Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

Změny v systému péče o děti, Ozvěny dne (Radiožurnál)

Jan BUMBA, moderátor:
Stát chystá v letošním roce výrazné změny v systému péče o děti, o něž se z nějakého důvodu nestarají rodiče. Podporu by měli dostat hlavně pěstounské rodiny. S tímto záměrem souvisí i to, že tradiční domovy, jako třeba Klokánky, mají dostat od července méně peněz, než dosud. Podle ministerstva budou kvůli tomu jen muset upravit svou činnost. Podle lidí, kteří v takových zařízeních pracují, by to ale bylo likvidační. Můžete se do naší debaty také zapojit na mailové adrese ozvenydne@rozhlas.cz. Ve studiu je se mnou ředitelka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková. Dobrý den.

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor:
A na telefonní lince ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí Miloslav Macela. Dobrý den, vítejte.

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor:
Paní Vodičková, není varování před možnou likvidací Klokánků přece jen přehnané?

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
No, bohužel není, protože tam je několik vlastně ustanovení, která sama o sobě by mohla vést k likvidaci, kromě toho snížení státního příspěvku o 11 procent, který je zhruba pokrývanou dvě třetiny nákladů a zbytek musíme tedy dokrývat z daru veřejnosti, za což moc děkuji, že vůbec jsou ty dary. A kromě toho, že se snižuje počet dětí v jednom zařízení na 24, přičemž se uvádí, že i v tom případě, že je provozováno ve více budovách, takže z toho se dá usoudit, že našich 34 budov z 500 místy by se mělo smrsknout na 24, anebo 8 Klokánků, které mají samostatně 12 bytů, takže 48 dětí, pořád jsem nepochopila, v čem je ta jejich péče horší, než jestliže je tam třeba 6 bytů a 24 dětí, protože jsou to samostatné byty, ve kterých se ty tety o ty děti starají.

Jan BUMBA, moderátor:
A když zůstaneme u těch peněz, příspěvek na dítě by se snížil řádově o tisíce korun?

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
Teď je na dítě do 6 let 208 tisíc a pak by mělo být 184 tisíc, zatímco ústavy berou 430 tisíc, takže to jako skutečně je naprosto likvidační. Ale nejhorší ještě na tom je, že se oddaluje výplata toho státního příspěvku zhruba o 4 měsíce, protože se tam zavádí jiný způsob, tedy jaksi správní řízení se všemi těmi lhůtami, takže jakmile by začala platit ta novela, což má být tedy v červenci, tak my bychom měli najednou 4 měsíce výpadek jakéhokoliv státního příspěvku a to by nebylo možné jaksi nějakým způsobem z daru veřejnosti zajistit.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Macelo, tak teď jsme to slyšeli, sníží se příspěvek, ale zároveň všichni víme, náklady na živobytí rostou, zároveň paní ředitelka Vodičková mluví o tom, že se má oddálit výplata příspěvku, proč to všechno?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Víte, takhle když se to podá, tak to vypadá opravdu děsivě, jako že stát chce nějakým velmi tvrdým způsobem zasáhnout proti tomuto provozovateli, ale podívejme se trošku na data, na skutečné údaje, v roce 2007 dostávali provozovatelé tohoto typu zařízení ze státního rozpočtu 66 milionů, v loňském roce tedy během několika málo let jsme se dostali již na 200 milionů korun, takže tam došlo k více než trojnásobnému nárůstu. A celý smysl, celý smysl tohoto opatření je, abychom tyto výdaje zastropovali, protože se přece jenom nalézáme v období ekonomické krize, a ta dopadá do všech segmentů systému. A my chceme, aby ten systém fungoval, zároveň děláme opatření na podporu rodinné péče a náhradní rodinné péče pěstounské, a prostě jsou to jedny peníze a tady skutečně došlo k masivnímu nárůstu výdajů ze státního rozpočtu během několika málo let, ale já věřím, že Fond ohrožených dětí si s tím dokáže poradit, protože to snížení zase není tak dramatické, prostě je to, řekněme, návrat, návrat nebo je to skutečnost loňského roku.

Jan BUMBA, moderátor:
Paní Vodičková, prosím velice stručnou vaši reakci na to, co poznamenal pan Macela, a sice, že náklady na domovy se v posledních letech zněkolikanásobily, asi ztrojnásobily, co je důvodem?

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
Tato zařízení, protože se rozšířil počet míst, tam nedošlo k nějakému dramatickému zvýšení toho příspěvku, tak samozřejmě, když se staráme o více dětí, vytvořili jsme víc míst díky tomu, že máme tedy podporu veřejnosti, takže jsme mohli třeba otevřít další Klokánky, no, a místo, aby jaksi stát byl rád, že se tady zvyšuje vlastně podíl rodinné péče, přechodné rodinné péče, když tu /nesrozumitelné/ není, tak to chce utlumit, tak samozřejmě ty děti, když nebudou moc být u nás, tak půjdou asi do ústavní výchovy, anebo zůstanou na ulici nebo si to jinak neumím představit.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Macelo, počítáte s tím, že počet míst v zařízeních typu Klokánek se sníží?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Víte, tam je ještě jeden faktor velmi významný, a paní Vodičková ho zná, během existence Klokánku a rozvoje té sítě se bohužel nesnížil počet dětí v ústavních zařízeních. Naopak narostl. My máme ten systém nastaven tak, že nedržíme děti v rodinách nebo nehledáme pro ně aktivní rodinné prostředí, to je smysl všech těch opatření, které stát v tuto chvíli dělá, že chce preferovat opravdu takovou jako velmi sofistikovanou práci s rodinou, že chce, že chce pro děti hledat náhradní rodinné prostředí v rodině. Klokánek je jistě lepší prostředí než ústavní, nicméně také se tam střídá personál, byť po týdnu nemůžeme ho označit za klasickou rodinu.

Jan BUMBA, moderátor:
A můžu to říct, pane Macelo, i tak, že do jisté míry by měli práci Klokánků převzít pěstouni?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí:
My bychom samozřejmě byli rádi, kdyby děti nemusely do pobytových zařízení, kdyby skutečně mohly zůstat buď u svých rodičů, anebo našly, našly místo v nějaké náhradní rodinné péči. Víme přitom zároveň, že prostě ta zařízení budou potřeba, a to, co děláme a děláme to velmi neradi, určitě to nikoho netěší, tak je skutečně jenom z důvodu ekonomické krize a toho obrovského nárůstu nákladů, které stát na tento typ zařízení věnuje.

Jan BUMBA, moderátor:
Paní ředitelko, pokud se moc nepletu, tak vy jste přesvědčena o tom, že Klokánky a další podobná zařízení ale budou potřeba, i když se rozšíří nějak systém pěstounské péče?

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
Tak samozřejmě i v zemích Evropské unie jsou pobytová zařízení a ústavní výchova, kde je tedy asi 140 tisíc dětí teď, prostě to nepokryje všechno, ty pěstounské rodiny, navíc tu ani zatím nejsou, takže já celkem nechápu, proč jako první mají být redukovány tedy zařízení, která poskytují rodinnou péči, což jsou Klokánky, zatímco ústavní výchova, která je mnohem dražší, tak ta zůstane jaksi ... bude mít 15 procent, prý ... snížení těch nákladů, no, ovšem i když budeme mít 430 tisíc, místo 184, jak se navrhuje, tak samozřejmě můžeme třeba snižovat o 30 procent, já to opravdu nechápu, výbor OSN nás vyzývá, Českou republiku, aby tedy rozšířila pěstounskou péči a jinou rodině orientovanou péči v systému sociální péče, což ...

Jan BUMBA, moderátor:
Což jsou podle vás tedy Klokánky.

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
No, tak určitě, to splňují. No, a místo toho tedy, místo podpory je to likvidace, tak mě to teda trošku teda ... nechápu to.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Macelo, není podpora Klokánků a takových zařízení ve stejném duchu, jaksi ve stejné filozofii, jako podpora pěstounské péče?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že tím prvním krokem, a my se pořád bavíme o koncích, kdy to dítě opravdu někdy skončí v nějakém pobytovém zařízení, tím prvním krokem musí být práce s rodinou, a podpora práce s rodinou terénních služeb, ambulantních, tím druhým krokem, když už to dítě bude nuceno opustit rodinu, a takové případy samozřejmě budou, tak by mělo směřovat do náhradní rodinné péče, což je buď osvojení, anebo péče pěstounská. A pak jsou další typy zařízení různých pobytových, mezi něž patří i Klokánek, a já znova opakuji, my jsme si vědomi toho, že budou tato pobytová zařízení potřeba, nicméně v České republice jsou nadužívána a my se chceme zaměřit v tuhle chvíli na ten začátek toho problému, na pomoc rodinám, na pomoc pěstounské péči, a ta novela, novela přináší výrazné navýšení odměn pro pěstouny, skutečně přináší i formy podpory práce s rodinou a vlastně metody práce s rodinami, takže tam ... my se chceme dostat na začátek toho problému, na prevenci, na to, aby děti nemusely z těch rodin odcházet.

Jan BUMBA, moderátor:
A bude, pane řediteli, už za půl roku, ať už tedy dostatek pěstounských rodin, anebo budou ty terénní služby, o kterých jste hovořil, na takové úrovni, že bude možné nějakým způsobem redukovat činnost Klokánků a takových zařízení?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Víte, já si nemyslím, že dojde k redukci činnosti Klokánků, a bylo by docela zajímavé se o tom pobavit někdy na podzim tohoto roku nebo příští rok, myslím si, že skutečně to snížení, jehož příčiny jsem tady vysvětlil, nepovede k likvidaci Klokánků, protože, jak jsem řekl, jestliže jsme se ze 60 milionů příspěvků státu dostali během několika let na 200, tak je vidět, že ten stát to podporovat chce. A to, že je dnes v situaci, kdy se na všech na stranách šetří, tak bohužel to dopadá i na Klokánek, nicméně nikoliv takovým způsobem, aby došlo k likvidaci a správně tady bylo zmíněno, že v některých oblastech, jako jsou zařízení ústavní péče, ty redukce budou ještě vyšší procentuálně.

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
Jestli můžu, ono to vypadá, jako kdyby 200 milionů jsme dostávali my, jako Klokánky, ale to je pro všechna zařízení, pro děti, vyžadují si okamžitou pomoc, takže máme z toho asi tedy polovinu, ale možná bychom přežili to 11-procentní snížení, kdyby se zvýšily dary veřejnosti, což možná ze soucitu doufám, že ano, ale co ta čtyřměsíční díra tedy v rozpočtu, jestliže my po účinnosti novely dostaneme státní příspěvek, ne následující měsíc, ale až někdy v prosinci, tak to nevím, jakým způsobem bychom to měli dokrýt, jako lidi nemůžou 4 měsíce pracovat bez mzdy, nemůžeme přestat odvádět odvody, mimochodem, my za rok vrátíme do státního rozpočtu 48 milionů, tedy na odvodech z mezd, tak ...

Jan BUMBA, moderátor:
Pane řediteli, co ta čtyřměsíční díra v rozpočtu, jak to nazvala paní ředitelka?

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že to je jednorázová záležitost, kterou jsme schopni překlenout, protože Fond ohrožených dětí nedostává od státu jenom státní příspěvek pro zřizovatele zařízení, ale dostává státní dotace ještě z titulu toho, že je poskytovatelem sociálních služeb, dostává dotace z programu na podporu rodiny, takže těch, těch kanálů, kudy stát podporuje činnost tohoto konkrétního poskytovatele, tak je více. A my považujeme fond za významného poskytovatele a jsme připraveni skutečně jednat o tom, aby tam nedošlo k nějakým problémům závažným.

Jan BUMBA, moderátor:
Paní Vodičková, ještě prosím velice krátce, jste přesvědčena o tom, že všechny peníze, které jdou do Klokánků, a takových zařízení, jsou využívány účelně?

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
Tak o tom skutečně přesvědčena jsem, ale já musím říct, že třeba platy našich zaměstnanců jsou tak hrubě podprůměrné, že já celkem musím docela obdivovat, že to vůbec dělají tedy, a myslím si, že to vědí i na ministerstvu, například tety nastupují, i když mají třeba vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné, za 12 tisíc hrubého, a vlastně odpracují dva úvazky, protože jeden týden dělá 168 hodin, ony jsou tam dva týdny.

Jan BUMBA, moderátor:
Ředitelka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková. Děkuji, že jste přišla. Na shledanou.

Marie VODIČKOVÁ, ředitelka Fondu ohrožených dětí:
Děkuju, na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor:
Naším hostem byl také ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí Miloslav Macela. Děkujeme i vám, na shledanou.

Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí:
Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor:
Je 18 hodin a 58 minut, takové byly Ozvěny dne. Dobrý večer přeje Jan Bumba.

Zdroj: Radiožurnál
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:26.