Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Leden:

Na nezaměstnané šlo loni o tři miliardy méně (LN)

Ve srovnání s rokem 2010 poklesla jak její průměrná výše, tak počet lidí, kteří na ni měli nárok. V roce 2010 totiž činila průměrná podpora skoro 5700 koruna měsíčně ji dostávalo v průměru 163 481 uchazečů o zaměstnání. Důvodů poklesu je zřejmě více, mimo jiné se snížil počet nezaměstnaných. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti za celý rok 2011 dosáhla 8,6 procenta a byla o 0,4 procentního bodu nižší proti roku 2010.

Na počátku loňského roku také v oblasti podpor vstoupily v platnost výrazné změny. Podpory v nezaměstnanosti od té doby proti dřívějšímu stavu dostávají lidé až poté, co uplyne doba, která odpovídá výši odstupného ze zaměstnání. Kdo podal výpověď, měl loni menší podporu. Pokud člověk ukončí zaměstnání vlastní výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem, pobírá v závislosti na věku podporu pět až jedenáct měsíců ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Jinak začíná výše podpory na 65 procentech. Výjimkou jsou případy, kdy dá výpověď ze závažných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce. Jde například o péči o dítě či závažné rodinné či zdravotní důvody. Aktuální výše průměrné podpory činí podle údajů z konce prosince loňského roku 5595 korun. "Ve srovnání s koncem září se snížila o 126 Kč, ve srovnání s koncem roku 2010 je nižší o 125 Kč," uvedla Švrčková.

Podle údajů Českého statistického úřadu se přitom domácnostem nezaměstnaných příjmy prudce snižují. Čisté měsíční peněžní příjmy na osobu u nich v prvních třech čtvrtletích loňského roku dosahovaly 6641 korun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 se propadly o 586 korun. Klesly jim ovšem i čisté měsíční peněžní výdaje na jednoho člena jejich domácností, a to o 333 korun na 6432 korun.

Průměrná výše podpory:

2011 5595 Kč
2010 5720 Kč
2009 5745 Kč
2008 5468 Kč
2007 4945 Kč

Zdroj: LN
Pramen: MPSV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:06.