Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

Problémy při vyplácení sociálních dávek (Rádio Impuls)

Václav MORAVEC, moderátor:
Hezký dobrý večer vám všem. Pracovníci z Úřadu práce v nejbližších dnech další školení k novému počítačovému systému na zpracování sociálních dávek nedostanou. Podle generálního ředitele Úřadu práce část úřadu už dokončila vyřizování výplat lednových sociálních dávek. Jejich pracovníci se tak přesouvají do poboček, které teď nestíhají. Nový způsob vyplácení dávek ostře kritizovali odboráři z úřadů. Mluvčí generálního ředitele úřadu práce Jiří Reichl k tomu v tomto týdnu poznamenal:

Jiří REICHL, mluvčí generálního ředitele úřadu práce:
Samozřejmě odborové organizace mají právo protestovat, mají právo upozorňovat na to, co se jim nelíbí, to je jejich zákonné právo a my se k tomu musíme nějak postavit. My si velmi vážíme toho a to je potřeba říct, že kolegové k tomu přistoupili tak, že se snaží zadat ty dávky do toho počítačového systému tak, aby byly v zákonném termínu vyplaceny.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vysvětluje mluvčí generálního ředitele úřadu práce Jiří Reichl. Úřady práce dodneška podle něj vyplatily přibližně 97 procent dávek za skoro 5,5 miliardy korun. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech. Jejich hostem je první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Vítejte v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý večer, pane náměstku.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor:
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky vám našim posluchačům. Vaše otázky jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Ptejte se dál prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky na čísle 774999888, pro úplnost avizovaný ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek ulehl dnes se zápalem plic. Začněme, pane náměstku, v úvodu otázkou téměř dotazníkovou a na výběr budete mít tři z nabízených možností. Zásadní problémy při výplatě sociálních dávek, které se vyskytly na začátku tohoto roku a které sledujeme, jste za A očekával a nejste jimi překvapen, za B neočekával a zaskočily vás a za C žádné problémy nevidíte. Kterou z těch tří nabízených odpovědí byste zvolil?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Kombinaci mezi A a C.

Václav MORAVEC, moderátor:
Proč?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Protože každý nový systém s sebou nese určité úskalí a my jsme zkombinovali několik kroků sociální reformy v jeden termín, tedy věděli jsme, do čeho jdeme. Samozřejmě pokud se týká těch problémů, tak my jsme se zaměřili především na to, aby klienti byli obslouženi v reálném čase tak, jak přicházeli na úřadu, což jsme podle mého názoru zvládli a naši pracovníci i s vypětím všech sil za doprovodu mediální kampaně. A pokud se týká těch potíží, tak samozřejmě nový systém, který zavádíme, tak se, řekněme, usazuje…

Václav MORAVEC, moderátor:
Připouštíte, že pracovníci Úřadu práce, a propos v souvislosti s tím novým systémem byli málo proškoleni, je jasné, že každé zavádění nějakého systému provázejí menší či větší potíže, ale to, že sami úředníci říkají, mohli jsme býti lépe proškoleni, ještě žádají další proškolení, které jak jsme se dnes dozvěděli, nedostanou?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Tak pokud se týká samotného školení, tak my jsme rozdělili systém školení na několik etap. Ta první etapa školení byla školení v samotné legislativě, nových zákonech, které od ledna nabyly účinnosti. Toto školení vlastně proběhlo od okamžiku, řekněme, schválení a podepsání všech příslušných zákonů. Apelovali jsme na naše kolegy, aby si tyto zákony nastudovali. Druhá etapa školení bylo školení před samotným spuštěním aplikací. Je třeba také upozornit, že účinnost zákona byla k 1. 1., to znamená, my jsme nemohli spouštět aplikace před 1. 1. To znamená, šli jsme do ostrého provozu a neměli jsme čas zavřít rolety, sundat úřad na 14 dnů, jak se to mnohdy děje. Takže to školení před samotným spuštěním probíhalo e-learningovou metodou, pomocí videokonferencí a dalších elektronických nástrojů.

Václav MORAVEC, moderátor:
Z toho, jak to vysvětlujete, nepřipouštíte, že generální ředitelství Úřadu práce tu věc podcenilo, že školení mohlo být ještě důslednější, to, na co si stěžují úředníci, nepřipouštíte, že generální ředitelství Úřadu práce pochybilo? Jasná odpověď.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Vždycky můžete říct, že může být líp. To znamená, jak pracovníci generálního ředitelství, tak kolegové na samotných úřadech udělali všechno pro to, abychom v daných termínech tuto agendu zvládli. Musíte si uvědomit, že pracovníci museli pracovat v agendě roku 2011 do posledního dne, do posledního pátku roku 2011 a pak byla pouze sobota a neděle na to, že jsme překlopili do nové agendy. To znamená, je nasnadě, že oni byli ráno v práci, odpoledne se museli školit. My jsme nechtěli zatěžovat lidi dalšími a dalšími víkendy.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinak řečeno, celá věc nebyla podceněna z vašeho pohledu.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Nebyla podceněna, připravovali jsme se na ni více než rok.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale přesto tady jsou ty problémy a jsou zásadní, jak tvrdí zaměstnanci úřadu práce.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Tak problémy ...

Václav MORAVEC, moderátor:
Nebo jsou to jen frustrovaní lidé, chtějí antikonfliktní týmy, to znamená, vy jste mluvil o mediální kampani, opravdu si myslíte, že celé je to příliš zveličené, že ti, kteří si stěžují, jsou jen kverulanti na některých úřadech práce, viz. Litoměřice nebo Ostrava?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Ne ne, my rozhodně nepodceňujeme to, že je velká únava mezi lidmi. To rozhodně nepodceňujeme a snažíme se jim vyhovět, vytvořili jsme systém, řekněme, 24hodinového supportu, to znamená v době pracovní doby je support pro pracovníky, kteří pracují v aplikacích, po době pracovní doby se případně pracuje na těch technických zabezpečeních, jako jsou podpoření linek, aby bylo dostatek, průchodnost linek a tak dále a tak dále. To znamená, toto všechno jsme provedli. A samozřejmě, že lidé jsou unaveni. My jim vycházíme vstříc, děláme opatření, která jsou a to, čeho nám je líto, je, že v době, kdy finišujeme s tím lednem a vyplácíme každý den téměř půl miliardy korun, tak se prostě objevuje tato, řekněme, kampaň, vyprovokovaná třeba i některými z odborových organizací a já neříkám, že jejich požadavky jsou neoprávněné…

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, myslíte, že odboráři záměrně tu situaci zneužili kvůli samotnému systému a jeho napadání? Chápu to správně?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že dělají svou práci stejně, jako dělají ostatní.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale říkáte, že vás mrzí, že té situace zneužili.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Mrzí mě to, osobně mě to mrzí, že v podstatě se tak děje, přičemž my jsme s nimi jednali. Před 14 dny jsme uzavřeli kolektivní smlouvu, to znamená, my jednáme s odborovou organizací. Pokud bychom jednali dál a oni by na těch jednáních, která jsme s nimi vedli v pravidelném režimu, uplatnili své připomínky, tak jsme samozřejmě mohli doplnit ty věci, které jsou, přičemž antikonfliktní týmy fungují na Úřadu práce od počátku ledna. Školení proti vyhoření probíhá na Úřadu práce dva roky zpátky, to znamená, všichni pracovníci stávající na Úřadu práce jsou proškoleni a ti noví, kteří přišli v lednu, jsou zařazeni do toho systému, řekněme, podpory v této oblasti. To znamená, ten systém běží a jednáme s odborovou organizací a tato eskalace problémů v době, kdy máme 97 procent hotovo, mi připadá nadbytečná.

Václav MORAVEC, moderátor:
Opoziční sociální demokraté vyzvali kvůli zmatkům ve vyplácení sociálních dávek ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka k rezignaci. Tady jsou slova šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky:

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/:
My jako sociální demokraté jsme přesvědčeni o tom, že ministr Drábek musí na funkci člena vlády rezignovat. Musí jednoznačně vyvodit svoji osobní odpovědnost za chaos, který v tuto chvíli na úřadech práce panuje, za zbytečnou práci, kterou musí dělat tisíce zaměstnanců za dodatečné finanční prostředky, které budou vypláceny za práci přesčas. Ministr Drábek by měl odstoupit a to okamžitě. Pokud neodstoupí, vyzýváme premiéra Nečase, aby navrhl prezidentu republiky jeho odvolání.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zaznamenalo ve středu Rádio Impuls slova šéfa sociálních demokratů Bohuslava Sobotky. Pokud by měl první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, který je hostem dnešních Impulsů, říci, máte představu jako ministerstvo práce a sociálních věcí, kolik peněz navíc půjde na platy právě zaměstnancům úřadu práce kvůli těm přesčasům? Tedy o kolik se vyplácení v tom prvním měsíci prodraží?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
My máme spočítáno, kolik nás bude stát, kolik nás budou stát náklady v roce 2012, porovnáváme to s náklady roku 2011…

Václav MORAVEC, moderátor:
Kolik vás tedy budou stát?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
A máme spočítáno, že uspoříme přibližně 200 milionů korun i na platech za rok 2012.

Václav MORAVEC, moderátor:
A v tom máte započítány i přesčasy?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
V tom máme zakalkulované i náklady na případné přesčasy v průběhu prvních několika týdnů.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste tedy počítali s tím, že přesčasy budou, že se bude pracovat o sobotách a o nedělích na úřadech práce?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
No já si myslím, že, znovu převeďme si do jiné struktury, jakýkoliv nový projekt, jakákoliv nová věc vždycky vyžaduje v prvních dnech nebo v prvních týdnech nasazení, prostě větší péči, více času.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy s tím jste počítali?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Počítali jsme s tím, ano.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jedna z otázek od posluchačů Impulsů, které přicházejí na telefonní číslo 774999888 pro náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku, který je dnes vaším hostem, tedy hostem posluchačů Rádia Impuls: Proč pánové z ministerstva práce a sociálních věcí neřeknou, že za vyplácení dávek vděčí jen starému softwaru, ten nový totiž stále nefunguje. Všichni to vědí a oni tvrdošíjně nemluví pravdu. V únoru přijde krach sociální podpory a vyplácení.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
To už jsem slyšel v prosinci, že v lednu přijde krach.

Václav MORAVEC, moderátor:
No vidíte ty problémy, které přišly v lednu. Je pravda, že vděčíte za vyplácení těch sociálních dávek jen starému softwaru?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Tak to se dotýkáme oblasti naplánování celého procesu. My máme rozhodnuté dávky v roce 2011. To znamená, jsou rozhodnuté, jsou rozhodnuté v souladu se zákony platnými a účinnými v roce 2011. Tedy žádný nový software do těchto dávek nezasahuje. Nicméně ty dávky mají splatnosti měsíc, dva, tři i čtyři. Tedy nemá smysl je přepočítávat v novém softwaru. To, co je nové, nové je jednotné výplatní místo. Všechny dávky jsou od 2. ledna vypláceny prostřednictvím jednotného informačního místa, což je nová aplikace, kterou používáme a jde právě o sjednocení výplaty dávek, abychom věděli, komu kolik vyplácíme, protože to se po nás také chce, aby stát věděl, komu kolik vyplácí. Tudíž všechny dávky ať už ze starých aplikací nebo z nových aplikací jdou přes novou aplikaci jednotné výplatní místo. Ale nemůžeme zasahovat do již rozhodnutých dávek v roce 2011. To je prostě technicky ani legislativně nemožné. A z nového systému se vyplácí dávky taky od prvních dnů, protože těch dávek je více než desítka. A ty se vyplácí z různých systémů.

Václav MORAVEC, moderátor:
Další otázky, které chodily od posluchačů Rádia Impuls, jaké další, řekněme, problémy nebo potíže mohou přijít v únoru a v březnu? Tedy počítáte s tím, že když dnes generální ředitelství Úřadu práce ohlásilo, že je už vyplaceno 97,5 procenta dávek za skoro 5,5 miliardy korun, znamená to, že ty nejhorší potíže jsou už za vámi a že v únoru a v březnu se podobné potíže opakovat nebudou?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Ano. Musíte si také uvědomit, že v lednu naši lidé museli zapsat nová data do aplikací, to znamená ta data, která se nedají překlopit z těch starých, protože mají prostě jinou strukturu. To, co ten nový systém umí, umí pracovat s jednotlivými daty prostě jiným způsobem, tak abychom byli schopni v podstatě, jak jsem říkal, vědět komu kolik vyplácíme, řekněme, v tom čase, kdy potřebujeme to šetření do toho či onoho člověka udělat. A tedy největší práce je provedena v lednu, máme hotovo 97 procent, mohl bych říct 97,6 dneska nebo v tuto chvíli, protože lidé ještě pracují, a pokud se týká dalších měsíců, tak vlastně ty dávky budou procházet stejným systémem, kterým už prošly, to znamená, budou se opakovat, případně nově šetřit. My budeme samozřejmě na systému pracovat, ale to už se netýká, řekněme, lidí, to se týká spíš analýz nad těmi daty. To znamená vytvářet analýzy tak, abychom mohli řádně dělat sociální práci, podpořit obce v sociální práci, abychom věděli, kde jsou ohniska, řekněme, potíží a mohli řádně pomoci lidem.

Václav MORAVEC, moderátor:
Na začátku dalších měsíců, tedy v únoru a březnu můžete lidem, posluchačům Impulsů jasně garantovat, že žádné fronty, zmatky nebudou a podobně?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Tak já se domnívám, že po těch počátečních prvních dnech, které byly vyvolány i tou, řekněme, kampaní ať už ze strany Národní rady nebo jiných, kde lidé zbytečně šli na úřad v prvních dnech, tak ty fronty se tvořily pouze u některých typů dávek, kde lidé byli zvyklí, že jim obce vyplácely ty dávky na živobytí prostě v hotovosti a, řekněme, tehdy, když si o ně řekli. Jenomže my prostě musíme tu dávku zpracovat, zapsat a poslat dávku elektronickou cestou tak, jak máme naplánováno.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinak řečeno, fronty nebudou.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Předpokládáme, že fronty nebudou.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ministerstvo práce také chystá novinku ve spolupráci s Českou spořitelnou, protože do systému sociálních dávek vstoupí nový způsob vyplácení. Novinku zachytí lidé už v červnu, půjde o sociální kartu nebo-li S-kartu České spořitelny. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek k tomu poznamenává:

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Karta sociálních systémů bude tedy vydávána všem, kteří jsou příjemci takzvaných nepojistných sociálních dávek, to znamená dávek státní sociální podpory, dávek hmotné nouze, dávek pomoci osobám se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Tím se dostane ten způsob výplaty sociálních dávek do mnohem komfortnějšího způsobu vzhledem ke klientům.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zaznamenalo v úterý Rádio Impuls slova ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Karta samotná bude stejně jako první výběr z bankomatu zdarma. Třeba za ztrátu karty však lidé zaplatí 240 korun a pak stokorunu za vygenerování PINu. Tady jsou slova náměstka generálního ředitele České spořitelny Dušana Barana:

Dušan BARAN, náměstek generálního ředitele České spořitelny:
U nadstandardních služeb se bude řídit poplatek stávajícím sazebníkem České spořitelny, to znamená například výběr z bankomatu šest korun nebo výběru z bankomatu jiné banky 40 korun a podobně.

Václav MORAVEC, moderátor:
Dodává generální ředitel České spořitelny Dušan Baran. Jednoduchá otázka na prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku, znamená to, že tu sociální kartu budou mít v červnu, respektive v polovině roku všichni ti, kteří budou pobírat sociální dávky?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne, všichni ne. Karta se bude vydávat od června, denně budeme schopni vydat 7-10 tisíc karet tak, aby do konce roku ji měli opravdu všichni.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kolik lidí celkem tu kartu bude mít do konce roku?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Necelý milion.

Václav MORAVEC, moderátor:
Necelý milion. Myslíte, že můžou vzniknout opět se zaváděním karty nějaké takové podobné problémy nebo vše to bude na bedrech České spořitelny?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Ne, ne, rozhodně ne, protože karta se zavádí pouze pro ten poslední krok, tedy pro výplatu, je to technické zařízení, jak přijít k těm penězům. Tedy není to záležitost nějakých výpočtů nebo nějakých, řekněme, zavádění nebo nějaké donášení nějakých dalších dokumentů k tomu, aby mohla být zpracována dávka. Je to prostě ten poslední krok, to je technické zařízení.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jedna z otázek, která také v průběhu dne přicházela od posluchačů Impulsů, se týká toho, že karty budou muset mít všichni příjemci dávek. Vy říkáte, že to bude zhruba milion lidí, i při jednorázovém příspěvku nebo dvouměsíční nezaměstnanosti. Neprodražuje to zbytečně ten systém? Protože předpokládám, že i na tom způsobu výplaty chcete jako stát ušetřit peníze, proto bude ona sociální karta?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Tak kartu dostanou všichni příjemci nepojistných sociálních dávek. Ještě bych doplnil včetně podpory v nezaměstnanosti. A systém to neprodražuje, protože naše smlouva s Českou spořitelnou zaručuje, že stát nevydá ani korunu za tyto nástroje. A druhá věc je, karta má platnost čtyři roky. Tedy lze předpokládat, že prostě ten klient ji využije několikanásobně v různých životních situacích, které se mu můžou nastat a pakliže by nebyl příjemcem dávek a byl držitelem karty, tak může využívat elektronický podpis k tomu, aby komunikoval se státní správou v jiných svých záležitostech. Tedy karta jistě bude pro něho přínosem i v této oblasti.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zlevní ta karta samotná způsob výplaty sociálních dávek?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Určitě.

Václav MORAVEC, moderátor:
O kolik?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
My počítáme zhruba 200 milionů za rok. Je to především o poplatky, které platíme za převody peněz ať už bankám či České poště.

Václav MORAVEC, moderátor:
To znamená, že, chápu-li to správně, tak 200 milionů ušetříte na těch poplatcích a 200 milionů na tom samotném systému tím, že došlo ke sloučení těch jednotlivých úřadů, chápu to správně, 400 milionů sečteno podtrženo.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Ano, ano.

Václav MORAVEC, moderátor:
Dá se tedy říci, že v těch následujících letech a měsících vlastně očekáváte, že bude možné do systému sociálních dávek dát víc peněz a tím zvýšit některé dávky, protože když se ušetří zhruba půl miliardy na způsobu výplaty?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Tak my, řekněme, sociální reforma má dva rozměry. Jeden je úspora nákladů na obsluhu, tedy přesně to, co jste teďka vyjmenoval a druhá část je, abychom dávali dávky pouze těm, kterým skutečně patří. A protože víme, jak vypadá demografický vývoj v České republice, víme, jak vypadá situace, tak očekáváme, že bude nárůst nákladů v oblasti dávek a my se na to prostě připravujeme. Potřebujeme, řekněme, neplatit těm, kterým nepatří, tedy parazitům systému, a dál mít zdroje na to, abychom měli prostředky na to, abychom zaplatili dávky těm, kterým skutečně patří a já nechci předbíhat a předjímat politická rozhodnutí, protože mi to nepřísluší. Takže mým úkolem bylo zabezpečit úspory.

Václav MORAVEC, moderátor:
Připomínám, že hostem u mikrofonu rádia Impuls je dnes první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Téma nezaměstnanost - 8,6 procenta - taková je aktuální míra nezaměstnanosti v České republice, alespoň podle těch prosincových dat, která máme k dispozici teď v lednu. Počítáte s tím, že může se stát, že v letošním roce se nezaměstnanost kvůli blížící se ekonomické recesi znovu přehoupne přes tu desetiprocentní magickou hranici?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Osobně?

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Já se domnívám, že ať už z vyjádření, řekněme, organizací jako je Svaz průmyslu a jejích členů, komor a dalších, manažeři v podnicích mají zakázkové krytí pro toto období. Na druhé straně samozřejmě ta spotřebitelská poptávka s sebou ponese jisté potíže, řekněme, v těch oblastech služeb a dalších, to znamená, nebudou možná takto tato místa. Nicméně průmysl jede, průmysl funguje, řekněme, v tom tempu, které bychom očekávali. Ale určitě se posuneme v nezaměstnanosti přes devítku. To očekáváme, ale dál bych si netroufl predikovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Neřekl byste tedy, že bude pravděpodobné, že letos bude znovu prolomena ta desetiprocentní hranice míry nezaměstnanosti?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Věřím tomu, že průmysl je v takové kondici, protože je ozdraven krizí, je ozdraven tím první V v krizi natolik, že je efektivní

Václav MORAVEC, moderátor:
Premiér Petr Nečas říká, že by se v každém případě měl ještě změnit zákoník práce, protože občanští demokraté jako nejsilnější vládní strana přicházejí s tím, že je zapotřebí zjemnit zákoník práce, aby víc lidí například podnikalo, tedy aby se zmírnily bariéry v podnikání. Tady jsou slova premiéra Petra Nečase:

Petr NEČAS, premiér /ODS/:
Bude nezbytné i podle tohoto nového občanského zákoníku buďto velmi dramaticky novelizovat stávající zákoník práce nebo podle našeho názoru vypracovat úplně nový zákoník práce. My jsme přesvědčeni na základě našich analýz, že tam, kde v současné době potřebujeme 400 paragrafů, tak je možné mít zákoník práce po přijetí nového občanského zákoníku, který zeštíhlí o dvě třetiny a bude mít jenom 150 paragrafů.

Václav MORAVEC, moderátor:
A protože víme, že nový občanský zákoník už prošel Senátem a míří na Hrad k prezidentu republiky, počítáte tedy ministerstvo práce a sociálních věcí, pane první náměstku, s tím, že začíná psát úplně nový zákoník práce?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
My jsme po celou dobu příprav občanského zákoníku analyzovali vazby mezi naším návrhem zákoníku práce a předpokládaným občanským zákoníkem. Počítáme s tím, že dojde k nějakým úpravám v této oblasti. Nicméně toto jsou politická rozhodnutí a tady mi nepřísluší k tomu …

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale vy mi můžete…

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Ale připravujeme se na to tak, jak úředníci mají se připravovat, tak my se připravujeme a máme a víme, kudy bychom mohli jít, pakliže to politické zadání dostaneme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Co se tedy změní v tom novém zákoníku práce, pokud to zadání dostanete, tedy máte bezesporu už zanalyzované ony možné změny, které by v tom novém zákoníku práce měly být?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Pan premiér hovořil o zjednodušení, já to potvrzuji.

Václav MORAVEC, moderátor:
V čem by se tedy ten zákoník práce měl zjednodušit, můžete-li být konkrétní, v jakých konkrétních bodech?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
V této chvíli bych nechtěl být konkrétní, protože je to příliš brzo. Nicméně může jít o výrazné zjednodušení.

Václav MORAVEC, moderátor:
A počítáte tedy s tím, že bude úplně nový zákoník práce, nikoliv novela toho stávajícího, protože byste udělali kompletně nový zákoník práce?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
To záleží na rozsahu změn, které by byly nutné a je to přesně tak, jak říkal pan premiér. Pokud dojdeme k závěru, že těch změn je tolik, že to nelze řešit nějakou novelou, bylo by nutné.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ukazuje se to zatím z těch, upřímně řečeno, ukazuje se to zatím z těch analýz, že množství těch změn bude tak velké, že by bylo dobré napsat nový zákoník práce? Jasná odpověď.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Nebude jasná odpověď. Ta analýza probíhá.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdy skončí?

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Myslím si, že v řádu několika málo měsíců.

Václav MORAVEC, moderátor:
Konstatuje první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se příště na shledanou.

Vladimír ŠIŠKA, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Také děkuji, na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takové byly dnešní Impulsy. Přepis nejenom tohoto rozhovoru s prvním náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimírem Šiškou najdete na našich internetových stránkách, podívejte se na www.impuls.cz. Hostem pondělních Impulsů pak bude ministr financí České republiky Miroslav Kalousek.

Zdroj: Rádio Impuls

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 31.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 18:26.