Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální práce a vzdělávání » Akreditace » Vyhlášky, rozhodnutí, rozklad a doporučené postupy:

Rozhodnutí o navyšování časové dotace akreditovaného vzdělávacího programu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „ministerstvo“) ruší s platností od 1. března 2012 možnost navýšení časové dotace akreditovaného vzdělávacího programu uvedené na rozhodnutí o udělení akreditace. Rozsah časové dotace uvedený v rozhodnutí ministerstva o akreditaci vzdělávacího programu dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanoven jako neměnný.

K tomuto rozhodnutí přistoupilo ministerstvo na základě zjištění o neúměrném (až několikanásobném) navyšování rozsahu akreditovaných vzdělávacích programů v praxi.

Od 1. března 2012 zavádí MPSV povinnost akreditované vzdělávací instituce uvádět na osvědčení o absolvování vzdělávacího programu časovou dotaci vzdělávacího programu, ve které byl vzdělávací program akreditován.

Akreditovaný vzdělávací program nemůže být realizován v rozsahu nižším ani vyšším, než je rozsah uvedený v rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu.

Toto rozhodnutí platí pro smluvní vztahy uzavřené po 1. březnu 2012. Veřejné zakázky, které se začaly realizovat před datem 1. březen 2012, nebudou Rozhodnutím o navyšování časové dotace akreditovaného vzdělávacího programu ze dne 29. února 2012 dotčeny.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 29.2.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:02.