Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

V kontrolách nelegální práce chce ministerstvo letos přitvrdit (Právo)

"Síť inspektorátů dnes nepokrývá ani všechna bývalá okresní města, výkon kontroly je tedy mnohdy komplikovaný a časově náročný," uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Ministerstvo proto plánuje zakoupení a vybavení automobilů. V nich se budou mobilní kanceláře nacházet. Bude v nich laptop, tiskárna, skener, dálkové připojení k internetu a GPS.

"Projekt počítá s možností online vstupu inspektorů do databáze Úřadu práce, tedy do evidence nezaměstnaných a k vydaným povolením k zaměstnání cizinců. O přihlášení k pojištění zase budou inspektoři získávat informace z databáze ČSSZ," uvedl už před časem Drábek.

Zvýšily se sankce

Na zvýšenou kontrolní činnost nelegálního zaměstnávání se MPSV zaměřilo už v uplynulém roce. Jen během loňského léta bylo nad rámec běžných kontrol provedeno víc než 5000 kontrol takzvaně koordinovaných, které se zaměřily právě na tento nešvar; zejména v oblasti pohostinství a ubytovacích zařízení.

Během letních kontrol bylo zjištěno 5170 porušení právních předpisů a v 714 případech byl zjištěn výkon nelegální práce. Bylo podáno 371 podnětů živnostenským úřadům a tři podněty orgánům činným v trestném řízení. Z evidence úřadů práce bylo vyřazeno pro výkon nelegální práce 406 uchazečů.

"Ekonomické ztráty státu způsobené nelegálním zaměstnáváním odhaduje resort na desítky miliard korun ročně. Spolu s reorganizací struktury úřadů práce a jejich agendy proto posiluje aparát Státního úřadu inspekce práce, kde bude kontrolní činnost sjednocena," uvedl náměstek ministra práce Karel Machotka.

Nově bude kontrolu vykonávat 400 inspektorů Státního úřadu inspekce práce. "Práce načerno je také od ledna mnohem citelněji sankcionována – zavedena byla dolní hranice sankce při odhaleném zaměstnávání lidí načerno. Zaměstnavatel tak bude moci být potrestán v rozmezí částek 250 tisíc až 10 miliónů korun," dodal Machotka.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.9. 2018 000 17:00.