlnosti. To není záležitost ministerstva práce a sociálních věcí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Hlavního hosty Otázek, hlavní odborový předák, tedy nejsilnější odborové centrály, Jaroslav Zavadil.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Hezký dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a také americký ekonom českého původu, profesor Milan Zelený. Pánové, děkuji za vaši diskusi a těším se příště na shledanou.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS:
Taky, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pěkné nedělní odpoledne.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.4.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:26.