Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Únor:

Češi si loni nechali vystavit více neschopenek, klesl ale počet prostonaných dnů (MediaFax)

"Celkem loni Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 1,3 milionu ukončených pracovních neschopností, oproti roku 2010 toto číslo narostlo o čtyři tisíce případů. Nejvíce případů pracovních neschopností zaznamenala Praha s počtem 168 tisíc případů a Moravskoslezský kraj s počtem 156 tisíc případů," uvedla za správu Jana Buraňová. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu neschopnosti byla 55,92 dne ve Zlínském kraji, naopak nejkratší zůstává v Praze, a to ve výši 35,67 dne.

Daleko výraznější je ovšem pokles počtu prostonaných dní, v roce 2011 jich bylo o dva miliony méně než v roce 2010. Celkem počet prostonaných dní vloni dosáhl na cifru 59,9 milionu dní. Největší meziroční pokles zaznamenal Jihomoravský kraj, kde počet prostonaných dnů klesl téměř o 401 tisíc dnů. Průměrná doba trvání jednoho případu neschopnosti se rovněž zkrátila. V roce 2011 činila 44,79 dne, tedy o 1,74 dne méně než v roce 2010, kdy činila 46,53 dne.

Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu neschopnosti - 55,92 dne - byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší zůstává v Praze: 35,67 dne. Průměrná doba trvání neschopenky se mírně lišila i podle pohlaví nemocných. U žen trvala 46,04 dne a u mužů 43,47 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné neschopenky u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (58,96 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (80,64 dne). Osoby ve věkové skupině do 20 let byly nemocné nejkratší dobu - ženy 21,89 dne a muži 16 dní. Nejčastějším důvodem pro nástup na nemocenskou byly choroby dýchací soustavy, zároveň však mají nejkratší průběh. ČSSZ evidovala kvůli onemocněním dýchací soustavy celkem 475 tisíc ukončených případů pracovní neschopnosti a 7,7 milionu prostonaných dnů.

Průměrně trvala jedna pracovní neschopnost v roce 2011 zapříčiněná touto diagnózou 16,30 dne. Mezi další časté důvody vystavení neschopenky patřily v roce 2011 nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza byla příčinou 246 tisíc případů neschopnosti (z toho nemoci páteře 165 991 případů) a 17 milionů prostonaných dnů. Průměrná doba trvání jedné neschopnosti u této diagnózy byla 69,13 dne a celkový průměr tak výrazně přesáhla o 24 dnů.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 10.2.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:08.