Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Mezinárodní smlouvy:

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení

Sociální zabezpečení v mezinárodním kontextu

Sociální zabezpečení je v mnoha ohledech stále čistě národní záležitostí. Téměř u všech států se v právních předpisech o sociálním zabezpečení, které např. omezují poskytování jednotlivých dávek pouze na území těchto států, nebo jsou dávky poskytovány pouze vlastním státním příslušníkům příslušného státu. I když je český systém, zejména pokud jde o důchodové pojištění velmi otevřený, i u nás se takový přístup objevuje , např. některé druhy dávek jsou poskytovány pouze na území ČR.

Je nutné zdůraznit, že jde o přístup v Evropě i ve světě zcela běžný. Nicméně svět se stále více globalizuje a životy lidí se stávají více "mezinárodními". Miliony lidí dnes na celém světě pracují v jiných státech, než kterých jsou občany, případně je navštěvují jako turisté.

Výsledkem tohoto trendu je snaha jednotlivých států světa o řešení situace prostřednictvím koordinace jejich sociálních systémů tak, aby v důsledku pohybu osob přes hranice států, ať už z důvodu turistiky nebo zaměstnání, nedocházelo k ohrožení jejich nároků ze sociálního zabezpečení. Ani Česká republika není v tomto ohledu výjimkou.

Níže uvedená tabulka je úplným přehledem smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou. Obsahuje také označení těch odvětví sociálního zabezpečení, kterých se jednotlivé smlouvy týkají.

Pokud jde o smlouvy o poskytování zdravotní péče v zahraničí, které sjednává Ministerstvo zdravotnictví, informaci o nich lze nalézt na webové stránce tohoto ministerstva - www.mzcr.cz.

Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou a jejich věcného a osobního rozsahu – stav k 1.2.2018
StátDatum podpisuVstup v platnostSbírka zákonů
(Sbírka m. smluv)
Dávky v nemoci a mateřstvíDůchodyDávky při pracovních úrazech a nemocích z povoláníDávky v nezaměst-
nanosti
Rodinné dávkyPohřebné
Zdravotní péčePeněžité dávkyZdravotní péčePeněžité dávky
Albánie13.11.20151.2.20172/2017URURURURUR   
Austrálie16.9.20091.7.201158/2011  UR     
Bosna a Hercegovina422.5.19571.12.19573/1958URURURURUR URUR
Bulharsko25.11.19981.1.20002/2000 OO O OO
Černá Hora17.1.20021.12.2002130/2002URURURURURURURUR
Francie712.10.19481.7.1949215/1949O1OO O  O
Chille7.12.20001.3.200423/2004UR1 UR     
Chorvatsko22.1.19991.7.200082/2000URURURURURURURUR
Indie8.6.20101.9.201445/2014  UR     
Itálie11.10.2001          
Izrael16.7.20001.7.200273/2002O5OOO6O O 
Japonsko21.2.20081.6.200941/2009  UR     
Jižní Korea14.12.20071.11.200880/2008  UR     
Kanada24.5.20011.1.20031/2003  UR     
Kypr719.1.19991.3.2000106/2000 URUR URURURUR
Litva727.5.19991.8.2000136/2000 URUR URURURUR
Lucembursko717.11.20001.3.200218/2002URURURURURURURUR
Maďarsko730.1.19591.12.195921/1960OOOOO O 
Makedonie7.10.20051.1.20072/2007URURURURURURUR 
Moldavsko29.11.20111.10.201285/2012 UR  
Německo727.7.20011.9.200294/2002URURURURUR   
Nizozemí2, 730.5.20011.9.200293/2002 URUR   UR (Niz.) 
Polsko75.4.19481.10.1948261/1948OOOOOOOO
Québec19.2.20021.11.2003124/2003  UR     
Rakousko720.7.19991.7.200155/2001URURURURURUR  
Rumunsko724.9.20021.3.200425/2004URURURURUR UR 
Rusko3, 82.12.19591.7.1960VYPOVĚZENAOOOOO O 
Rusko8.12.20111.11.201457/2014 OO O OO
Slovensko729.10.19921.1.1993228/1993 URUR UROURUR
Slovinsko4, 722.5.19571.12.19573/1958URURURURUR URUR
Srbsko17.1.20021.12.2002130/2002URURURURURURURUR
Sýrie25.3.2010   UR9UR     
Španělsko713.5.20021.5.200452/2004URURURURURURUR 
Švýcarsko10.7.19961.11.1997267/1997 URO O   
Tunisko20.11.20151.12.20179/2018OOOOOOOO
Turecko2.10.20031.1.2005135/2004URURURURURURURUR
Ukrajina4.7.20011.4.200329/2003 OO OOOO
USA212.7.196812.7.1968nepubl.  O     
USA7.9.20071.1.200985/2008  UR     
USA dodat.sml.1023.9.20131.5.201621/2016UR10       
OSmlouva se vztahuje pouze na občany ČR a druhého smluvního státu
URUniverzální rozsah - Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které podléhaly právním předpisům ČR a druhého smluvního státu
 U smlouvy probíhá ratifikační proces

1) zahrnuje pouze zdravotní péči poskytovanou důchodcům
2) pouze o výplatě dávek
3) jde o smlouvu uzavřenou mezi ČSR a SSSR
4) jde o smlouvu uzavřenou mezi ČSR a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
5) zahrnuje zdravotní péči pouze v případě nenadálých porodů
6) zahrnuje pouze neodkladnou zdravotní péči
7) smlouva zůstává v platnosti, ale přednostně se aplikují tzv. koordinační nařízení ES
8) ve vztahu k RF pozbyla platnosti dnem 1.1.2009 
9) peněžité dávky pouze v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání
10)jedná se o rozšíření určení příslušnosti k pojištění také na oblast zdravotního pojištění

Autor: oddělení 701
Poslední aktualizace: 23.7.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:44.