Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly:

Obsah položky Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností:

Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

V souladu s obsahem a cíli dokumentu Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zvláštní dotační program, jehož účelem je podpořit seniorské a proseniorské organizace zaměřené na aktivity ve prospěch seniorů. Podmínky a způsob poskytování dotací z tohoto programu jsou stanoveny Pravidly použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ (dle Příkazu ministryně č. 31/2016).

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 27.9.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.9. 2018 000 04:35.