Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

2011/23837-31 Zřízení právnické osoby – ochrana před diskriminací

Dotaz:

(ze dne 20. 3. 2011)

Vážení,
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení následující informace:

  • zřídila ČR, či Ministerstvo práce a sociálních věcí právnickou osobu dle ustanovení § 11 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)?
  • pokud nezřídila ČR výše uvedenou právnickou osobu, zda přispívá ze státního rozpočtu na chod právnických osob, které se zabývají diskriminací?

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď ředitel personálního odboru:

Vážená paní,
v souvislosti s Vaším dotazem, zda ČR nebo MPSV zřídilo právnickou osobu dle ustanovení § 11 zákona č. 198/2009 Sb., Vám sdělujeme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomuto účelu žádnou zvláštní právnickou osobu nezřídilo.

Ke druhé části Vašeho dotazu, zda přispívá MPSV ze státního rozpočtu na chod právnických osob, které se zabývají diskriminací, Vám sdělujeme, že MPSV poskytuje dotace organizacím, které zajišťují základní činnosti sociálních služeb, mezi nimiž je vždy povinně základní sociální poradenství. Tím by měly být pokryty i situace případné diskriminace.

Zároveň Vás informujeme, že podle § 1 odst. 5 zákona č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv, jsou otázky práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací v působnosti Veřejného ochránce práv.

S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:12.