Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Archiv » Účelová podpora:

Výzkum pro potřeby státu - rok 2005 2. kolo

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

k zabezpečení plnění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji,

zveřejňuje

2. kolo níže specifikovaných výzev k podání nabídek na řešení projektů výzkumu pro potřeby státu na rok 2005 podle § 6 odst. 3 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s termíny zahájení řešení projektů 1. srpna a 1. října 2005.

Zadání veřejné zakázkyNázev projektuTermín řešení
ZVZ139Průzkum používání omezovacích prostředků v rezidenčních zařízeních sociálních služeb v ČR a korelace se vzděláním, strukturou a počtem pracovníků v zařízení a kapacitou jednotlivých zařízení08/05 - 12/05
ZVZ140Opravné prostředky správní a soudní v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení10/05 - 09/06
ZVZ141Zjišťování (hodnocení) kvalifikačního potenciálu pro účely posuzování invalidity v systému důchodového pojištění08/05 - 12/05
ZVZ142Nákladnost dietního stravování oproti stravování běžnému08/05 - 12/05
Autor: Odbor 10
Poslední aktualizace: 31.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 11:57.