Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Výsledek jednání mezi MPSV a zástupci poskytovatelů sociálních služeb a Asociace krajů

Ministr považuje za úspěch, že bylo resortu umožněno čerpat také 190 milionů korun, které zůstaly po prvním dotačním kole (z celkové částky 6,2 mld. Kč na sociální služby) a které měly být dle rozhodnutí vlády vázány (nečerpány z rozpočtu). „Toto bylo možné jen díky dalším úsporným krokům ministerstva v provozních výdajích. Jen díky tomu, že ušetříme jinde, můžeme tuto částku poskytnout i za této rozpočtové situace na sociální služby,“ vysvětlil Drábek.

Poskytovatelé sociálních služeb ale zaslali na MPSV požadavky na celkové navýšení o 330 milionů korun, chybějících 140 milionů korun se ministr práce zavázal hledat z dalších zdrojů v rámci kapitoly MPSV: „Tomuto aktuálnímu požadavku jsem se rozhodl vyhovět, a to za dalších podmínek, kdy je nezbytně nutné jednat o způsobu financování sociálních služeb prostřednictvím individuálních projektů, kde je alokována částka 1,2 mld. Kč. Odezva krajů je dosud bezmála nulová, tyto prostředky přitom mohou situaci v krajích velmi dobře řešit. S Michalem Haškem, jako předsedou Asociace krajů, jsme se proto dohodli na vytvoření společné pracovní skupiny, která se bude touto otázkou urychleně zabývat tak, abychom v polovině května mohli o čerpání z individuálních projektů opět jednat i s poskytovateli sociálních služeb.“

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.4.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:27.