Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

ČSSZ: Pracující důchodci si můžou ročně přilepšit o 0,4 procenta z vyměřeného důchodu (MediaFax)

"Nárok na zvýšení procentní výměry důchodu mu vznikne buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení," vysvětlila podstatu zástupkyně ČSSZ. Dalším předpokladem pro zvýšení důchodu je, že důchodce z výdělečné činnost musí odvádět důchodové pojištění. "Pro zvýšení důchodu se hodnotí doba odpracovaná až po 31. prosinci roku 2009," upřesnila dále Buraňová s tím, že dobu, kterou pracoval před tímto datem, do nároku na zvýšení důchodu připočítat nelze.

Dále za výkon výdělečné činnosti nelze pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu považovat dobu dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a dobu neplaceného volna. Důchodci, kteří si chtějí zažádat o zvýšení starobního důchodu, se musí obrátit na okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa jejich trvalého bydliště. ČSSZ upozorňuje, že úpravu důchodu neprovádí úřad automaticky, vždy je třeba o ní požádat. Splnění podmínek se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění, který si okresní správa sociálního zabezpečení vyžádá od zaměstnavatele.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:54.