Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální služby:

Obsah položky Zápis do registru poskytovatelů:

Zápis do registru poskytovatelů

Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb

V souladu s nabytím účinnosti novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vzniká nově povinnost speciálnímu lůžkovému zdravotnickému zařízení hospicového typu a dětskému domovu se na žádost zapsat do registru poskytovatelů sociálních služeb, jestliže poskytovaly pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby a tuto pomoc poskytují i po 1. 1. 2012. Tato povinnost vzniká v souladu s přechodnými ustanoveními a § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Stejná povinnost platí pro poskytovatele sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče poskytované podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do registru poskytovatelů provádí místně příslušný krajský úřad. Místní příslušnost se řídí podle § 85 odst. 1 a § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.4.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.1. 2019 000 08:22.