Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Strategické a koncepční dokumenty » Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice:

Obsah položky Projekt generations@school:

Projekt generations@school

Zapojení žáků a seniorů do mezigeneračního dialogu

Již od roku 2009 se každoročně slaví 29. duben jako Evropský den mezigenerační solidarity. V roce 2012 bude tento den věnován sbližování žáků škol a starších lidí s cílem zahájit debatu na téma, co znamená stárnutí a jak si mohou mladší a starší lidé vzájemně pomáhat při zvyšování kvality života. Všechna školní zařízení v Evropě budou vyzvána, aby v týdnu kolem 29. dubna zorganizovala ve svých třídách den otevřených dveří pro seniory a umožnila zamyslet se nad tím, nakolik může být mezigenerační dialog přínosem pro lepší vzdělávání a lepší vzájemné porozumění.

Více informací o projektu naleznete na: http://www.historypin.com/gats/cs/

V případě Vašich dotazů se obracejte na Ing. Martu Kouckou – email: marta.koucka@mpsv.cz, tel.: 221 922 035.

logo EY 2012

Autor: oddělení 921
Poslední aktualizace: 26.9.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2019 000 22:44.