Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly:

Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

V souladu s obsahem a cíli dokumentu Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zvláštní dotační program, jehož účelem je podpořit seniorské a proseniorské organizace zaměřené na aktivity ve prospěch seniorů.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 27.9.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.4. 2019 000 06:54.