Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie:

Obsah položky Program Transition Facility:

Program Transition Facility

Pokračováním podpory, kterou Česká republika čerpala v předstupním období zejména z programu Phare, se stal program Transition Facility (Přechodový nástroj). Celková alokace finančních prostředků pro Českou republiku v období 2004 - 2006 (programovací fáze) činila 35,1 mil. EUR. Čerpat prostředky bylo možné až do roku 2009.

Obecná procedurální a finanční pravidla pro tento program stanovilo Memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí a vládou ČR o zavedení Transition Facility.

Kompetence a odpovědnosti jednotlivých institucí byly vymezeny v Memorandech o porozumění o rozdělení pravomocí a odpovědností v řízení a implementaci programů Phare a Transition Facility. Tyto dokumenty byly podepsány zvlášť pro každý sektor zástupci Centra pro zahraniční pomoc, jakožto koordinačního orgánu, Centrální finanční a kontraktační jednotky, jako implementační agentury a nominovaným vedoucím úředníkem programu (SPO - Senior Programme Officer) pro každý sektor.

Program Transition Facility pro ČR jako příjemce pomoci skončil 15. prosince 2009.

Bližší informace o projektech, které v rámci programu Transition Facility proběhly, poskytne ing. Zukalová, e-mail: jitka.zukalova@mpsv.cz, tel.: 221 922 118.

Další informace naleznete na stránkách mfcr.cz

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 20.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 09:00.