Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Únor:

Jaromír Drábek: Rozhovor - Systém výplaty sociálních dávek, Ozvěny dne (Radiožurnál)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ministr práce a sociálních věcí nehodlá opouštět funkci kvůli komplikacím, které provázejí nový systém výplaty sociálních dávek. Od ledna převzaly veškerou agendu úřady práce. Zaměstnanci ji ale nestíhali hlavně kvůli kolabujícímu softwaru. Opoziční sociální demokracie tvrdí, že jeho výměna nebyla nutná a že pouze umožní vydělat některým firmám přímo napojeným na lidi blízké Jaromíru Drábkovi. Ten se dnes nechal slyšet, že za konkrétní chyby rozhodně bude někdo pykat. Někdo na manažerských pozicích. Ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka jsem se odpoledne zeptala na podrobnosti.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já bych chtěl nejdříve říct, že všechny dávky, které byly nárokovány v lednu, tak byly vyplaceny. Samozřejmě, že při náběhu toho systému, tak jak to bývá u náběrů tak složitého systému, se projevila řada vad a nedostatků. My je v tuto chvíli analyzujeme. A já jsem dnes jednoznačně řekl, že z té prvotní analýzy, kterou já mám k dispozici, tak je jasné, že došlo k manažerským pochybením jak na úrovni zaměstnanců ministerstva, tak na úrovni zaměstnanců úřadů práce a že jakmile budu mít tu analýzu dopracovanou, takže z toho vyvodím konkrétní důsledky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Mělo být jít o manažerské funkce, může se to dotknout třeba i postu vašich náměstků.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Já to v tuto chvíli nebudu v žádném případě specifikovat, protože tak, jak jsem řekl, na té analýze se pracuje a já do několika dnů, nejpozději do týdne oznámím ta konkrétní opatření.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
I když, pane ministře, říkáte, že se dá při tak náročném nájezdu na nový systém předpokládat, že dojde k nějakým komplikacím, podle vás ten přechod nebyl zvládnutý natolik, že budou muset padat hlavy na manažerských funkcích.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak ta úloha byla skutečně velmi náročná, my jsme těmi organizačními změnami a tím sjednocením systémů ušetřili v provozních výdajích více než miliardu korun z roku na rok, to si myslím, že je velmi podstatná částka. Ten přechod prostě byl velmi náročný, to ale neznamená, že se tam neobjevila jednotlivá konkrétní pochybení, která nenarušila ten celkový výsledek, ale znamenala ztížení podmínek a nutnost zvýšení úsilí těch lidí, kteří na výplatě dávek pracovali, za to jim patří dík a samozřejmě ta jednotlivá pochybení je potřeba vyhodnotit a vyvodit z toho důsledky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Konkrétně pochybení jaká?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Konkrétně se ptám na to, zda ty jednotlivé chyby, které se projevily v ostrém provozu systému, tak zda bylo či nebylo možné je odhalit před tím v tom zkušebním provozu, samozřejmě že některé chyby není možné odhalit ve zkušebním provozu, protože ten se týká několika málo lidí, kteří testují ten systém a potom, když se ten systém nasadí na tisíc uživatelů pracovníků úřadů práce, tak řada chyb se může objevit až při tom ostrém provozu, nicméně podle mého názoru, a to si chci nejdříve zjistit stoprocentně, některé chyby bylo možné odhalit dříve, v některých případech došlo k nesprávnému zadání vůči dodavatelům a také došlo k chybám na straně dodavatelů a i od dodavatelů my budeme chtít příslušná plnění podle smlouvy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já v tuto chvíli zdravím po telefonu členku předsednictva poslaneckého klubu ODS Lenku Kohoutovou. Dobrý den.

Lenka KOHOUTOVÁ, členka předsednictva poslaneckého klubu ODS:
Dobré odpoledne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Paní poslankyně, tak jsme společně poslouchali, že ministr Drábek chce vyvodit důsledky z chyb, které se udály při zavádění nového systému výplatu sociálních dávek, stačí vám toto ujištění.

Lenka KOHOUTOVÁ, členka předsednictva poslaneckého klubu ODS:
Tak samozřejmě, že je dobré, že se bude celá ta situace řešit, nicméně já bych chtěla říct, že v sociální reformě a proto to je reforma, jde o přelomové systémové změny. A je jich tolik, že já si za posledních 10 let nepamatuji nic podobného. Je zapotřebí říci, že asi tady nějaké porodní bolesti vždycky by nastaly, ale v současné době jsou velké, proto my jsme od počátku upozorňovali na to, že nesmí například dojít k výpadku dávek, že jedno musí navazovat na druhé, že ta provázanost systému prostě tady musí fungovat od prvopočátku a byli jsme ubezpečováni, že tomu tak bude, že ten systém se zhruba od října zkouší a že nedojde k výpadku dávek. My jsme čekali do 31. ledna, jestli budou vyplaceny všechny dávky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Údajně jsou, jak říká pan ministr.

Lenka KOHOUTOVÁ, členka předsednictva poslaneckého klubu ODS:
Já mám trošku jiné informace. Ne, že by nebyly vyplaceny ve velkém, nicméně poslední dávky šly ještě včera, to znamená, že lidi v rukou někteří nemají. Vím, že nebyly vyplaceny například všechny mobility a podobně. A také vím, že na některých úřadech práce skutečně potvrdili, že k 31. 1. nebyly vyplaceny všechny dávky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, máte takové informace, když říkáte, že už mají dávky všechny své příjemce, že už je našli.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že to byl typický příklad toho, že někdo si dostatečně nenastudoval nebo nepodíval se, jak to je s výplatou dávek, protože například zmíněné dávky na mobilitu se začnou vyplácet v únoru, až v únoru, tak to zákon stanoví.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Paní poslankyně Kohoutová, když slyšíte argumenty ministra Drábka, není celá ta reakce nejen koaličních partnerů, ale i opozice přehnaná, nebo co vlastně teď žádáte po ministru práce a sociálních věcí?

Lenka KOHOUTOVÁ, členka předsednictva poslaneckého klubu ODS:
Aby se toto neopakovalo. My právě proto chceme svolat K9 a chceme ubezpečení, že v dalším měsíci nedojde k podobnému stavu jako v lednu, to znamená, že všichni, kteří mají mít peníze nějaké v rámci systému hmotné nouze a dalších, tak je mají dostat v únoru, tak je v ruce budou skutečně v únoru mít. Chceme přesvědčivý argumenty o tom, že software, který nyní je nově zaváděn, tak je plně funkční. A třeba taky ale chceme rozkrýt všechny dodavatele a subdodavatele softwaru karet, ze softwaru karet sociálních systémů a dalších aktivit, které jsou spojeny například se sociální reformou. Stejně tak se chceme ubezpečit například o tom, že zaměstnanci, kteří se vyjádřili v médiích a ukázali na problém, že přijdou o práci, protože dnes nám píše mnoho zaměstnanců, že jim je strany z úřadu práce, že jsou pod hrozbou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To je poměrně dost požadavků. Pane ministře, ten hlavní, aby se neopakoval chaos, aby bylo zabezpečeno, že dávky doputují k lidem v únoru, jestliže v únoru k nim mají doputovat, že rozkryjete subdodavatele a veškeré vazby na firmy, které dodávají právě ten nový software.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak co se týká výplaty dávek v únoru, tak ta únorová výplata bude provedena opět v souladu se zákonem, takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Bude to podobný chaos nebo nebude.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
... problém v tom. Já nemohu připustit slovo chaos, bylo to velmi náročné, nicméně všechny dávky, které měly být vyplaceny, tak byly vyplaceny, stejně tak to bude i v únoru. Co se týká jednotlivých výběrových řízení dodavatelů, subdodavatelů, to jsou informace, které jsou převážně dostupné na webu ministerstva práce a sociálních věcí, pokud k tomu bude chtít koaliční partner nebo jeho zástupci nějaké upřesnění, tak já jsem připraven to upřesnění dát.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Uvádí ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. A mluvila jsem taky s poslankyní za ODS Lenkou Kohoutovou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.2.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:57.