Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Březen:

Hostem - první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, Studio Česko (Rádio Česko)

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Vychytáme mouchy a dostáváme se tam, kde chceme systém mít. Tak se dají parafrázovat slova ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s výplatou nejrůznějších sociálních dávek.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
V lednu všechny dávky, které měly být vyplaceny, tak byly vyplaceny a přes všechny ty problémy, tak zatím všechny termíny plníme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Konstatoval ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Skutečně je všechno v pořádku? Nehrozí, že podobné problémy, jako se odehrály v lednu, se objeví znovu? I o tom více v následujících minutách s prvním náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí Vladimírem Šiškou, dobrý den, vítejte.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Dobré odpoledne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Váš resort oznámil, že veškeré dávky byly v únoru vyplaceny bez větších komplikací. Znamená to tedy, že garantujete, že ta situace, jaká nastala v lednu, tak už se nebude opakovat a je minulostí?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ano. Znamená to tak.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Čímž jste si tak jisti? Ten systém se usazuje, vychytáváte skutečně mouchy?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
No, ano, protože my jsme i v lednu říkali, že systém musíme naplnit daty, což jsme v lednu dělali, to byla ta extrémní práce, která obnášela spoustu hodin.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A proč to nešlo dřív?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Práce, protože zákony byly účinné od prvního ledna. My jsme nemohli ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Data nemohla migrovat.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
A my jsme nemohli vůbec pracovat v systému před prvním lednem, protože jsme pracovali do posledního dne v roce ve starých systémech. To znamená, my jsme měli na přechod ze starého na nový systém víkend.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tak je někde chyba.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
A ještě byl o tom víkendu Silvestr.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Nevnímáte to jako chybu, že na to bylo tak málo času? Protože IT odborníci říkají, že migrace tolika dat prostě není možná za tak krátký úsek.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Tak, jedni IT odborníci říkají, že to není možné, a jiní na tom pracovali a udělali to.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ale nestihli to. Systémy nefungovaly.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
No, nicméně dávky se vyplácely od druhého ledna. Tedy systémy fungovaly. Jednotlivosti, které tam byly a které byly nutné nastavit, tak se nastavovaly. Musíte si také uvědomit jednu věc. My jsme vypláceli v lednu dávky, které byly rozhodnuté v roce 2011. To znamená vypláceli jsme dávky podle zákonů roku 2011, tedy ze systému roku 2011, ale přes jednotné výplatní místo roku 2012. To znamená my jsme nepotřebovali mít dávky rozhodovány 1., 2. ledna. Dávky, které se rozhodovaly v lednu, se vyplácely buď v lednu a první dávky rozhodované v lednu se vyplácely od 5. ledna, anebo se vyplácejí dál. To znamená, že celý ten systém byl naplánován tak, abychom prostě stihli ty termíny, které jsme k tomu měli k dispozici.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tak k těm detailům se možná ještě dostaneme, ale beze sporu se shodneme na tom, že to, že se celý systém nezhroutil, je zásluhou lidí, kteří nějakým způsobem participovali i nad rámec své pracovní doby. Jak jim vlastně váš resort poděkuje?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Tak, náš resort, já myslím, že poděkování, tak jednak jak ústy pana ministra a jiných politiků, i mými, jsme děkovali našim zaměstnancům.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
To asi nebude úplně všechno.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Jednak dostali zaplaceno přesčasy všichni a také dostali odměny.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Hm, v jakých částkách se ty odměny jen pro zajímavost pohybovaly? Ministr Jaromír Drábek říkal, že to není malá částka, ale že jsou to dobře investované miliony, je to tak?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ano, bylo to v desítkách milionů, dohromady to zhruba bez přesčasů 5 tisíc na hlavu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy podle vás se to vyplatilo?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Určitě. My jsme s těmi náklady počítali a platíme ty náklady z uspořených peněz loňského roku.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A když se ještě vrátíme k zavádění celého toho systému, tak proč jste vlastně na dodavatele těch systému nevypsali veřejné výběrové řízení?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Na dodavatele systému bylo vypsáno veřejné výběrové řízení v roce 2008, bylo vypsáno na dodavatele platformy, Microsoft ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Už v roce 2008 se vědělo, že tato konkrétní zakázka se bude vypisovat?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ne, ne, bylo vypsáno výběrové řízení na platformu Microsoft. Ta platforma byla, je určena pro aplikace a systémy, které používá státní správa, je na to i usnesení vlády, které doporučuje ústředním orgánům státní správy využívat tuto platformu pro své aplikace.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Je možné ji využít, ale není to nezbytně nutné nebo je to nezbytně a jediné možné řešení?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
V případě, že jsme usoudili, že využití této platformy nám uspoří náklady, tak jsme prostě využili této možnosti a v souladu jak s usnesením vlády, tak s rámcovou smlouvou jsme podepsali dokumenty a realizujeme tuto zakázku tímto způsobem.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Po tom, co se dělo posléze, nevnímáte to jako chybu? Nebylo by skutečně lepší vypsat to výběrové řízení a nevycházet z toho rámcového dokumentu z roku 2008?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že ty uspořené prostředky za to stojí a rozhodně použít vysoutěžené od dodavatele, pracovat v souladu s usnesením vlády není chybou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
No, ptám se i proto, zda takto má vypadat transparentnost veřejné správy v praxi. Přeci jenom vy jste k té změně přistoupili v roce 2011 na základě toho kontraktu, který byl obecný v roce 2008, zda skutečně nebylo namístě přijmout novou soutěž.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Tak, ten kontrakt byl a je platný, tedy smlouva je účinná ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Proč se tedy měnili subdodavatelé?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Pokud se týká subdodavatelů, tak je třeba si uvědomit, že v tom kontraktu jsou dodavatelé licencí, tedy možní dodavatelé licencí a je tam možnost, že si ten dodavatel, tedy v našem případě to je Fujitsu, může najmout subdodavatele. My jsme mu ty subdodavatele schválili. To, že mají opomenutí se smluvním partnerem, tedy s ministerstvem vnitra, že tam některé dokumenty nebyly nebo, nevím, nejsou v pořádku, to není ten, to není náš problém.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
To není váš problém. Každopádně tam také došlo k prodloužení lhůty, respektive ty smlouvy byly původně do roku 2013, teď se prodlužuje do roku 2015, to je taky v pořádku?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Lhůty prodlužuje, teď vám nerozumím.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Přece jenom ty dodávky jsou podepsány na jinou dobu, ministerstvo využilo rámcovou smlouvu z roku 2008 a, kterou uzavřelo ministerstvo vnitra, ta byla uzavřena do roku 2013 a teď ta vámi, vaším resortem uzavřená je do roku 2015. Co se subdodavatelů týče. Tedy to je v pořádku?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Je tam obce na prodloužení smlouvy, ano. To znamená v případě, že bude prodloužena rámcová smlouva, tak to může být prodlouženo a jeden z výkladů také hovoří, že pakliže se uzavře v době rámcové smlouvy smluvní vztah na dobu i delší, tak že to není na závadu. Nicméně pakliže tohle to nebude možné, nebude prodloužena ani smlouva nad rámec rámcové smlouvy.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ale proč je nezbytné to tak prodlužovat? Je to prostě tak zásadní a tak výhodné ta rámcová smlouva z roku 2008, že jet podle ní je pro český státní rozpočet, teď se nebavíme o možnostech ministerstva práce a sociálních věcí, ale pro český státní rozpočet to nejlepší, co může být?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Z hlediska cen za produkty a licence Microsoftu ano.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ve vašem případě jako vašeho ministerstva nebo obecně pro český státní rozpočet?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Obecně pro český státní rozpočet a v našem případě se jedná o úspory v řádu stovek milionů korun.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Proč se vlastně odstoupilo od spolupráce se společností OKsystem?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Pokud se týká společnosti OKsystem, tak bysme požadovali po společnosti OKsystem jako po každém dodavateli v roce 2010 slevy, tohle to nám OKsystem neakceptoval, takový náš požadavek, tudíž jsme museli přistoupit na jiné řešení.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A jenom když mluvíte, že jste žádali slevy, můžete říci, kolik jste ročně platili této společnosti?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
V loňském roce to bylo 450, před tím něco pod 500, v průměru 450 až 500 milionů korun ročně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy podle vás byli příliš drazí?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Podle nás byli příliš drazí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Protože šéf společnosti Martin Procházka říká, že ty jednotkové ceny, které oni účtují, jsou poloviční oproti těm, které dostáváte teď.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Tedy účtují příliš mnoho hodin. Prostě ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Takže chyba je pořád na straně OKsystému.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
No, tak když máte jednotkovou cenu nižší a přesto účtujete více než jiný dodavatel za stejnou práci, tak je asi chyba na straně toho, kdo účtuje nebo kdo to přebírá. My jsme nechtěli akceptovat přebírání takovéto práce nebo takového množství hodin a nedohodli jsme se s dodavatelem na změně. Tudíž pokud se nedohodnete s dodavatelem na změně, tak provedete změnu dodavatele.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Rozumím, každopádně OKsystém dodávala systém do konce loňského roku váš úřad požádal o migraci dat, nepletu-li se, na přelomu listopadu a prosince, je to tak?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Co se týče migrace dat, tak to souvisí s budováním takzvané jedno..., základny, těchhle těch jednání všech se firma OKsystem zúčastnila, tam nedošlo k dohodě, že chceme převést všechna data do základny, tedy do toho jednotného prostředí datového a pokud jsme vyčerpali všechny možnosti dohody s dodavatelem, tak jsme začali žádat migraci jednotlivých souborů dat. Proto jsme to začali řešit až po vyčerpání těchhle těch možností.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy na přelomu listopadu a prosince.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
První jednání o migraci začalo v září.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A posléze ten finální požadavek, aby skutečně k tomu došlo?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Finální požadavky byly od průběhu září a samozřejmě ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ne, vy říkáte první jednání bylo v průběhu září ...

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
No, ale k dohodě na tom, že OKsystem teda přistoupil na migraci našich dat, tady to upřesním, našich dat, tak došlo někdy v listopadu, ano.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tak to jsou data, která patří resortu, ale spravují je firmy. Proč vlastně nebylo skutečně lepší a ekonomičtější případně upravit ty dosavadní používané systémy, které byly plně funkční a místo toho se vytvářejí nové informační systémy? Je to skutečně pouze ta otázka těch peněz?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Druhá věc je, že ty systémy jsou vytvořené v podstatě jako proprietární systémy, to znamená, jsou jedinečné, mají jedinečné struktury datové, když bychom vám ukázal ty analytické materiály z těch systémů, tak to jsou prostě stohy papírů, které jsou velmi komplikované za ta léta, které se vytvářej, tudíž je komplikovaná jejich správa a převzetí takových systémů a předělání na naše podmínky, tedy na distribuováno na centrální řešení, by stálo obrovské prostředky, které prostě není možné zaplatit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Martin Procházka ze společnosti OKsystem ale říkal, že oni byli ochotni nějakým způsobem s vámi participovat. Z vaší strany nebyl jednoznačně zájem.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Jistě, za peníze v Praze dům.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Pardon?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Za peníze v Praze dům. To znamená, oni byli ochotni, kdybychom jim zaplatili miliardy korun, tak by byli ochotni udělat všechno. To každá firma udělá všechno, když jim hodně zaplatíte. My jsme prostě limitováni rozpočtem a měli, dali jsme si závazky, jaké ceny zaplatíme za aplikace a toto taky dodržujem.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tomu rozumím, vy říkáte, šli jsme ekonomickou cestou, tato nebyla výhodná, proto jsme změnili dodavatele. Ale 18 let se vyvíjel nějaký systém. Stát do toho investoval určité prostředky. Bude nějakým způsobem ta investice, která za těch 18 let dosud byla, nějak dále rozvíjena ve prospěch českého státu?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ten systém se vyvíjel 18 let, po každé změně zákona se musel předělat podle tohoto zákona. Tedy to jsou ty ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A platil to český stát tomu dodavateli ...

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Platil to český stát domu dodavateli.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ptám se tedy, co z toho český daňový poplatník bude nadále mít.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Český daňový poplatník financoval 18 let práci tohoto dodavatele a 18 let tento dodavatel svým systémem dodával službu českému státu. Protože ta služba ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Teď jsme /nesrozumitelné/ hodili do koše.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Protože ta služba se jeví jako drahá, tak jsme tohoto dodavatele vyměnili a od roku 2012 platíme za tyto systémy polovinu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Takže vyvíjeli jsme auto, hodili jsme ho do šrotu a koupili jsme nové.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Levnější, na nových technologiích, které není proprietární, to znamená, může na tom systému pracovat jakákoliv firma, kterou si vybere v budoucnu jakákoliv reprezentace, ministerstvo ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Budeme tedy znovu rozvíjet nový systém a za něj budeme i nadále neustále na ty inovace platit.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ne, my máme pevnou cenu za systém, který odpovídá aktuální legislativě.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ten starý systém nešel skutečně předělat tak, podle vás, podle vašich IT odborníků, že by byl použitelný i v nových podmínkách?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Starý systém v každém případě šel předělat, ale platili bychom dále těch 500 milionů korun ročně. A my prostě nechceme platit neustále peníze, které nejsou relevantní na trhu. Představte si, že 18 let děláte 90 procent svého obratu nebo 98 procent svého obratu pro stát. Nepracujete v komerčním sektoru. To znamená nemáte reálnou představu o cenách za svoji práci. Proto i když máte poloviční položku, tak máte dvojnásobnou cenu. Protože prostě nepracujete v tržním prostředí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Vy jste se pokoušeli společnost OKsystem přesvědčit, aby snížila ceny a ona vám vždy kategoricky jednoznačně řekla ne?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ano, pokoušeli a vždy nám řekla ne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy není pravda to, co říká Martin Procházka, že oni se vám snažili vyjít v ústrety i byli ochotni snížit cenu? To není pravda?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Není to pravda.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
IT odborníci úřadu práce se před časem nechali slyšet, že problémy s tím systémem výplaty dávek by v příštích týdnech a měsících se mohly ještě zvětšit. To tedy podle vás neříkají pravdu?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
A čím podkládají svojí odbornou analýzu?

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Já nevím, já jsem, já nejsem IT odborník. Proto se ptám.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Neříkají pravdu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Co s tím budete dělat, pokud to říkají případně i lidé ve vašem úřadu?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Tak, každý si musí rozhodnout, pro koho chce pracovat a jestli chce být v týmu, který realizuje práci.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Já jenom abychom si to vyjasnili, protože vy říkáte, ušetřili jsme, přešli jsme na nový systém, ten starý byl příliš drahý, teď to bude levnější. Ale kolik je ta vstupní investice celkově?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Pokud se bavíme o vstupní investici, tak za vlastní aplikace, protože jak samozřejmě IT nejsou jenom aplikace, to jsou taky sítě a prvky různé a tak dále, za vlastní aplikace jsme neplatili za vývoj, protože my platíme za službu. My si kupujeme službu. My neplatíme vývoj. Kupujeme si službu a platíme čerpání služby každý měsíc zpětně. Platíme za rok, když to sečteme, zaplatíme 211 milionů korun za služby, pakliže je odebereme ve 100 procentech. Každý měsíc...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
To je garantovaná cena, která nikdy nebude překročena.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Garantovaná cena, která po dobu této smlouvy nebude překročena.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Nikdy, ani když stát bude využívat více služeb?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Pakliže se bavíme o těch systémech, které jsou nasmlouvány a nebudeme si chtít koupit systém pro další systémy nebo pro další dávky, ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy jednoduše řečeno, ...

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Za to, co jsme si objednali, platíme pevnou cenu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Za to, jak se vyplácejí státní dávky v tuto chvíli, tak stát na těchto dávkách nedá za správu toho systému ani za provoz ročně více než 211 milionů korun, což je, řekněme, o polovinu méně, než bylo do loňského roku. Je to tak?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ano.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
To můžete jednoznačně garantovat, že to tak rozhodně bude, že nebudou žádné další věci, náklady a podobné věci?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Pokud se týká toho, co jsme si objednali, tak ne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Jak velkou úsporu na provozních nákladech ten nový systém přinese?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
To je druhá zajímavá věc, protože díky tomu, že jsme zcentralizovali aplikaci, tak můžeme, řekněme, z podstaty změnit naši VAN síť, tedy tu datovou síť, nepotřebujeme mít distribuované řešení, můžeme mít centralizované řešení a tady se opět dostáváme na poloviční náklady. To znamená ty vyvolané investice tím systémem my budeme krátit. To znamená ta úspora není pouze v těch aplikacích. Je i v těch následných investicích. My nemusíme kupovat žádné ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A můžete tu úsporu vyčíslit v absolutním čísle?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Můžu ji vyčíslit v absolutním čísle, jestliže platíme 580 milionů za VAN síť, tak budeme platit polovinu, to znamená o 300 milionů korun, na 250.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Říká Vladimír Šiška, první náměstek ministra práce a sociálních věcí, který je dnes hostem Studia Česko. Podnět k prošetření zavedení sytému dali jak poslanci, tak také senátoři. Jste si naprosto jistí, že vše tedy bylo právně v pořádku?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ano.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy ostřelování zprava, zleva, od občanských demokratů, sociálních demokratů, lidovců, prošetřování k antimonopolnímu úřadu, nejvyššímu kontrolnímu úřadu, žádný problém?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Proč by to měl být problém? Problém my vidíme v tom, že, nebo v tom důvodu, proč jsme ostřelováni, protože my jsme ostřelováni za to, že jsme ušetřili státu peníze nebo že šetříme státu peníze. To je zajímavé.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tak vy jste ostřelování také proto, že skutečně se třeba neví, podle jakých kritérií a cenových nabídek byli ti dodavatelé vybráni. Vy jste využili smlouvu z roku 2008, tu možnost máte ...

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Která má ceny. Která má ceny.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Která je nějakým způsobem samozřejmě právně nenapadnutelná, čili je "právně košér", ale ti stěžovatelé se ptají, nešlo to udělat ještě lépe? Vy říkáte, ušetřili jsme. Podle vás tedy není možnost, že byste mohli ušetřit ještě víc?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Tak, když použiju vaše slova a vy se odvoláváte na IT odborníky, kteří říkají, tohle to by mělo stát 2 miliardy, takže my jsme ušetřili 2 miliardy, protože jsme ty 2 miliardy nezaplatili.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
To je jak s právníky. Sejdou se 2 a mají 3 právní názory. Tedy není to tak, že jakoby takhle můžeme vytahovat různé králíky z klobouku?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ne, ale tak na to, my ušetříme polovinu a vy se mě ptáte, nemohli jste ušetřit ještě víc?

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Já se vás ptám proto, protože ...

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
A já říkám, ano, mohli bychom ušetřit ještě víc, kdybychom měli větší čas na práci, ano.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Vy jste pod tím tlakem.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ano, jsme pod tlakem.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Mohli?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ano, mohli. A ušetříme. V okamžiku, kdy se bude soud ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Kdybyste měli čas na práci, tak byste mohli ušetřit více?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ne, v okamžiku, kdy budeme soutěžit další sadu dodavatelů ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A budete soutěžit?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Určitě.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A kdy?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Po skončení těch smluv, které jsou podepsány.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy v roce 2015?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
2013 budeme soutěžit, 2 roky jsme se dohodli před chvilkou, že ta smlouva platí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ta z roku 2008, ale vy jste podepisovali nové smlouvy, ty nejsou do 2015?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ty jsou na 2 plus 2. To znamená my budeme soutěžit, pakliže, a na ty systémy, které teďka jsou, budeme ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Když jste je uzavřeli v roce 2011, takže jsou až do roku 2015, když jsou 2 plus 2.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Je tam obce, ano. Můžeme a nemusíme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Takže mohou být až do roku 2015.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ano, to znamená je to otázka nabídkové ceny.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Takže nejdříve se případně bude soutěžit 2013 ...

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Další sleva může být za 2 roky, ano.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Dříve ne. Smlouvy o dodání systému zaměstnanosti hmotné nouze sociálních služeb a zdravotně postižených jste podepsali 1 až 2 dny před prvním lednem, tedy před tím ostrým startem toho celého systému. Proč tak pozdě?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
To nejsou smlouvy na dodávku systému, to jsou autorské smlouvy. Protože musíte si uvědomit, že tady platí autorský zákon v této zemi a my nemůžeme používat autorské dílo bez toho, aniž bychom měli smluvně ošetřené právo užití. Tak, to znamená, tyto smlouvy, ty za těch 190 tisíc, jsou na právo užití. To není na tu službu. To není na službu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ano, to nikdo nezpochybňuje. Ale přece jenom 1 až 2 dny před tím, než se přechází do nového systému?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Tak, důležité je, že to je podepsáno před tím, než se to ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ono to vypadá, že to je podepisováno na poslední chvíli, že to je uděláno jakoby na truc nebo pro někoho. Není to tak?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Teď vám nerozumím. Na truc nebo pro někoho. My jsme systém, který jsme si objednali od společnosti Fujitsu, tak na tom systému pracovali subdodavatelé společnosti Fujitsu. Podle autorského zákona tito subdodavatelé v tom na té práci vykonali nějaké autorské dílo. A podle zákona jsme museli do té doby, než začneme ten systém používat, tedy do 1. 1. 2012, uzavřít autorské smlouvy. A tak jsme také udělali.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
To vůbec nikdo nezpochybňuje. Ale proč tak pozdě? Vy jste se zlobili už, když to tak řeknu, s OKsystemem, řekněme, od září roku 2011, pak už na začátku prosince nedošlo k dohodě, smlouvy jste podepisovali den, 2 před koncem roku.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ale smlouvy s autorská práva, smlouvy na zakázky ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
To nešlo tedy dřív.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
... se společností Fujitsu se podepisovaly samozřejmě dřív.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Samozřejmě, ale ta autorská smlouva, ty licence, ty nešlo podepsat dřív ty smlouvy?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Nebyl důvod.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Proč ne?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Nám zákon ukládá ji mít podepsáno do 1. 1.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy jste spokojeni, nevidíte v tom žádný problém. Nemůže to tak ani veřejnost vnímat.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ne. Tak, já si myslím, že ne. Pro veřejnost je podle mě důležité, že šetříme státní prostředky, že systém vyplácí dávky, že se usazuje, rozhodně se usazuje rychleji než jakékoliv jiné systémy a co se týče chybovostí, tak my jsme v promilích, kdežto v minulosti byly chyby v procentech.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Když tedy, ale znáte to, i promile se dají mediálně dobře využít. Třeba už umí ten nový software po víc než 2 měsících vytvářet souhrnné statistiky?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Nový software umí vytvářet souhrnné statistiky. Ten problém, o kterém my se tady bavíme, je v tom, že stále ještě vyplácíme některé dávky, které byly rozhodnuty z roku 2011 a dokud prostě neprojde ta doba, což je čtvrtletí, než se přerozhodnou ty dávky a budou se vyplácet stoprocentně z nového systému, tak budeme mít ty statistiky ze 2 zdrojů a my máme systém, který tyto zdroje agreguje a ten systém v podstatě teďka nabíhá.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Já tomu bezesporu rozumím, ale přece jenom vnímejte to tak, že lidé, kteří poctivě platí daně a odvádějí daně, tak jsou znepokojeni z toho, že systém vyplácí tu někomu dvakrát, třikrát, vy řeknete na ministerstvu, tak je předplaceno, jestli by věci neměly fungovat správně, když někdo poctivě funguje, jak má, tak jestli nemá právo očekávat od státu a jeho úředníků něco podobného.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, že má. Pokud systém ze systémové chyby vyplatí dvakrát, třikrát někomu ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A kdo je za tu systémovou chybu zodpovědný?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
... a je to chyba systému, tak je zodpovědný dodavatel. A takhle s tím dodavatelem také zacházíme. Stejně jako se starým ve starém systému, například v říjnu ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tedy chyba není na vaší straně. V žádném případě nikdy chyba na straně ministerstva, vždycky na straně dodavatele.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Já jsem řekl, pokud je to chyba systému, tak za to zodpovídá dodavatel. Pokud je to chyba pracovníka ministerstva nebo úřadu práce, tak je to chyba toho pracovníka. V tomto případě, v tom lednovém případě to byla chyba systému a my samozřejmě s dodavatelem jednáme o škodě, kterou případně způsobil. Stejně jako jednáme ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Už tam byly čísla? Přece jenom už se pohybujeme v březnu.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
My vyčíslujeme dokonce i škody z října, protože nemůžete vyčíslit škodu, když vymáháme po těch lidech ty peníze zpátky. To znamená i s OKsystemem, který v říjnu vyplatil přes 2,5 milionu korun navíc systémovou chybou, vymáháme jako škodní událost tuto záležitost a firma je pojištěna, jako každá jiná, a v podstatě tuto škodní události vymůžeme a zaplatí ji pojišťovna.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ale jednoduše. Tedy vy říkáte, že ta chyba je, ale vy za ni nemůžete, protože to je chyba dodavatele.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Pokud je to chyba systémová, tak je to chyba dodavatele. A dodavatel zaplatí škodu, kterou způsobil. To je ale normální.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
To bezesporu. Reforma má podle proklamací ministerstva příjemcům dávek přinést vyšší komfort. Vy sám jste loni tvrdil, že například rodičovský příspěvek budou lidé nadále dostávat na svůj dosavadní účet. Stále tato slova platí nebo do budoucna vše poteče přes virtuální účty v České spořitelně?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Pokud se týká toho komfortu, tak samozřejmě ten systém musí plně /nesrozumitelné/ včetně karty v sociálním systému a pokud si občan, oprávněná osoba požádá, že chce dostávat dávku na svůj účet, bude ji dostávat na svůj účet.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ale poteče to vždycky přes virtuální účet.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ale prostřednictvím jednotně výplatního místa a karty sociál...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A jenom kdo to tedy přepošle, tu platbu, bude to muset být ten dotyčný člověk, který dostává dávku, tedy on bude muset udělat ten úkon, že ze svého virtuálního účtu v České spořitelně si přepošle na svůj účet?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Můžete to udělat jednou, takzvaným trvalým příkazem.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ale bude to muset udělat ten člověk.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
To musí dát on ten impuls. On si musí říct, chci ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tak mu přiděláte tu práci.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Člověk si musí říct, chci posílat peníze na svůj účet, chci si peníze vybírat z bankomatu nebo si budu nakupovat ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Rozumím, ale nebude to tak ...

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Sám si rozhodne. Je to o rozhodnutí toho člověka.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Ale bude ten první krok, ten krok navíc bude muset udělat člověk. A pak se mu zvýší komfort. Nejdřív mu práci přiděláte a pak sem u komfort zvýší.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Myslíte, jakože zadat ten příkaz je přidělání práce?

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Asi je to přece jenom, přiděláváte někomu práci, když doteď mu přicházely ty peníze na jeho účet.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Ale to může udělat při návštěvě úřadu práce, kterou stejně musí udělat. To znamená on nemusí nikam nic dělat navíc. On jenom řekne, chci to udělat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Právě Česká spořitelna tendr na zavedení karty sociálních systémů vyhrála a podle jejího generálního ředitele Pavla Kysilky na tom ani moc nevydělá. Tak, zdá se, že Pavel Kysilka nám více neřekne, ale už máte jasno, jaká bude adresa sociální karty? Protože ty jednoduché domény jsou zabrány. Nebo je to problém pro Českou spořitelnu?

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Tak, naše adresa je mpsv.cz, takže naši ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Zase problém subdodavatele a dodavatele.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Naši klienti chodí na naše stránky přes tuto adresu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
A jak si to vyřeší spořitelna, to je její problém.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Nebylo v zadání, že bychom měli dělat nějakou speciální webovou stránku pro kartu. Naše adresa je mpsv.cz.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Tak, to bylo dnešní Studio Česko a naším hostem byl první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Děkujeme, že jste přišel a někdy příště ve vysílání Rádia Česko opět na slyšenou.

Vladimír ŠIŠKA, první náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Také děkuji, hezký den.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
Pěkný den přeje také Ondřej Černý.

Zdroj: Rádio Česko

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.3.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:28.