Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Únor:

Jaromír Drábek: Rozhovor - Valorizace důchodů a vyplácení sociálních dávek (Rádio Impuls)

Václav MORAVEC, moderátor:
Hezký dobrý večer vám všem. O zmrazení důchodů nemůže být ani řeč, varují vládu opoziční sociální demokraté. Kvůli úsporám ve státním rozpočtu uvažuje ministerstvo financí, že by se v příštím roce nevalorizovaly důchody. Tady jsou slova předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky, jak je v pondělí zaznamenalo Rádio Impuls:

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/:
V době, kdy se schvalovaly zákony o zvýšení DPH, tak jak ministr financí Kalousek, tak premiér Nečas slibovali, že důchodcům budou kompenzovat dopady takzvané důchodové reformy a vládních reforem v podobě valorizace důchodů.

Václav MORAVEC, moderátor:
I těmito slovy reagoval šéf nejsilnější opoziční strany, tedy ČSSD, Bohuslav Sobotka na zprávy, že Kalouskovo ministerstvo financí kvůli růstu nákladů na penze uvažuje o tom, že škrtne valorizaci důchodů v roce 2013. Pro úplnost, valorizace penzí loni přišly českou státní pokladnu na 12,5 miliardy korun. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Pěkný středeční večer.

Václav MORAVEC, moderátor:
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky vám, našim posluchačů. Otázky jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMS zpráv na číslo 774999888, máte-li ještě jakoukoliv otázku pro ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, stačí, když ji pošlete k nám sem do rádia Impuls. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMS zpráv 77499888. Pane ministře, ministerstvo financí začíná počítat výdaje státní pokladny pro příští rok, jak velké starosti vám dělá možná úvaha ministerstva financí, že by se v příštím roce nemusely valorizovat penze?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak ta úvaha, o které se spekuluje v médiích, ta mi samozřejmě dělá velké starosti, protože valorizace důchodů je jednou z těch základních položek v rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a zároveň také je to způsob, jak udržovat nebo zvyšovat příjmový standard důchodců. Já jenom připomenu, že u nás máme poměrně velmi vstřícný valorizační mechanismus, kdy ze zákona se penze valorizují o celou inflaci plus ještě třetinu růstu mezd. Když se podíváme do řady okolních zemí, tak třeba v Německu už několik let valorizují důchody o menší částku, než je inflace. Podobným způsobem je to v řadě dalších zemí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Uvažujete o tom, že by se změnil zákonný mechanismus pro valorizaci penzí, že by se upravil ten vzoreček a mohl být méně štědrý? Jasná odpověď.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Na ministerstvu práce a sociálních věcí žádné takové přípravy ani propočty neprobíhají, my jsme navrhli tu zákonnou úpravu, kde bylo zákonem stvrzeno, že valorizace probíhá jasným vzorcem, že vláda nemá možnost do toho vzorce zasáhnout, to znamená, pokud někdo uvažuje o změně, tak ta změna by musela být provedena zákonem.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale tady se ptám, jestli vy uvažujete o tom jako ministerstvo práce a sociálních věcí pod tlakem ministerstva financí, že by se zákon měnil? Jasná odpověď.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak my pod žádným tlakem nejsme a žádnou takovou změnu nepřipravujeme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nepřipravujete, že by se měnil vzoreček, že by popřípadě byly dokonce zmrazeny penze, respektive jejich valorizace?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Na ministerstvu práce a sociálních věcí žádnou takovou změnu nepřipravujeme, dokonce o ní ani nediskutujeme. Co připravuje, respektive o čem uvažuje, co analyzuje ministerstvo financí v rámci úvah o dlouhodobém vývoji rozpočtů na roky 2013, 2014, 2015, to je samozřejmě úvaha, která se nejspíš asi na ministerstvu financí vede, nicméně ani vzájemně mezi resorty k žádné takové diskusi zatím nedošlo.

Václav MORAVEC, moderátor:
Řekl byste tady zcela jasně jen přes vaši mrtvolu? Zmražení valorizačního vzorce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak to se říká skutečně velmi obtížně, protože i při schvalování střednědobého výhledu na další roky je naprosto jasné, že ten rozpočet v roce 2013, 2014 bude velmi napjatý a já samozřejmě budu usilovat o to, aby při tvorbě rozpočtu na další roky, tak aby byly respektovány sociální potřeby sociálního státu, tedy tak, abychom naše občany ve všech těch sektorech, nejenom v důchodech, v sociálních dávkách, ale i v podpoře zaměstnanosti a tak dále, tak abychom tu podporu maximálně udrželi. Ale tak, jak tomu bylo poslední dva roky, prostě stát má jenom omezené množství prostředků a vždycky musí vážit, kam těch peněz dá více a kam těch peněz dá míň.

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, pane ministře, ale stát také vybírá čím dál víc peněz na daních a tím byla odůvodňována i úvaha vlády, která, její první krok vstoupil letos v platnost, k 1. lednu letošního roku, tedy zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny z dosavadních 10 na 14 procent. Sociální demokraté už teď říkají, že by i v příštím roce mělo dojít k valorizaci důchodů a to i kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny z těch letošních 14 na 17,5 procenta v roce příštím. Tady jsou slova šéfa sociálních demokratů Bohuslav Sobotky:

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/:
Chci také připomenout, že v době, kdy se schvalovaly zákony o zvýšení DPH, tak jak ministr financí Kalousek, tak premiér Nečas slibovali, že důchodcům budou kompenzovat dopady takzvané důchodové reformy a vládních reforem v podobě valorizace důchodů. Vystupoval ministr Drábek a zapřísahal se, že samozřejmě vláda počítá s tím, že bude kompenzovat dopady reforem formou valorizace důchodů. Je tedy mimořádně sprosté, pokud na ministerstvu financí byť i subalterní úředník vůbec uvažuje o něčem takovém, jako je vypuštění povinnosti valorizovat důchody každý rok, jestliže dojde k nárůstu cen a jestliže dojde k nárůstu průměrných mezd.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zaznamenalo v pondělí Rádio Impuls slova předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky. Považoval by ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který je dnes hostem Rádia Impuls, za nesplněný slib v souvislosti s tím růstem daně z přidané hodnoty v příštím roce u základních potravin o další 3,5 procenta, pokud by se právě sahalo na důchody?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak ono je potřeba vždycky se podívat dozadu tak, jak to v těch minulých vteřinách proběhlo a já nejdřív musím říct, že ten vliv na zvýšení cenové hladiny, způsobený změnou dolní sazby daně z přidané hodnoty, že se potvrdilo, že skutečně byl v rámci jednoho procenta zvýšení ceny. Jenom připomenu, že my před několika měsíci jsme na základě analýz ministerstva odhadovali, že to zvýšení z důvodu změny sazby DPH bude někde mezi 0,9 a 1,2 procenta.

Václav MORAVEC, moderátor:
Teď mi, prosím pěkně, vysvětlete, jak to počítáte, pane ministře, protože k navýšení cen potravin kvůli růstu DPH došlo už koncem loňského roku, to znamená, ono bylo krásně rozvrženo podle statistiků do čtyř měsíců. To by mě zajímalo, kde jste vzal to jedno procento?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Z údajů Českého statistického úřadu. Tady musím se opírat o oficiální výstupy Českého statistického úřadu, kde tím výstupem jednoznačně bylo, že dopady zvýšení dolní sazby DPH se projevily na cenové hladině růstem cen o jedno procento. Prosím…

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale teď mluvíte o lednových číslech?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Mluvím o číslech za několik posledních měsíců, kde Český statistický úřad při komentáři výsledků za leden, jednoznačně v tom sdělení bylo napsáno, že růst cenové hladiny způsobený navýšením dolní sazby DPH byl ve výši jednoho procenta.

Václav MORAVEC, moderátor:
A to očekáváte, že k tomu dojde i 1. ledna příštího roku, kdy se bude zvyšovat zase o 3,5 procenta DPH?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
A na druhou stranu se bude snižovat podle zákona horní sazba DPH o 1,5 procenta, takže ten dopad bude v podstatě nulový.

Václav MORAVEC, moderátor:
Počkejte, ale ty potraviny jsou klíčové. Opravdu věříte, že dopad bude nulový, že se na ty spotřební věci, že se budou snižovat ceny?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, naprosto jednoznačně ten propočet říká, že při růstu dolní sazby ze 14 na 17,5 procenta a poklesu horní sazby z 19 na 17,35 procenta, takže ten dopad do inflace bude nulový, dokonce bude mírně záporný, ale v desetince nebo dvou desetinách procenta v míře inflace. Ale ten dopad rozhodně nebude směrem ke zvyšování cen.

Václav MORAVEC, moderátor:
On důchodový systém v České republice loni skončil v dluzích 40 miliard. Když se na to podíváme, zkrátka na sociálním pojištění se vybralo méně, respektive je tam 40miliardový rozdíl mezi výběrem sociálního pojištění a výplatami penzí. Jak velký dluh očekáváte na tom důchodovém účtu v roce letošním?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak v letošním roce samozřejmě to číslo přesně neumíme v tuto chvíli říct, je polovina února a uvidíme, jak se bude vyvíjet míra nezaměstnanosti, protože to je ten rozhodující faktor a jak se také budou vyvíjet mzdy, protože podle toho bude výběr sociálního pojištění. Nicméně v tuto chvíli naše analýzy říkají, že ten schodek v letošním roce by měl být někde kolem 45 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor:
45 miliard bude schodek důchodového účtu letos?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
V tuto chvíli to předpokládáme. Ale tak, jak říkám, jsme v únoru a bude záležet na vývoji ekonomiky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Očekáváte, že by právě mohl být ten schodek na důchodovém účtu výrazně vyšší v roce 2013, jak zatím odhaduje ministerstvo financí? Protože v těch odhadech ministerstva financí je, že důvodem vyššího schodku penzijního účtu by mohly být odchody silných poválečných ročníků do penze, rostoucí nezaměstnanost a větší počet předčasných důchodů.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak naše analýzy zatím neukazují, že by z roku 2012 na rok 2013 mělo dojít k nějakému dalšímu skokovému navýšení deficitu takzvaného důchodového účtu, protože on je to takzvaný důchodový účet, nicméně v každém případě ten deficitů důchodového účtu se nebude snižovat, to znamená, že bychom se dostávali z těch 45 miliard v letošním roce na nižší číslo v roce 2013, to v žádném případě ne. Nicméně…

Václav MORAVEC, moderátor:
Očekáváte spíše jeho stagnaci, že by to rok co rok bylo 45 miliard?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Předpokládám, že by v roce 2013 ten deficit důchodového účtu neměl překročit 50 miliard korun. Ale to je předpoklad z února 2012, to je skutečně v tuto chvíli do určité míry věštění z křišťálové koule, protože můžeme dělat nějaké predikce, ale tak, jak víme, česká ekonomika je velmi otevřená, velmi záleží na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika v Německu, v ostatních zemích Evropy. To znamená, v tuto chvíli říkat nějaká čísla na rok 2013 a stát si za nimi, to by bylo nezodpovědné.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vás navíc čeká zítra klíčové jednání tripartity, kde se bude probírat nový institut v souvislosti s českým důchodovým systémem a to takzvané předdůchody. Co udělají předdůchody, pokud vám projdou na tripartitě ve vládě, s důchodovým účtem?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak na důchodový účet by předdůchody neměly mít žádný zásadní vliv. Tím chci říci, že by to neměl být vliv, který by se pohyboval někde v miliardách korun. Protože ta možnost, že někdo bude moci čerpat předdůchod, tak vlastně bude pozitivní v tom, že ten člověk bude mít naspořenou určitou částku od zaměstnavatele a bude na tom lépe, než kdyby musel odejít do předčasného důchodu. Ale na druhou stranu to, že nebude muset odejít do předčasného důchodu, tak vlastně bude i pomáhat tomu důchodovému účtu. Zase na druhou stranu ale pokud v té době nebude pracovat, protože už má nějaké příjmy z předdůchodu, no tak nebude odvádět sociální pojištění. Ale ty vlivy, když to tedy shrnu do jednoduché věty, tak ty vlivy by se měly v podstatě vzájemně vyrovnat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Počítáte s tím, že vám zítra na tripartitě institut předdůchodu projde?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak co se týká…

Václav MORAVEC, moderátor:
Protože zaměstnavatelé mají výhrady, že jste příliš štědrý v rámci předdůchodů jako takových.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak co se týká toho vlastního záměru, toho hlavního cíle zavést tento systém předdůchodů, tak tam se s oběma stranami sociálního dialogu shodujeme, jak se stranou zaměstnavatelů, ta se stranou odborů. Nicméně jsou tam rozdílné názory na přesné uspořádání toho schématu, zda to má být pro všechny nebo jenom pro vybrané profese, jaké mají být ty jednotlivé parametry. Ale to jsou všecko věci, které jsou k jednání, to jednání zítra nebude ani první, ani poslední a já předpokládám, že ale v tomto tématu budeme velmi rychle postupovat dál.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinak řečeno, vy nepočítáte s tím, že by zítra tripartita řekla jasné slovo k předdůchodům? Počítáte s tím, že se návrh předdůchodů bude dál upravovat?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já doufám, že řekne jasné slovo, nicméně i po tom jasném slovu, pokud se shodneme v těch základních parametrech, no tak nás čeká ještě hodně práce na tvorbě paragrafů, které přesně vymezí ten systém předdůchodů a i tam budou určitě dál pracovat experti, kteří už nějakou dobu pracují na úrovni expertního týmu. To není jenom jednou za dva měsíce setkání tripartity na té vrcholové úrovni.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdy byste chtěl, aby ty předdůchody začaly platit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak původní termín, o kterém jsme diskutovali se sociálními partnery, tak byl 1. ledna 2013.

Václav MORAVEC, moderátor:
To se nestihne.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
To se nemusí stihnout, nicméně…

Václav MORAVEC, moderátor:
To se nestihne, proč říkáte nemusí, když víte, že se to nestihne?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já o tom nejsem stále ještě přesvědčen, protože do konce roku zbývá ještě více než 10 měsíců a ten systém totiž jde jednoduše naroubovat na systém penzijního připojištění. To znamená, to není nějaká zásadní nová záležitost, tak jako jsme dělali důchodovou reformu, zavedení nového způsobu spoření. To je jenom úprava parametrů v tom systému penzijního připojištění, vymezení nějakých základních podmínek pro to čerpání. To znamená, já si nemyslím, že by to měla být legislativně nějak velmi obtížná záležitost. A protože může dojít k tomu, že se shodneme se všemi stranami sociálního dialogu nebo sociální komunikace, tak si myslím, že nakonec by bylo možné dosáhnout i toho, že třeba i opozice výjimečně podpoří něco, na čem se dohodla tripartita a co bude provedeno teda formou legislativního návrhu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Připomínám, že hostem u mikrofonu rádia Impuls je dnes ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Zdává se vám o novém počítačovém systému na výplatu sociálních dávek?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak musím říct, že já mám jednu takovou vlastnost, že když se mi něco v noci zdá, tak to obvykle zapomenu do té doby, než se probudím. Jenom někdy se mi stává, že si pamatuji, co se mi zdálo. Takže pokud se pamatuji, tak se mi o počítačovém systému nezdálo.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinak řečeno, raději jste to zapomněl, pokud by se vám o tom zdálo?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
I to se mohlo stát.

Václav MORAVEC, moderátor:
Myslíte, protože jasně jste řekl, že do března chcete, aby ten počítačový systém na výplatu sociálních dávek, jen pro úplnost, výplaty sociálních dávek přešly z obecních a městských úřadů na úřady práce, že bude komfortnější v březnu? V jaké fázi nápravy toho počítačového systému jste v současnosti k 22. únoru?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak my jsme prošli skutečně tou fází nasazování, kdy jsme měli technické problémy s tím, aby ten systém fungoval řádně tak, jak má fungovat v těch prvních dnech.

Václav MORAVEC, moderátor:
Otázka zněla, v jaké fázi.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Já to musím vzít přes těch šest týdnů.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, nebudete to brát od Adama, protože to už jste mnohokrát vysvětloval?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Přes všechny ty těžkosti jsme v lednu vyplatili všechny dávky, na které byl nárok, v únoru pokračujeme ve výplatě především příspěvku na mobilitu a vzniklých nároků podpory v nezaměstnanosti, o které bylo požádáno v lednu. V tuto chvíli já považuji ten stav směrem ke klientovi za stabilizovaný. Dodržujeme zákonné lhůty, jak příspěvek na mobilitu, tak podpory v nezaměstnanosti jsou z naprosté většiny z těch únorových dávek vyplaceny a já nevidím žádný důvod, proč zpochybňovat funkčnost toho systému. Jiná věc je uživatelský komfort, to je…

Václav MORAVEC, moderátor:
A víte, jak zněla otázka? Teď jsem se ptal, jak daleko jste s úpravami uživatelského komfortu systému výplaty sociálních dávek.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Co se týká uživatelského komfortu, tak vy víte, že velmi intenzivně diskutujeme s našimi odborovými organizacemi a dali jsme si jednotlivé milníky a ty plníme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Plníte? Takže už považujete problémy s počítačovým systémem na výplatu sociálních dávek za vyřešené, chápu to správně?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak počkejte, my jsme řekli, že v únoru se bude stabilizovat funkčnost toho systému a že v březnu budeme intenzivně pracovat na uživatelském komfortu. Pokud už nyní se velmi intenzivně pracuje na uživatelském komfortu, tak se i dá říct, že jsme v předstihu, ale já to nechci přeceňovat, prostě ten systém navenek je funkční, vyplácí dávky tak, jak má a my se teď snažíme o to, aby se ten systém co nejvíce zlepšil, co se týká té klientské přívětivosti, to znamená pro ty lidi, kteří na tom systému pracují.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jednoznačná odpověď na otázku, zda může zkolabovat, byste tedy řekl jasné ne?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Naprosto jednoznačně, protože v tuto chvíli, kdy všechny typy dávek jsou vypláceny tak, že například z únorových dávek máme vyplacenu naprostou většinu, no tak já nevidím důvod, proč by ten systém měl dostát nějakému takovému stavu, který by se dal označit za kolaps. Nestalo se to ani v lednu, nestalo se to ani v první polovině února. V lednu ti, kteří útočili na ten systém, tak říkali, že v lednu se to nestane, protože něco a že se to stane v únoru. No tak teď zase můžeme slyšet, že se to nestane v únoru, že se to stane až v březnu. Ne, ten systém není důvod, aby kolaboval.

Václav MORAVEC, moderátor:
Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Jan Rovenský před deseti dny k novému systému výplat sociálních dávek poznamenal:

Jan ROVENSKÝ, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací:
Ani dnešního dne nás zástupci ministerstva a generálního ředitelství nepřesvědčili o tom, že tento nový systém může být v krátké době funkční. Chtěli bychom tomu věřit, ale nebyli jsme o tom přesvědčeni. Čili ten systém tak, jak funguje v současné době, jak se nám to ověřilo v lednu, tak funguje pouze za těch mimořádných situací, za toho mimořádného vypětí těch zaměstnanců, za jakou cenu to bylo v tom lednu vyplaceno a provedeno. A my nechceme, aby se tato situace opakovala v následujících měsících.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zaznamenalo před deseti dny Rádio Impuls slova předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací Jana Rovenského. Odboráři chtěli v rámci té společné komise, o níž mluvil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který je dnes hostem Rádia Impuls, aby úředníci nejpozději do konce března mohli pracovat za běžných podmínek. Když tedy říkáte, že systém už je nebo podnikáte kroky společně s odbory, aby systém byl uživatelsky komfortnější, konec března tedy splníte jako datum a když říkáte, že jste v mírném předstihu?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, já předpokládám, že ano a já k tomu ale musím dodat to jedno číslo. Samozřejmě, že to nasazení nového systému si vyžádalo zvýšené a velmi zvýšené úsilí pracovníků úřadu práce i ministerstva, ale ta ušetřená miliarda ročně na provozu za to stojí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Lidovci se obrátili ať už na antimonopolní úřad, stejně tak na Úřad pro ochranu osobních údajů a to kvůli onomu systému. Očekáváte, že některý z úřadů může dát té lidovecké stížnosti, kterou podal místopředseda strany Jan Bartošek, za pravdu? Že buď antimonopolní úřad může zrušit ten systém a říct, udělejte nové výběrové řízení a nevyužívejte smlouvy, která byla uzavřena někdejším ministrem vnitra Ivanem Langerem a nebo že Úřad pro ochranu osobních údajů může říct, že ta data lidí jsou v ohrožení?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak to jsou dvě rozdílné věci a pojďme je vzít postupně, možná je jednodušší začít tou druhou záležitostí. Co se týká ochrany osobních údajů, tak tam jsou dodržovány veškeré standardy, my na to máme i různá osvědčení a certifikáty a já si myslím, že to je záležitost, kterou Úřad pro ochranu osobních údajů prověří a já …

Václav MORAVEC, moderátor:
Myslíte si, že vám dá za pravdu?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem přesvědčen o tom, že neshledá žádné významné pochybení. Samozřejmě vždycky je možné, aby se vyskytla nějaká jednotlivá chyba, ale že žádné významné pochybení v tomto směru neshledá. Co se týká Úřadu pro ochranu…

Václav MORAVEC, moderátor:
Antimonopolního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ano.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak tam já nemám úplně dostatek relevantních informací, abych byl schopen se k tomu vyjádřit, protože pokud to řízení ze strany Antimonopolního úřadu bude vedeno, tak bude vedeno s ministerstvem vnitra, protože ministerstvo vnitra je to, které je smluvní stranou v tom vztahu. Nicméně i tam jsem hluboce přesvědčen o tom, že ten základní postup ministerstva vnitra byl správný. Už v roce 2008 se rozhodlo o sjednocování technologické platformy v jednotlivých resortech, my se teď například dostáváme k tomu, že by měly začít fungovat základní registry. Já si neumím představit situaci, kdy by každý z těch registrů a na to navázané systémy v jednotlivých resortech fungoval na jiné technologické platformě. Já si myslím, že to rozhodnutí bylo správné. Naše ministerstvo se k této rámcové dohodě připojilo už před čtyřmi lety, kdy já jsem ještě ani zdaleka nebyl ve funkci, dokonce ani v politice, my jsme to usnesení vlády respektovali a ministerstvo vnitra uzavřelo prováděcí smlouvu na ty jednotlivé systémy. Zda tam došlo k nějaké jednotlivé chybě, to já samozřejmě nemohu posoudit, to posoudí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale myslím si, že všeobecně ten postup prostě byl správný.

Václav MORAVEC, moderátor:
Konstatuje ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls, těším se příště na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Děkuji za pozvání, pěkný večer.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takové byly dnešní Impulsy. Přepis nejen tohoto rozhovoru najdete stejně jako videozáznam na našich internetových stránkách, jen pro úplnost www.impuls.cz. Hostem čtvrtečních Impulsů bude předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Zdroj: Rádio Impuls

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.2.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 12:50.