Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Mezinárodní smlouvy » Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení:

Kontakty na styčná místa ČR pro provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení

pro oblast důchodů:
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25 
225 08  Praha 5 
www.cssz.cz

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Call centrum: +420 257 062 860
pro oblast peněžitých dávek v nemoci:
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25 
225 08  Praha 5 
www.cssz.cz

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Call centrum: +420 571 811 081
pro oblast věcných dávek v nemoci:
Centrum mezistátních úhrad
Nám. W. Churchilla 2 
113 59  Praha 3 
www.cmu.cz

Kontakt:
Email: info@cmu.cz
telefon: +420 236 033 411
pro oblast dávek při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy
Rašínova 4
602 00 Brno
www.koop.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Elena Juřenová
Tel.: +420 545 556 772
Fax: +420 545 576 462
Email: ejurenova@koop.cz
pro oblast rodinných dávek:
Generální ředitelství ÚP ČR
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://portal.mpsv.cz/upcr

Kontakt:
Email: posta@uradprace.cz
Telefon: +420 950 191 111
pro oblast dávek v nezaměstnanosti:
Generální ředitelství ÚP ČR
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://portal.mpsv.cz/upcr

Kontakt:
Email: posta@uradprace.cz
Telefon: +420 950 191 111
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 4.10.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:15.