Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

Sloučením agend ročně ušetříme asi 700 miliónů (Právo)

NÁMĚSTEK MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ KAREL MACHOTKA ŘEKL PRÁVU:

- Od ledna začaly platit velké změny ve výplatě sociálních dávek. Nově si pro všechny dávky, podpory či příspěvky lidé musejí dojít na úřady práce. Jak úředníci zvládají nápor nových klientů?

Nejde jen o nápor nových klientů, ale spíše o převod agend a některých panik, které se kolem toho leckdy uměle vytvářejí. Změny, které přináší sociální reforma, nejsou rozhodně zanedbatelné a velká část práce s tím spojená je právě na úřednících samotných. Po dvou týdnech provozu musím říci, že si vedou opravdu skvěle.

- Jakou úsporu si ministerstvo práce od slučování agend slibuje?

Po implementaci nového systému ročně ušetříme zhruba 700 miliónů korun, a to zejména na administraci a výplatě dávek. Už vloni to bylo 180 miliónů ušetřených jen díky reorganizaci úřadů práce, která mimochodem vzbuzovala vlnu nevole a nakonec se ukázala jako funkční a potřebná.

- Úřady práce přebraly část agendy od radnic. Co se stalo s lidmi, kteří se o dávky na radnicích starali?

Úřad práce ČR po dohodě se Svazem měst a obcí přijal 1600 pracovníků obcí, kteří dosud vykonávali agendu, jež přešla k 1. 1. 2012 na úřady práce. Tento počet byl určen na základě oboustranné dohody a upřesněn v průběhu jednání s jednotlivými obcemi - podle reálných podmínek v jednotlivých případech.

- Proč se některé dávky, konkrétně příspěvek na mobilitu, nově vyplácí každý měsíc, a ne jednou ročně, jako doposud?

Příspěvek na mobilitu byl vyplácen celoročně, tedy například i těm, kterým třeba hned v únoru nárok na jeho pobírání zanikl. Není racionální důvod, proč v takové praxi pokračovat. Nyní je příspěvek zasílán automaticky v měsíčních částkách, dokud nárok na něj klientovi trvá, a to formou, jakou si klient sám zvolí (například na účet). Jinými slovy skutečně není nutné každý měsíc docházet na úřad práce, jak se někteří z klientů mylně domnívají.

- Lidé, kteří přijdou o práci a již po dvou měsících v evidenci úřadů odmítnou veřejnou službu, mohou přijít o podporu v nezaměstnanosti. Budou úřady přitom nějak zohledňovat věk, zkušenosti či vzdělání nezaměstnaných?

Veřejná služba bude nabízena zejména těm osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok, případně byly za poslední tři roky vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok. Rozhodně není pravda to, co se mezi lidmi šíří, že by veřejná služba měla být určena pouze těm, kteří berou podporu v nezaměstnanosti, a nikoli osobám, které dlouhodobě pobírají sociální dávky. Jak jsem uvedl, opak je pravdou, naším cílem je nabídnout veřejnou službu právě těm, kteří čerpají ze systému sociálních dávek dlouhodobě. Při výběru ale budeme zohledňovat jak zdravotní stav, tak například i péči o nezaopatřené dítě apod.

- Proč v době radikálních škrtů v sociální oblasti ministerstvo prosadilo velkorysé odměny pro soukromé agentury, které mají úřadům práce pomáhat s umísťováním nezaměstnaných?

Jakkoli se odměna pro agenturu práce za umístění uchazeče o zaměstnání na nové pracovní místo může zdát vysoká, nezvratitelným faktem je, že náklady státu na každého člověka bez zaměstnání jsou mnohanásobně vyšší.

- Trh práce zásadně ovlivní také nový zákoník práce. Zaměstnavatelé od letoška budou moci propustit člověka, který nebude v době nemocenské doma, řetězit smlouvy na dobu určitou až na devět let a určovat odstupné podle odpracovaných let. Jaké výhody ale získal díky novým úpravám zaměstnanec?

Zákoník práce obecně stanovuje takové podmínky, aby bylo zaměstnávání jednodušší a nechávalo více volnosti na dohodě zaměstnavateli a zaměstnanci. Nelze říci, že někomu straní či posiluje jeho pozici. Proč by měl zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy zaměstnanci, který například opakovaně nedodržuje nemocenskou? Pokud ale chcete konkrétní příklady z pracovněprávní oblasti, pak jsou to novinky, které prodlužují dohodu o provedení práce ze 150 na 300 hodin ročně, je to nárok na podporu v nezaměstnanosti i pro pracující studenty, je to kompenzace nevyplaceného odstupného, kterou zajistí stát, pokud zaměstnavatel nedostojí svým zákonným závazkům, je to možnost výběru rekvalifikačního kurzu apod.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:00.