Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

2011/14238-71 Jmenný seznam osob, které se podílejí na přípravě penzijní reformy

Dotaz:

(ze dne 16. 2. 2011)

Žádost o jmenný seznam všech osob, které se podílejí na přípravě tzv. penzijní reformy, včetně externistů, v podobě:

  1. jméno, příjmení
  2. profese (horník, ekonom, lékař, voják apod.)
  3. forma spolupráce (poradce, lobby, zaměstnanec ministerstva, politik apod.)

Odpověď ředitele odboru sociálního pojištění:

Vážený pane,
obdržel jsem Vaše podání, ve kterém požadujete jmenný seznam osob, které se podílejí na přípravě důchodové reformy. K této věci uvádím následující stanovisko:

Práce na přípravě důchodové reformy jsou velmi intenzivní a podílí se na ní nejen řada pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, ale i experti dalších relevantních institucí.

S ohledem na ustanovení zákona č. 525/2004 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám Ministerstvo práce a sociálních věcí nemůže poskytnout jmenný seznam, který požaduteje.

Doufám, že přijmete mé vysvětlení s pochopením.
S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:36.